Sign In

Јавни позив за учествовање на 87. аукцији трезорских записа Републике Српске

Објављено:


Број: 06.08/020-93-ЈП-1/24

Датум: 16.01.2024. године

 

            На основу члана 10. Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа („Службени гласник Републике Српске", број: 58/15) и Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину („Службени гласник Републике Српске", број: 112/23), Министарство финансија Републике Српске, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ 87.  АУКЦИЈА ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА

за учествовање на аукцији трезорских записа

Републике Српске

 1. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да учествују на аукцији трезорских записа Републике Српске.
 2. У складу са Рјешењем о емисији трезорских записа Републике Српске број: 06.08/020-93/24 од  16.01.2024. године и обавјештењем Централног регистра хартија од вриједности о локалној ознаци и ISIN броју, дефинисани су основни елементи емисије:
 • Емитент: Република Српска;
 • Опис емисије: осамдестчетврта емисија трезорских записа;
 • Планирани износ емисије: 10.000.000,00 КМ;
 • Номинална вриједност трезорског записа: 10.000,00 КМ;
 • Валута: конвертибилна марка;
 • Ознака трезорског записа:RS24-T01;
 • ISIN број: BA10RS24T016;
 • Датум аукције: 25.01.2024. године;
 • Рок доспијећа: шест мјесеци;
 • Датум доспијећа: 25.07.2024. године;
 • Датум исплате: 25.07.2024. године.
 1. Основни елементи аукције:
 • Датум и вријеме одржавања: 25.01.2024. године, од 11:00 до 13:00 часова;
 • Вријеме уноса куповних налога: од 11:00 до 12:30 часова, уз додатак случајно одабраног времена између 0 и 300 секунди („random time");
 • Врста аукције: аукција на примарном тржишту;
 • Метода аукције: јединствена цијена;
 • Врста цијене: дисконтна цијена;
 • Вријеме објаве извјештаја о резултатима: 25.01.2024. године, до 15:00 часова;
 • Начин објаве извјештаја о резултатима: интернет-страница Министарства финансија РС и интернет-страница Бањалучке берзе;
 • Датум и вријеме до када је неопходно да лица са којима је закључена трансакција изврше уплату: 26.01.2024. године, до 10:00 часова;
 • Рачун на који се врши уплата: 555-100-00436529-75;
 • Датум регистрације хартије од вриједности: 26.01.2024. године;
 • Koнтакт особе: Радмила Вученовић, тел: 051/339-127, e-mail: r.vucenovic@mf.vladars.rs, Марија Ћендић, тел: 051/339-135, e-mail: m.cendic@mf.vladars.rs и Ружа Трнић, тел: 051/339-128, e-mail: r.trnic@mf.vladars.rs.                                                                  
   
                                                                                                                                                                         МИНИСТАР

                                                                                                                                                                       Зора Видовић 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.