Sign In

Одсјек за заштиту потрошача

​​​​​​​​​​Одсјек за заштиту потрошача је организациона јединица унутар Ресора трговине у Министарству трговине и туризма чији је превасходни циљ заштита права и потреба потрошача у Републици Српској. Основана 2004. године унутар Министарства трговине и туризма, као Канцеларија за заштиту потрошача, од свог почетка, улаже значајне напоре, посебну пажњу, при том,  посвећујући подстицању равоја удружења потрошача. У складу с тим, Одсјек за заштиту потрошача остварује блиску сарадњу са удружењима потрошача,  те припрема годишње програме за заштиту потрошача који су усклађени са државним годишњим програмом за заштиту потрошача.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА ЈЕ НАДЛЕЖНО ДА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА:
а) предлаже Влади Програм,
б) брине се о реализацији Програма,
в) проучава и даје приједлоге који се односе на политику заштите потрошача,
г) сарађује са удружењима за заштиту потрошача и прати њихов рад,
д) води евиденцију удружења и савеза за заштиту потрошача у Републици,
ђ) прати стање у области заштите потрошача и у оквиру своје надлежности, предлаже надлежним органима измјене прописа у вези са заштитом потрошача,
е) координира рад надлежних органа из члана 120. став 1. т. в) до ј) овог закона на изради Програма и Годишњег програма за заштиту потрошача у БиХ,
ж) сарађује и размјењује информације и податке са свим субјектима одговорним за заштиту потрошача у Републици,
з) врши расподјелу финансијских средстава за реализацију послова из области заштите потрошача и
и) врши и друге послове у складу са законом.

Контакт:
Тел: 051/338-760
Факс: 051/338-880
E-mail: b.vrancic@mtt.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.