Sign In

Јавни позив за упис и уплату 38. емисије обвезница Републике Српске

Објављено:

Број: 06.08/020-107/20

Датум:  20.01.2020. године

 

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 52/14 и 114/17), а у складу са Одлуком о дугорочном задуживању Републике Српске за 2020. годину („Службени гласник Републике Српске", број: 112/19) и Одлуком о тридесет осмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом („Службени гласник Републике Српске", број: 3/20) Министарство финансија објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УПИС И УПЛАТУ ТРИДЕСЕТ ОСМЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

свим домаћим и страним физичким и правним лицима

​ 

1.       Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да учествују у јавној понуди емисије обвезница Републике Српске.

2.       У складу са одлуком Владе Републике Српске - Одлука о тридесет осмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, број: 04/1-012-2-2/20 од 16.01.2020. године, основни елементи емисије су:

 • Емитент: Република Српска;
 • Опис емисије: емисија дугорочних обвезница јавном понудом;
 • Број хартија од вриједности: 35.000;
 • Валута: конвертибилна марка;
 • Валутна клаузула: Евро;
 • Номинална вриједност појединачне хартије од вриједности: 1.000 КМ;
 • Планирани износ емисије: 35.000.000,00 КМ;
 • ISIN број: BA10RSBDO173;
 • Датум аукције: 05.02.2020. године;
 • Каматна стопа: фиксна 2,4% на годишњем нивоу;
 • Исплата главнице: једнократно по доспијећу (по истеку рока од седам година од дана регистрације емисије код Централног регистра хартија од вриједности);
 • Исплата камате: камата се обрачунава на главницу и исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана регистрације емисије).

 

3.       Унос куповних налога:

 • 05.02.2020. године, у периоду од 8:30 до 11:30 уз додатак случајно одабраног времена од 0 до 300 секунди („random time");
 • Мјесто уписа: упис се врши код овлашћених берзанских посредника, на Бањалучкој берзи.
   

4.       Унос продајног налога и закључивање посла:

 • Министарство финансија врши унос продајног налога дана 05.02.2020. године у периоду од 11:30 уз додатак случајно одабраног времена („random time") до 12:00 часова;
 • Послови се закључују 05.02.2020. године у 12:00 часова по јединственој равнотежној цијени.
   

5.       Период након аукције:

 • Ова фаза постоји само у случају да се цјелокупна количина обвезница у јавној понуди не реализује 05.02.2020. године;
 • Куповни налози се уносе 06.02.2020. године у периоду од 8:30 до 12:00 часова. Послови се реализују по јединственој равнотежној цијени која је остварена 05.02.2020. године;
 • Послови се аутоматски закључују уносом куповног налога и јавна понуда траје док се не реализује понуђена количина обвезница или до истека јавне понуде 06.02.2020. године у 12:00 часова.

 

6.       Уплата и регистрација:

 • Датум уплате: до 07.02.2020. године, најкасније до 10 часова;
 • Уплата: код Нове Банке а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XIII 37а, 78 000 Бања Лука, број рачуна:  555-100-00436529-75;
 • Датум регистрације хартије од вриједности: послије уплата и подношења захтјева за регистрацију Централном регистру хартија од вриједности, 07.02.2020. године, а најкасније до 16:00 часова, код Централног регистра хартија од вриједности.
         

7.       Доспијеће:

 • Рок доспијећа: седам година;
 • Датум доспијећа: 07.02.2027. године.
   

8.       Пријевремени откуп:

 • Министарство финансија може у складу са посебном одлуком Владе Републике Српске, вршити пријевремени откуп.

 

9.       Остале информације:

                                                                                                                                                      МИНИСТАР                                                                                                                                                       Зора ВидовићПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.