Sign In

О министарству

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Сједиште: Трг Републике Српске 1 ,  78000 Бања Лука

Тел: + 387 51 338 769

Факс: + 387 51 338 864

E-mail: mtt@mtt.vladars.net

 

Министарство трговине и туризма је самостални орган управе који обавља управне и друге послове у области трговине, туризма и угоститељства и непосредно је потчињен Влади. Министарство трговине и туризма, у оквиру своје правно-нормативне надлежности, израђује и у форми нацрта предлаже, Народној скупштини или Влади Републике Српске, законска и подзаконска акта, као и друга акта од интереса за Републику Српску, а која произлазе из надлежности Министарства трговине и туризма.

У Министарству трговине и туризма дјелују два ресора:  Ресор трговине и Ресор туризма и угоститељства.

У Ресору трговине се обављају послови управе који се односе на:
• организацију трговине;
• анализу и праћење функционисања тржишта и појава на тржишту;
• развој и унапређење трговине и процеса пословања у трговини;
• анализа утицаја економске политике на коњунктурна кретања;
• дејство системских мјера и мјера текуће економске политике на развој трговине;
• предлагање мјера за унапређење односа у овој области;
• праћење стања снабдјевености тржишта основним робама широке потрошње;
• предлагање мјера интервенције на тржишту;
• предлагање оперативних мјера за превазилажење проблема у снабдјевању;
• предлагање мјера у циљу стабилизације цијена;
• обављање нормативно-правних послова.
 
У Ресору туризма и угоститељства обављају се послови управе који се односе на:
• предлагање политике и стратегије развоја туризма и угоститељства;
• праћење и предлагање системских мјера и мјера текуће економске политике за остваривање задатка утврђених планским и другим актима;
• предлагање закона и других прописа који регулишу област туризма и  угоститељства и праћење њиховог извршавања;
• организовање истраживачког рада за потребе вођења туристичке политике;
• предлагање смјерница за планирање и програмирање развоја туризма и сарадња на тим пословима са одговарјућим републичким органима и организацијама;
• праћење дејства привредно-системских мјера и мјера текуће економске политике на услове привређивања и економски положај угоститељства и туристичког посредовања и предлагање мјера за унапређивање стања и развоја у овој области;
• праћење, усмјеравање и предлагање мјера за реализацију инвестиција у туризму, кретање и појава на туристичком тржишту, конкурентности туристичке понуде и предлагање мјера за повећање домаћег и иностраног туристичког промета и девизног прилива од туризма; 
• предлагање и предузимање мјера за развој и унапређење билатералне и мултилатералне сарадње у области туризма;
• обезбјеђење потребних података и статистичке документације од значаја за туризам и угоститељство;
• обављање послове управног надзора и нормативно - правних послова из области туризма и угоститељства.

 

Републичкa управнa организацијa у саставу Министарства je:

 - Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме.

 

 

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.