Sign In

Буџет

​Буџет је финансијски инструмент којим се врши прикупљање средстава механизмом  јавних прихода (порези, доприноси, таксе и други облици јавних прихода), с једне, и њихово планско (намјенско) трошење, којим се финансирају јавни расходи, с друге стране. Основа за израду буџета темељи се на политици и прописима које доноси Скупштина и Влада. 

Одлука о усвајању Буџета Републике Српске је акт којом Народна скупштина Републике Српске усваја буџет за сваку годину.
Буџет Републике Српске се припрема и доноси према буџетском календару:

 • Јануар: Инструкција буџетским корисницима број 1,
 • Април: Информација о средњорочној макроекономској и фискалној прогнози,
 • Мај: Преглед приоритета буџетских корисника,
 • Јун: Документ оквирног буџетa,
 • 1. Јул: Инструкција буџетским корисницима број 2,
 • 1. Септембар: Захтјеви буџетских корисника,
 • Септембар: Расправе буџетских корисника са Министарством финансија и Владом, 
 • 1. Октобар: Инструкција буџетским корисницима број 3,
 • 15. Октобар: Министарство финансија доставља Влади Нацрт Буџета Републике Српске,
 • 5. Новембар: Влада усваја Нацрт Буџета,
 • 15. Новембар: Скупштина усваја Нацрт Буџета, 
 • 1. Децембар: Влада усваја Приједлог Буџета,
 • 15. Децембар: Скупштина доноси Буџет Републике Српске за наредну фискалну годину.

Паралелно са усвајањем Одлуке о усвајњу буџета, Народна скупштина усваја и Закон о извршењу буџета Републике Српске за наредну годину којим се прописује начин извршења буџета.

Планови, програми и пројекти

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.