Sign In

Одржана 206. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 206. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о републичкој управи, по хитном поступку.

Разлог за доношење Закона о републичкој управи садржан је у потреби реорганизације републичке управе, ради функционалније организације Владе, прилагођене савременим кретањима, са фокусом на привреду, нове технологије, информатизацију друштва, унапредјење конкурентности привреде, али и младим кадровима са примјењивим и савременим знањима.
У односу на важећи Закон о републичкој управи, предложеним законским рјешењима мијења се организација и дјелокруг рада одређених министарстава, те се с тим у вези оснивају Министарство привреде и предузетништва, Министарство енергетике и рударства, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу. Поред наведеног, као самостална републичка управна организација оснива се Републички секретаријат за расељена лица и миграције, који преузима послове Министарства за избјеглице и расељена лица, а које престаје са радом.
Формирањем Министарства привреде и предузетништва стварају се предуслови за системску сарадњу са пословном заједницом, ставља се акценат на привреду и предузетништво и системске мјере за подизање конкурентности у овим областима и запошљавања.
Дјелокруг послова Министарства науке и технологије се значајно проширује, у складу са модерним тендецијама и захтјевима информатичког друштва, те се предлаже формирање Министарства за научно‐технолошки развој, високо образовање и информационо друштво. Дио послова везаних за високо образовање, који су до сада били у дјелокругу послова Министарства просвјете и културе преноси се у ово министарство. Такође, оно ће обављати и послове Агенције за информатичко друштво Републике Српске, као и Академске и истраживачке мреже Републике Српске (САРНЕТ).
С обзиром да је реализован највећи дио послова којима се бавило Министарство за избјеглице и расељена лица, као и да не постоји потреба за даљом нормативном дјелатношћу у овој области, наведено министарство се трансформише у Републички секретаријат за расељена лица и миграције.
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу мијења назив у Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу и дјелимично дјелокруг послова, с обзиром да послове који се односе на привлачење страних улагања, подршку домаћим и страним инвеститорима и процјену утицаја прописа преузима Министарство привреде и предузетништва.
Дугорочно гледано, овај закон ће допринијети унапређењу пословног амбијента, квалитета образовања, технолошког развоја и тиме позитивно утицати на пословни амбијент.
Имајући у виду да је Закон о републичкој управи имао до сада осам измјена и допуна, било је неопходно, у складу са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске, приступити изради новог текста закона.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о увођењу кинеског језика у школе у Републици Српској.
Овлашћује се министар просвјете и културе Републике Српске да потпише Споразум о обезбјеђивању наставника кинеског језика са Конфуцијевим институтом са сједиштем у Ханбану, Кина.
Конфуције институт са сједиштем у Ханбану, Кина, овим споразумом се обавезује да обезбиједи наставнике кинеског језика за Републику Српску, БиХ, с циљем да подржи реализацију наставе кинеског језика у Републици Српској, БиХ.С циљем спровођења активности на увођењу факултативног изучавања кинеског језика, Министарство је предложило школе у којима су ученици исказали интересовање за изучавање кинеског језика, те је од другог полугодишта школске 2017/2018. године исти уведен као факултативна настава у сљедећим школама: Основна школа „Свети Сава“, Источно Ново Сарајево, Основна школа „Свети Сава“, Добој, Основна школа „Георги Стојков Раковски“, Бања Лука, Основна школа „Србија“, Шамац и  Средњошколски центар Фоча. 
У сарадњи са Конфуцијевим  институтом кинески језик изучава се и у ЈУ Гимназија Бања Лука, и то у двије групе, почетну и напредну по 20 ученика, дакле укупно 40 ученика. У Гимназији Бања Лука у току је и реализација пројекта добијања Конфуцијеве учионице.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о проглашавању географског подручја, на територији Града Бијељина, бањом.
Предметном одлуком дефинишу се границе географског подручја које се проглашава  бањом, одређују садржаји који се налазе на предметном географском подручју, који су  уједно и услови за проглашење бање, (природни љековити фактор, обављање здравствене и туристичко‐угоститиељске дјелатности), те се одређује управљач наведеног подручја.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава Министарству за избјеглице и расељена лица Републике Српске за период  01.01-30.11.2018. године, у укупном износу од 36.227,06 КМ.
Средства се распоређују на сљедећи начин: Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 1.611,46 КМ, капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 2.191,59 КМ, капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од 12.891,69 КМ и капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од 19.532,32 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период 01.01-30.11.2018. године, у укупном износу од  541.685,58 КМ.
Средства се распоређују на сљедећи начин: Субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова 166.930,39 КМ, Текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице 23.578,57 КМ, Текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката 7.579,66 КМ, Текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и ројеката за унапређење и развој омладинског организовања 89.475,46 КМ, Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности Младих 21.664,72 КМ, Текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања 31.611,47 КМ, Текући грантови спортским организацијама 50.452,24 КМ, Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 2.739,60 КМ, Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 128.134,32 КМ, Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ 4.028,73 КМ, Грантови за национална спортска признања Републике Српске 7.735,07 КМ, Текући грантови удружењима од јавног интереса 806,18 КМ, Капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама 6.949,17 КМ.​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.