Sign In

Објављен Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске

Објављено:

​Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске објављен је у Службеном гласнику Републике Српске број:27/24 од 26. мата 2024. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Наведеним правилником прописују се програм и начин полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича на подручју Републике Српске, начин обуке кандидата за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича на подручју Републике Српске, те састав комисије за полагање испита и садржај увјерења о положеном испиту.

Стручни испит за стицање звања туристичког водича на подручју Републике Српске може полагати свако лице које је држављанин Републике Српске, односно БиХ, као и страни држављанин који има пријављен привремен боравак у БиХ, а који имају најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и активно познају најмање један страни језик.

Програм стручног испита за стицање звања туристичког водича на подручју Републике Српске састоји се из сљедећих предмета

1) Уставно уређење Републике Српске, односно БиХ,
2) Историја Републике Српске, односно БиХ,
3) Основи туристичког законодавства Републике Српске, 
4) Основни туризма,
5) Заштита потрошача у туризму, 
6) Водичка служба,
7) Туристичка географија Републике Српске, 
8) Културно-историјско и природно насљеђе Републике Српске.

За спровођење стручног испита и провјеру знања кандидата министар трговине и туризма именује Комисију, а Министарство трговине и туризма Републике Српске објављује јавни позив за полагање стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике на интернет страници Министарства и у најмање једном дневном листу које се објављују на подручју Републике Српске, односно БиХ, као и на интернет страници Туристичке организације Републике Српске.

Након што лице положи стручни испит, Министарство издаје увјерење о положеном испиту сваком кандидату који је положио испит.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.