Sign In

Рјешење о поништењу Јавног позива за 43. емисију обвезница Републике Српске

Објављено:

​Број: 06.08/020-2259/20

Датум: 27.07.2020. године


На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске", број 115/18), а у вези са Одлуком о стављању ван снаге Одлуке о четрдесет трећој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом („Службени гласник Републике Српске" број 74/20), Министар финансија доноси

 

                                                                                                                                             

РЈЕШЕЊЕ

о поништењу јавног позива

 

Поништава се Јавни позив за упис и уплату четрдесет треће емисије обвезница Републике Српске јавном понудом, број 06.08/020-2182/20 од 17.07.2020. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Влада Републике Српске је дана 16.07.2020. године усвојила Одлуку о четрдесет трећој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом број 04/1-012-2-1874/20. У складу са наведеном одлуком дана 18.07.2020. године објављен је Јавни позив за упис и уплату четрдесет треће емисије обвезница Републике Српске јавном понудом број 06.08/020-2182/20 од 17.07.2020. године, којим је предвиђено да дана 03.08.2020. године буде одржана четрдесет трећа аукција обвезница Републике Српске јавном понудом.

Будући да Министарство финансија у овом периоду нема потребу за средствима која су била предвиђена да се прикупе на аукцији од 03.08.2020. године, упућен је приједлог Влади Републике Српске да се Одлука о четрдесет трећој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом стави ван снаге.

На приједлог Министарства финансија, Влада Републике Српске је дана 24.07.2020. године усвојила Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о четрдесет трећој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом број 04/1-012-2-1952/20.

Имајући у виду наведено одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења.


                                                                                                                                                                                                                                                 МИНИСТАР

                                                                                                                                            Зора ВидовићПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.