Sign In

Јавни позив за упис и уплату 67. емисије обвезница

Објављено:

Број: 06.08/020-1193/24

Датум: 12.04.2024. године

 

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 90/21), а у складу са Одлуком о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину („Службени гласник Републике Српске", број 112/23) и Одлуком о шездесет седмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом („Службени гласник Републике Српске", број 33/24) Министарство финансија објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УПИС И УПЛАТУ ШЕЗДЕСЕТ СЕДМЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

свим домаћим и страним физичким и правним лицима


 

1.       Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да учествују у јавној понуди емисије обвезница Републике Српске.
 

2.       У складу са одлуком Владе Републике Српске - Одлука  о шездесет седмој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, број 04/1-012-2-1121/24 од 11.04.2024. године, основни елементи емисије су:

 • Емитент: Република Српска;
 • Опис емисије: емисија дугорочних обвезница јавном понудом;
 • Број хартија од вриједности: 10.000;
 • Валута: конвертибилна марка;
 • Номинална вриједност појединачне хартије од вриједности: 1.000 КМ;
 • Планирани износ емисије: 10.000.000,00 КМ;
 • ISIN број: BA10RSBDO488;
 • Датум аукције: 22.04.2024. године;
 • Каматна стопа: фиксна 6% на годишњем нивоу;
 • Исплата главнице: једнократно по доспијећу (по истеку рока од пет година од дана регистрације емисије код Централног регистра хартија од вриједности);
 • Исплата камате: камата се обрачунава на главницу и исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана регистрације емисије).

 

3.       Унос куповних налога:

 • 22.04.2024. године, у периоду од 8:30 до 11:30 уз додатак случајно одабраног времена од 0 до 300 секунди („random time");
 • Мјесто уписа: упис се врши код овлашћених берзанских посредника, на Бањалучкој берзи.

   

4.       Унос продајног налога и закључивање посла:

 • Министарство финансија врши унос продајног налога дана 22.04.2024. године у периоду од 11:30 уз додатак случајно одабраног времена („random time") до 12:00 часова;
 • Послови се закључују 22.04.2024. године у 12:00 часова по јединственој равнотежној цијени.
   

5.       Период након аукције:

 • Ова фаза постоји само у случају да се цјелокупна количина обвезница у јавној понуди не реализује 22.04.2024. године;
 • Куповни налози се уносе 23.04.2024. године у периоду од 8:30 до 12:00 часова. Послови се реализују по јединственој равнотежној цијени која је остварена 22.04.2024. године;
 • Послови се аутоматски закључују уносом куповног налога и јавна понуда траје док се не реализује понуђена количина обвезница или до истека јавне понуде 23.04.2024. године у 12:00 часова.

 

6.       Уплата и регистрација:

 • Датум уплате: до 24.04.2024. године, најкасније до 10 часова;
 • Уплата: код Нове Банке а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XIII 37а, 78 000 Бања Лука, број рачуна:  555-100-00436529-75;
 • Датум регистрације хартије од вриједности: послије уплата и подношења захтјева за регистрацију Централном регистру хартија од вриједности, 24.04.2024. године, а најкасније до 16:00 часова, код Централног регистра хартија од вриједности.
        

7.       Доспијеће:

 • Рок доспијећа: пет година;
 • Датум доспијећа: 24.04.2029. године.
   

8.       Пријевремени откуп:

 • Министарство финансија може у складу са посебном одлуком Владе Републике Српске, вршити пријевремени откуп.

 

9.       Остале информације:

 • Јавни позив се објављује 13.04.2024. године, у дневним новинама, на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.rs под сегментом Министарство финансија и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com;
 • Информативни материјали за инвеститоре налазе се на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.rs под сегментом Министарство финансија. Проспект за емисију дужничких хартија од вриједности (Додатак Проспекту) је доступан на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.rs под сегментом Министарство финансија и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com;
 • Овлашћено лице емитента за спровођење емисије је Министар финансија Зора Видовић;
 • Више информација о обвезницама Републике Српске, могуће је добити код Министарства финансија Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, на телефоне 051/339-135 и 051/339-128 или путем e-maila: m.cendic@mf.vladars.rs и r.trnic@mf.vladars.rs. 

                                                 

                                                                                                                                                 МИНИСТАР                                                                                                                                                     Зора Видовић
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.