Sign In

Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске уније

Објављено:

​​​​​​​​​​​​​

Вршилац дужности помоћника министра: Маја Перић

Телeфон: +387 51 339 124

Факс: +387 51 339 645

E-mail: m.peric@mf.vladars.net

Ресор за програмирање  и  координацију  финансијске  подршке Европске  уније:

• припрема и предлаже стратешка документа потребна за европске интеграције, врши координацију представљања Министарства у Процесу стабилизације и придруживања, те обавеза које произилазе из Споразума о стабилизацији и придруживању, генерално Процеса стабилизације и придруживања, остварује сарадњу и оперативни контакт са различитим програмима, стратегијама и иницијативама. Више о активностима Ресора на сљедећем линку.

Послове и задатке из дјелокруга рада  Ресора за програмирање  и  координацију финансијске  подршке Европске  Уније обављају организационе јединице, и то:


13.1.
Одсјек за стратегију и политику интегрисања и усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније

13.2.
Одсјек за координацију помоћи Европске уније и билатералну сарадњу


Документи из процеса ЕУ интеграција

 

ИПА Пројекти - Министарство финансиjа


Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) је средство путем којег ЕУ подржава реформе у земљама проширења уз финансијску и техничку помоћ. ИПА средства повећавају капацитете земаља кроз процес придруживања што доводи до прогресивних, позитивних кретања у региону.

За период 2007-2013. година ИПА је имала буџет од око 11,5 милијарди евра док је за ИПА II у периоду 2014-2020. година предвиђен износ од око 11,7 милијарди евра. Вишегодишњим финансијским оквиром ЕУ за период 2021-2027 предвиђено је да за ИПА 3 буду обезбијеђена средства у износу од око 14 милијарди евра за све државе кориснице.

Претприступни фондови као што је ИПА помажу корисницима да спроведу политичке и економске реформе, припремајући их за права и обавезе које долазе са чланством у ЕУ. Претприступни фондови помажу ЕУ да постигне своје циљеве у вези са одрживим економским опоравком, снабдијевањем енергијом, саобраћајем, животном средином и климатским промјенама итд.

У периоду 2007-2013. године било је доступно укупно пет компоненти, од којих је БиХ имала приступ само за прве двије:

 •  Помоћ у транзицији и изградња институција;
 •  Прекогранична сарадња;
 •  Регионални развој;
 •  Развој људских ресурса и
 •  Пољопривреда и рурални развој.

За разлику од претходног периода, новом Уредбом о успостављању ИПА 2 укида се претходних пет компоненти, а уводе се подручја политикâ у оквиру којих ће се проводити различите интервенције. Подручја политикâ, новом Уредбом, распоређена су на сљедећи начин:

 • Реформа у оквиру припрема за чланство у Унији и изградња институција и капацитета;
 • Друштвено-економски и регионални развој;
 • Запошљавање, социјалне политике, образовање, промовисање једнакости и развој људских ресурса;
 • Пољопривреда и рурални развој и
 • Регионална и територијална сарадња.

За разлику од ИПА 2, у оквиру ИПА 3 нису предвиђене годишње алокације за сваку државу корисницу већ алокације по прозорима, и то:

 • Прозор 1: Владавина права, основна права и демократија;
 • Прозор 2: Добро управљање, усклађивање са правном тековином ЕУ, добросусједски односи и стратешка комуникација;
 • Прозор 3: Зелена агенда и одрживо повезивање;
 • Прозор 4: Конкурентност и инклузивни раст;
 • Прозор 5: Територијална и прекогранична сарадња.

 

ИПА Пројекти Министарства финансија су:


Програми ЕУ

Од јануара 2007. године Босна и Херцеговина је добила могућност приступања програмима Европске Уније на основу Оквирног споразума између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим принципима за учешће Босне и Херцеговине у програмима Заједнице. Циљ програма Европске уније је пружање подршке политикама Европске уније, те унапређење сарадње између држава чланица ЕУ и њихових грађана у различитим областима: фискална и царинска политика, култура, наука, заштита околине, транспорт, енергија, потрошачка политика, образовање, здравство, правосуђе.

Преводи прописа

Све земље које се спремају за пуноправно чланство у ЕУ у обавези су да приступе преводу правних прописа што је и неопходан услов за чланство у ЕУ.

Министарство финансија је благовремено приступило преводу прописа из своје надлежности, у складу са Практикумом за превођење, језичку, стручну и правну редактуру прописа Републике Српске због потреба процеса европских интеграција.

Преводе прописа из надлежности Министарства финансија можете преузети на сљедећем линку - Laws and Regulations of Ministry of Finance.

​ Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.