Sign In

Кораци у рјешавању потрошачких права1.Корак - Писмени приговор потрошача упућен трговцу

У случају недостатка на производу, трговац је, на захтјев и по избору потрошача, дужан:

• уклонити недостатак на производу о свом трошку
• замијенити производ с недостатком другим истовјетним новим исправним производом; или
• вратити плаћени износ и надокнадити стварне разумне трошкове враћања производа с недостатком.

За производ који има видљив недостатак, потрошач треба захтјев доставити трговцу у писаној форми у року од осам дана од дана преузимања производа или од дана обављене услуге.
Уколико потрошач накнадно открије скривени недостатак на производу, захтјев треба у писаној форми поднијети у року од два мјесеца од дана када је скривени недостатак откривен, а најкасније у року од двије године од дана преузимања производа или од дана обављене услуге. Овај рок не односи се на производе с гаранцијом (гарантним листом).
Ако трговац не оспорава недостатак, дужан је без одгађања  задовољити захтјев потрошача.
Међутим, ако трговац оспорава недостатак, дужан је потрошачу одговорити у писаној форми у року од осам дана од пријема захтјева.
У случају неслагања око притужбе потрошача, између трговца и потрошача кад је у питању истпавност производа, званичан став о овоме ће дати надлежни инспекциски орган односно судски вјештак.

2.Корак - Рјешавање приговора путем удружења за заштиту потрошача.

Уколико потрошач не оствари своја права на начин да није задовољан односом трговца према поднесеном, како би искористио остале механизме заштите може се обратити неком од удружења потрошача у Републици Српској.
Удружења потрошача представљају врло битан субјект у систему заштите потрошача, јер имају улогу посредника између потрошача, привредних субјеката и надлежних органа, инспекција и других субјеката у Републици Српској којима је законом прописана обавеза заштите потрошача, а све у циљу заштите појединачних и заједничких интереса потрошача. У Републици Српској дјелују сљедећа удружења за заштиту потрошача и то:

1. Удружење грађана "Покрет потрошача Републике Српске", Бања Лука,
2. Удружење потрошача ''Реакција'', Бања Лука
3. Удружење грађана "Оаза", Требиње,
4. Удружење потрошача "Звоно", Бијељина,
5. Удружење грађана "ТоPeeR", Добој,
6. Удружење грађана "Дон", Приједор,
7. Удружење грађана ''Женски интерактивни рурални центар - ЖИР'', Источно Сарајево​
8. Удружење грађана ''Центар за афирмацију младих'', Шековићи

9. Удружење жена "Природа", Братунац

10. Удружење грађана "Центар за омладинско предузетништво и запошљавање у Републици Српској", Бијељина 

Потрошач треба писмено да изнесе кршење својих права једном од удружења, те да достави пратеће документа. Удружења су дужна да проводе поступак, односно да посредују у рјешавању приговора те да о резултату обавјесте потрошача. 

3.Корак - Рјешавање приговора путем Републичке управе за инспекцијске послове

Уколико потрошач није задовољан резултатом претходно наведеног поступка, односно уколико удружења не успију да ријеше приговор потрошача, за остваривање својих права може се обратити надлежном органу Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске и другим надлежним инспекцијама и тијелима према њиховој надлежности.
Улога Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске је да контролише примјену прописа која укључује примјену прописа из области заштите потрошача и лојалне конкуренције. Ако трговац неоправдано одбије захтјев потрошача, инспектор ће, на захтјев потрошача, донијети рјешење којим се трговцу наређује да удовољи захтјеву потрошача уколико је оправдан.

4. Корак -  Рјешавање приговора путем суда

Уколико је потрошач исцрпио сва правна средства а није задовољан остаје му могућност тужбе стварно и мјесно надлежном суду.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.