Sign In

Одржана 82. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 82. сједници, у Бањалуци, Приједлог стратегије развоја социјалног становања у Републици Српској (2020 - 2030. године).

Стратегија развоја социјалног становања Републике Српске доноси се ради обезбјеђивања услова за одрживи развој социјалног становања у Републици Српској.
Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене политике Републике Српске, којим се на системски начин обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално обезбиједе стамбено питање на тржишту, које би било достојно човјека.
Сврха Стратегије је: повећање повољнијих стамбених рјешења; проширење круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који учествују у стамбеној потрошњи да би могли остварити право на овај вид становања; стамбено збрињавање рањивих категорија, као и других категорија обухваћених овом стратегијом.
Општи стратешки циљ Стратегије је да се обезбиједи доступно социјално становање на територији Републике Српске, те омогући приступ, по нижим цијенама, одговарајућег становања физичким лицима која због различитих разлога не могу самостално ријешити стамбено питање, у складу са законским прописима којима су регулисана питања социјалног становања.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби инвестиционих улагања у Универзитетском граду у Бањој Луци, у периоду 2020-2021. година.

Влада је задужила Министарство финансија да обезбиједи неопходна финансијска средства у износу од 10.000.000,00 КМ за потребе инвестиционих улагања у Универзитетском граду у Бањој Луци, према планираној динамици радова. Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да прати реализацију инвестиционих улагања и да о провођењу наведених активности редовно обавјештава Владу.
Финансијска средства за изградњу објеката у оквиру Универзитетског града Универзитета у Бањој Луци се односе на: завршетак изградње зграде за потребе смјештаја Архитектонско - грађевинско - геодетског факултета и Шумарског факултета, завршетак опремања Позоришне сцене у Студентском дому „Павиљон 4“, те изградња Едукативног центра за предшколско образовање - зграда дјечијег вртића.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу поступка додјеле подстицаја за повећање плате радника са ефектима додијељених подстицаја за обрачунски период јул-децембар 2019. године.

Законом о подстицајима у привреди Републике Српске и Правилником о поступку додјеле подстицаја за повећање плате радника уређен је начин спровођења процедуре остваривања права на подстицај за повећање плате радника.
У складу са наведеним законским рјешењима, министарство  је у сарадњи са Пореском управом провело процедуру додјеле подстицаја за први обрачунски период од 01.07 - 31.12.2019. године. 
За додјелу подстицаја, за први обрачунски период, пријавио се укупно 501 привредни субјект који запошљава 38.279 радника, од чега је 67 предузетничких радњи. 
Средства подстицаја за први обрачунски период, исплаћена су у износу од 3,2 милиона КМ за 450 привредних субјеката, за око 13 хиљада радника. 
Подстицај је исплаћен привредним субјектима у 39 општина Републике Српске.
Посматрано по подручјима класификационе дјелатности, највећи износ подстицаја исплаћен је привредним субјектима из прерађивачке индустрије у укупном износу од 1,2 милиона КМ или 39% од укупно исплаћеног подстицаја.
Најзначајнији ефекти подстицаја у првом обрачунском периоду су: повећање плата  за  20%  у односу на почетни износ плате (у марту 2019. године) код привредних субјеката који су остварили право на подстицај или у апсолутном износу за око 12 милиона КМ; за 4% већи приходи од доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години у  односу на  2018. години; раст броја запослених за 2,3% у 2019. години у односу на 2018. годину; повећање просјечне бруто плате за 3,6%  у 2019. године у односу на 2018. годину. 
С обзиром да анализа ефеката додјеле средстава подстицаја за повећање плата указује на позитивна кретања, сматрамо да су додијељена средства подстицаја постигла одговарајуће ефекте и оправдала очекиване резултате. 
За други обрачунски период јануар-јун 2020. године, очекује  се већи број захтјева за подстицај 
због повећања најниже цијене рада, као и повећања просјечне плате од 6,4% у првом полугодишту 2020. године у односу на исти период 2019. године, а имајући у виду да су за други обрачунски период расположива средства за подстицај у износу од 1.858.344 КМ, неопходно је обезбиједити додатна средства у буџету за реализацију ове мјере подстицаја.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о финансирању, пројектовању и изградњи дионице аутопута Вукосавље - Брчко.

Влада је сагласна да се финансирање, пројектовање и изградња дионице ауто-пута Вукосавље - Брчко реализује путем такмичарског дијалога у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
Укупна процијењена вриједност капиталне инвестиције из ове Одлуке је 600.000.000,00 КМ, а током такмичарског дијалога биће издефинисани сви аспекти финансирања, пројектовања и изградње овог капиталног пројекта.
Стратегијом развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016-2025. године, којом се предвиђа дугорочни развој мреже јавних путева, прописано је да је пројекат који ће на територији Републике Српске допринијети побољшању међународног, регионалног и унутрашњег транспорта, између осталог, и пројекат изградње аутопута Вукосавље - Брчко -  Бијељина - граница са Републиком Србијом. Акционим планом  изградње аутопутева одређено је да ће се дионица аутопута Вукосавље - Брчко - Бијељина - граница са Републиком Србијом, у дужини од око 70 km, реализовати кроз изградњу двије дионице аутопута и то дионицу Вукосавље - Модрича - Брчко, у дужини од 33 km, и дионицу Брчко – Бијељина - граница са Републиком Србијом, у дужини од 37 km.
Сврха пројекта аутопута Вукосавље - Брчко је да омогући боље повезивање мреже аутопутева унутар Републике Српске, укључујући и повезивање са Републиком Србијом, затим развој локалних заједница, као и развој локалне и регионалне економије, чиме се постиже једнака важност Пројекта како на локалном нивоу, тако и на нивоу читаве Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Синише Кострешевића за директора Полиције Републике Српске, на период од четири године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.