Sign In

Јавни позив за упис и уплату 55. емисије обвезница Републике Српске јавном понудом

Објављено:


Број: 06.08/020-363/23

Датум: 06.02.2023. године

 

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), а у складу са Одлуком о дугорочном задуживању Републике Српске за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске", број 112/22) и Одлуком о педесет петој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом („Службени гласник Републике Српске", број 11/23) Министарство финансија објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УПИС И УПЛАТУ ПЕДЕСЕТ ПЕТЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

свим домаћим и страним физичким и правним лицима


 

1.       Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да учествују у јавној понуди емисије обвезница Републике Српске.

2.       У складу са Одлуком Владе Републике Српске - Одлука о педесет петој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, број 04/1-012-2-298/23 од 02.02.2023. године, основни елементи емисије су:

 • Емитент: Република Српска;
 • Опис емисије: емисија дугорочних обвезница јавном понудом;
 • Број хартија од вриједности: 30.000;
 • Валута: конвертибилна марка;
 • Номинална вриједност појединачне хартије од вриједности: 1.000 КМ;
 • Планирани износ емисије: 30.000.000,00 КМ;
 • ISIN број: BA10RSBDO363;
 • Датум аукције: 21.02.2023. године;
 • Каматна стопа: фиксна 5,5% на годишњем нивоу;
 • Исплата главнице: једнократно по доспијећу (по истеку рока од пет година од дана регистрације емисије код Централног регистра хартија од вриједности);
 • Исплата камате: камата се обрачунава на главницу и исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана регистрације емисије).

3.       Унос куповних налога:

 • 21.02.2023. године, у периоду од 8:30 до 11:30 уз додатак случајно одабраног времена од 0 до 300 секунди („random time");
 • Мјесто уписа: упис се врши код овлашћених берзанских посредника, на Бањалучкој берзи.

4.       Унос продајног налога и закључивање посла:

 • Министарство финансија врши унос продајног налога дана 21.02.2023. године у периоду од 11:30 уз додатак случајно одабраног времена („random time") до 12:00 часова;
 • Послови се закључују 21.02.2023. године у 12:00 часова по јединственој равнотежној цијени.

5.       Период након аукције:

 • Ова фаза постоји само у случају да се цјелокупна количина обвезница у јавној понуди не реализује 21.02.2023. године;
 • Куповни налози се уносе 22.02.2023. године у периоду од 8:30 до 12:00 часова. Послови се реализују по јединственој равнотежној цијени која је остварена 21.02.2023. године;
 • Послови се аутоматски закључују уносом куповног налога и јавна понуда траје док се не реализује понуђена количина обвезница или до истека јавне понуде 22.02.2023. године у 12:00 часова.

 

6.       Уплата и регистрација:

 • Датум уплате: до 23.02.2023. године, најкасније до 10 часова;
 • Уплата: код Нове Банке а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XIII 37а, 78 000 Бања Лука, број рачуна:  555-100-00436529-75;
 • Датум регистрације хартије од вриједности: послије уплата и подношења захтјева за регистрацију Централном регистру хартија од вриједности, 23.02.2023. године, а најкасније до 16:00 часова, код Централног регистра хартија од вриједности.
        

7.       Доспијеће:

 • Рок доспијећа: пет година;
 • Датум доспијећа: 23.02.2028. године.

8.       Пријевремени откуп:

 • Министарство финансија може у складу са посебном одлуком Владе Републике Српске, вршити пријевремени откуп.

 

9.       Остале информације:

 • Јавни позив се објављује 07.02.2023. године, у дневним новинама, на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.net под сегментом Министарство финансија и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com;
 • Информативни материјали за инвеститоре налазе се на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.net под сегментом Министарство финансија. Проспект за емисије обвезница Републике Српске у 2023. години (Додатак проспекту) је доступан на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.net под сегментом Министарство финансија и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com;
 • Овлашћено лице емитента за спровођење емисије је Министар финансија Зора Видовић;
 • Више информација о обвезницама Републике Српске, могуће је добити код Министарства финансија Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, на телефоне 051/339-135 и 051/339-128 или путем e-maila: m.cendic@mf.vladars.net и r.trnic@mf.vladars.net

 

                                                                                                                     МИНИСТАР                                                                                                        

                Зора Видовић
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.