Sign In

Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме

Сједиште : БАЊА ЛУКА

Адреса  : Војводе Радомира Путника  31

Телефон : 051/316-005; 051/317-885; 051/321-641

Фаx : 051/ 316-005; 051/317-885

E-mail: dirna@blic.net   

Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме је републичка управна организација у саставу Министарства трговине и туризма.

Дирекција је у складу са Уставом БиХ и Уставом Републике Српске, овлаштена ЗАКОНОМ О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ (Службени гласник Републике Српске број 118/08 и 11/09)  за обављање сљедећих послова:

-         учествовање у припреми и изради прописа у области производње, ремонта и промета наоружања и војне опреме,

-          уговарање и праћење производње наоружања и војне опреме,

-         заступање, посредовање и друге радње у промету вишкова наоружања и војне опреме,

-          увоз, извоз и транзит наоружања и војне опреме,

-         организовање, уговарање и праћење ремонта наоружања и војне опреме,

-         набавку резервних дијелова, склопова и потрошног материјала за потребе ремонта наоружања и војне опреме,

-         представљање предузећа за производњу и ремонт наоружања и војне опреме у земљи и иностранству,

-         пружање информација путем медија и других информативних средстава о свом раду,

-         заступање Републике Српске у земљи и иностранству из домена свог пословања, о чему подноси извјештај Влади Републике,

-         припремање стручних мишљења Министарству трговине и туризма за давање сагласности правним и физичким лицима за промет наоружања и војне опреме,

-         остваривање сарадње са Министарством одбране БиХ и Оружаним снагама БиХ о питањима из дјелокруга рада,

-         обављање и других послова у складу са законима и другим прописима.

Радом Дирекције руководи директор.

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.