Sign In

Кандидовани инвестициони пројекти вриједни 3.8 милијарде КМ обухваћени Нацртом Програма јавних инвестиција до 2024. године

Објављено:

Влада Републике Српске разматрала је и утврдила на својој 126. сједници Нацрт Програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2022-2024. година, који садржи информације о инвестиционим пројектима за које су обезбијеђена средства, који се тренутно реализују, као и оним пројектима који ће бити реализовани у наредном трогодишњем периоду. Такође, обухваћени су и кандидовани пројекти који су исказани као приоритетни, али за чију реализацију у моменту израде документа нису обезбијеђена финансијска средства. У наредном трогодишњем периоду кандидовани су пројекти укупне вриједности 3.808.365.612 КМ. Од поменутих пројеката су најзахтјевнији пројекти из области енергетике – укупно 1.572.402.199 КМ или 41,29% и саобраћаја и веза - укупно 1.367.500.000 КМ или 35.91 одсто и за њих је у плану обезбјеђење средстава.

Нацртом Програма јавних инвестиција 2022-2024. година обухваћени су и пројекти чија је реализација почела у претходним годинама, а по овом основу је закључно са 2020. годином, утрошено 1.239.501.801 КМ (из свих извора финансирања), а у 2021. години планира се утрошити 400.848.604 КМ. Најзначајнији су пројекти из области енергетике и здравства.

Када су у питању пројекти које се имплементирају, у периоду 2022-2024. година планирана је реализација инвестиционих пројеката (капитална потрошња) у укупном износу од 530.706.195 KМ.

Када је у питању капитална потрошња, највеће инвестиције у периоду 2022-2024. планиране су у области производње и снабдијевања енергијом са укупним износом улагања од 199.690.863 КМ. Међу најзначајнијим пројектима је изградња вјетроелектране Хргуд укупне вриједности 126.121.698 КМ, од чега је закључно са 2020. годином уложено 119.784 КМ, у текућој години планира се уложити 1.102.611 КМ и у периоду 2022-2024. година још 124.899.303 КМ. Слиједи пројекат изградње хидроелектране Дабар-прва фаза чија укупна вриједност износи 165.267.635 КМ од чега је закључно са 2020. годином утрошено 125.422.635 КМ. У области енергетике значајан је и Пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама чија укупна вриједност износи 22.492.045 КМ.

У периоду од 2022. до 2024. године су планирана и значајна улагања у здравствени сектор у износу од 153.812.776 КМ. Највећи износ улагања у том периоду је за изградњу нове болнице у Добоју, чија је укупна вриједност 103.625.400 КМ, као и за пројекат иградње и опремања Нове болнице у Источном Сарајеву, укупне вриједности 54.502.101 КМ, утрошена средства закључно са 2020. годином износе 18.168.368 КМ. Планирана је и изградња и опремање објекта за стационарни саобраћај и комерцијалне садржаје предвиђене важећим Регулационим планом (Паприковац-Петрићевац, зона Д, Бањалука)- фаза I – укупна вриједност пројекта износи 34.871.850 КМ, те Пројектовање, изградња и опремање новог објекта по систему "кључ у руке", изградња паркинга, изградња подстанице медицинских гасова и трафо станице, адаптација и опремање постојећег објекта ЈЗУ Болница Зворник - укупна вриједност пројекта износи 29.190.276 КМ, од чега је закључно са 2020. годином утрошено 2.882.761 КМ, у текућој-2021. години планира се уложити 8.434.394 КМ и у периоду 2022-2024. година 17.873.118 КМ.

По истеку периода обухваћеног Нацртом 2022-2024. године за пројекте чија реализација ће још трајати потребно је уложити још 61.498.506 КМ.

У току процедуре израде нацрта Програма јавних инвестиција, Министарство финансија Републике Српске је позвало осам градова у Републици Српској - Бањалука, Бијељина, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Приједор и Требиње да, као пилот активност, кроз информациони систем поднесу своје пројекте у имплементацији и приоритетне пројекте без обезбијеђених извора финансирања (кандидоване пројекте) и учествују у изра ди документа. Податке о пројектима доставили су градови Бањалука, Бијељина, Градишка, Дервента, Зворник и Приједор. Пријављено је укупно 14 пројеката у имплементацији чија укупна вриједност улагања у периоду 2022-2024. година износи 13.155.053 КМ, те 45 пројеката без обезбијеђених извора финансирања (кандидовани пројекти) чија укупна вриједност износи 249.249.619 КМ, од чега је предмет анализе било 35 пројеката које су градови рангирали од 1 (најприоритетнији пројекат) до максимално 7, чија укупна вриједност износи 226.126.967 КМ и који се налазе на Прелиминарној листи приоритетних пројеката.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.