Sign In

Заштита природе - акти у процедури

Објављено:

Приједлог плана управљања Заштићеним стаништем „Тишина“ за период 2022-2032. године
26.1.2022.
Општина Шамац, као управљач заштићеног подручја Заштићено станиште „Тишина“, доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Приједлог плана управљања Заштићеним стаништем „Тишина“ за период 2022 - 2032.године, на усвајање.
Чланом 77. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) дефинисано је да се План управљања доноси за свако заштићено подручје за период од 10 година, а Правилником о садржају, утврђивању и начину спровођења мјера управљања заштићеним подручјима („Службени гласник Републике Српске“, број 83/15) дефинисано је да се Планом управљања одређују дугорочне развојне смјернице, начин извођења заштите, коришћења и управљања, те ближе смјернице за заштиту и очување природних вриједности заштићеног подручја уз уважавање потреба локалног становништва. 
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде аката о заштити  природних  вриједности, планова управљања, као и других аката који се доносе у складу са Законом о заштити природе осигурава се учешће јавности, путем јавног увида. 
Поступак јавног увида спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на План управљања заинтересована јавност може достављати на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 дана од дана објављивања Плана управљања на Порталу. 
Истовремено, општина Шамац, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог плана управљања у просторијама Административне службе општине, у трајању од 30 дана.

Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу Заштићеног станишта „Гостиљ“
8.10.2021.
Град Добој доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Заштићено станиште „Гостиљ“ на подручју Града Добоја.
Сходно члану 62. Закона о заштити природе Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа израдио је Студију заштите – стручну основу за проглашење Заштићеног станишта „Гостиљ“.
Министарство је на основу наведене Стручне основе, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу  Заштићеног станишта „Гостиљ“.
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке заинтересована јавност може достављати на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу. 
Истовремено, Град Добој, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе града и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама Административне службе града, у трајању од 30 дана. Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“
16.9.2021.
Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Споменик природе „Пећина Мокрањска Миљацка“ на подручју општине Пале.
Сходно члану 62. Закона о заштити природе Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа израдио је Студију заштите – стручну основу за проглашење Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“.
Министарство је на основу наведене Стручне основе, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу Споменика природе „Пећина Мокрањска Миљацка“.      
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине. Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке заинтересована јавност може достављати на e-mail: z.stojicic@mgr.vladars.net, 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу. 
Истовремено, општина Пале, на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама Административне службе општине, у трајању од 30 дана. 

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.