Sign In

ЕУ интеграције

Објављено:

У Ресору за европске интеграције обављају се послови који се односе на координацију активности републичких органа управе, те других институција Републике Српске у процесу придруживања и приступања Босне и Херцеговине Европској унији.

Под пословима из става 1. овог члана подразумијевају се послови који имају за циљ   праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и Привременог споразума између Босне и Херцеговине и Европске уније; координацију дјеловања представника Републике Српске у заједничким тијелима Босне и Херцеговине и  Европске уније која се успостављају на основу Привременог споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању, те праћење њиховог рада; међуресорну припрему републичких органа управе и институција Републике Српске и координацију учешћа представника Републике Српске у процесу преговарања са Европском унијом; припрему и ревизију редовних стратешких докумената и акционих планова везаних за испуњавање обавеза Републике Српске у процесу европских интеграција; остваривање и координацију сарадње са другим тијелима у Босни и Херцеговини, те институцијама, органима и тијелима Европске уније, њеним државама чланицама, државама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу придруживања и приступања БиХ Европској унији; координацију усклађивања законодавства Републике Српске са прописима Европске уније, као и учешће у изради и потврђивање образаца и табела усклађености прописа Републике Српске са прописима Европске уније; оперативну координацију активности министарстава у Влади Републике Српске у циљу обезбјеђења адекватног учешћа Републике Српске у кориштењу средстава које ЕУ ставља на располагање БиХ; израду стратешких и аналитичких докумената када је ријеч о позицији Републике Српске у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и других докумената за потребе Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске; координацију и обезбјеђење редовне обуке за запослене у републичким органима управе и осталим институцијама Републике Српске који су ангажовани на пословима европских интеграција, као и на другим пословима из дјелокруга Министарства.

Ресор за европске интеграције састоји се од три одјељења и то:


​​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.