Sign In

Програми и пројекти

Објављено:

У Министарству се тренутно имплементирају сљедећи пројекти:

Други пројекат за управљање чврстим отпадом

На основу Одлуке Народне Скупштине Републике Српске број 01-893/09 од 02. 06. 2009. године Република Српска прихватила је задужење према Свјетској банци – Међународној асоцијацији за развој (IDA) по Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 6.750.000 USD и Међународној банци за обнову и развој (IBRD) у износу од 11.250.000 USD.
Влада Републике Српске обезбиједила је 1.575.000 USD за суфинансирање Пројекта. Пројекат је постао ефективан 22.05.2010. године, а завршетак Пројекта је продужен до 28.02.2016. године.
Општи развојни циљ Пројекта је унапређење доступности, квалитета, еколошке адекватности и финансијске стабилности услуга управљања чврстим отпадом у регијама које учествују у Пројекту.
Пројекат реализују предузећа за управљање регионалним депонијама, а Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, путем Јединице за управљање пројектом, обезбјеђује подршку у реализацији Пројекта.
Основним споразумом предвиђен је пренос дијела средстава комуналним предузећима која учествују у имплементацији пројекта. Супсидијарне кредитне споразуме потписале су четири регије, односно четири комунална предузећа: ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. Зворник, „Комуналне услуге“ а.д. Приједор, ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука и ЈП „ЕКО-ДЕП“ д.о.о. Бијељина. У складу са Уговором о кредиту/зајму за Други пројекат за управљање чврстим отпадом, регије могу учествовати у програму ако испуне услове и то: да су минимално три општине исказале интерес за сарадњу за рјешавање питања у области управљања отпадом, да општине имају најмање 100.000 становника, да постоји потписан међуопштински споразум, да је изабрана локација депоније, да је формирано заједничко предузеће, да су општине кредитно способне, односно да могу обезбиједити гаранције за обезбјеђење кредита.
Јавно предузеће за управљање депонијом у Бања Луци је завршило планиране пројектне активности, а очекује се да ће ЈП у Бијељини и ЈП у Приједору такође ускоро завршити активности. Планирано је да јавно предузеће у Зворнику активности заврши до септембра 2015.
 

IPA 2010-рехабилитација и изградња депоније у Рамићима
Европска комисија одобрила је донацију из IPA фонда за 2010. годину у износу од 2.854.000 EUR дефинисану Споразумом потписаним 24. 07. 2012. године између Европске комисије, БиХ и Свјетске банке. У оквиру тога Министарство врши праћење и контролу свих активности, односно грађевинске радове на рехабилитацији Регионалне депоније Рамићи, изградња санитарне ћелије за збрињавање отпада и изградња система за прикупљање гаса, као и надзор над тим радовима. Из IPA гранта је у 2014. години за поменуте послове уложено 1.337.631,14 КМ.
 
Пројекат „Енергетска ефикасност у  БиХ“ (BEEP)
Влада Републике Српске је у фебруару 2014. године усвојила Одлуку о прихватању задужења за Пројекат „Енергетска ефикасност у БиХ“ који ће се финансирати из средстава Свјетске банке – Међународна асоцијација за развој (IDA), а потом је исту Одлуку усвојила и Народна скупштина Републике Српске на сједници одржаној 29. 04. 2014. године. Због дјеломичне измјене услова кредитирања од стране Свјетске банке (повећана је каматна стопа за 0,15% за један дио средстава) и Народна скупштина Републике Српске је 18. 02. 2015. године усвојила Измјену одлуке о прихватању задужења. Република Српска је потписала кредитни споразум са Свјетском банком - Међународном асоцијацијом за развој 18. 03. 2015. године. Вриједност Пројекта износи 12,8 милиона USD за Републику Српску (40%).
Одлуком Владе Републике Српске именован је Управљачки одбор Пројекта који чине министри (или друга лица која именује министар) сљедећих министарстава: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (предсједник), Министарство просвјете и културе (члан), Министарство здравља и социјалне заштите (члан), Министарство финансија (члан) и Министарство индустрије, енергетике и рударства (члан).
Као институција задужена за реализацију Пројекта енергетске ефикасности у Републици Српској, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је активно радило на спровођењу припремних активности за реализацију пројекта. Дана 27. 05. 2015. године Свјетска банка је и званично прогласила пројекат ефективним, те су тиме испуњени сви услови да се у наредном периоду започне са реализацијом активности планираних према пројекту.    
 
Регионални пројекат енергетске ефикасности (REEP)  - EBRD
Европска банка за обнову и развој (EBRD) проводи регионални пројекат енергетске ефикасности  (REEP) у који су укључене земље Западног Балкана, а који обухвата пружање техничке помоћи за стварање услова за изградњу ESCO тржишта, усвајање регулативе и јачање капацитета. Министарство је учествовало у реализацији кроз учешће у радној групи формираној у складу са Одлуком Владе Републике Српске од 06. 02. 2014. године.
У сарадњи са Европском банком за обнову и развој, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је организовало радионицу на тему „Имплементација ESCO модела у јавном сектору у Републици Српској“, која је одржана 19. 01. 2015. године у Бањој Луци. У склопу пројектних активности, консултантска фирма „Economic Consulting Associates“ из Лондона развила је приједлог ESCO модела за Републику Српску који је предочен на поменутој радионици и отворена је дискусија са привредним субјектима, банкама, јавним институцијама и другим потенцијалним учесницима о предностима и недостацима самог модела, као и могућностима његове примјене у пракси.
 У оквиру REEP-а, EBRD ће обезбиједити техничку помоћ Републици Српској у смислу давања препорука за израду и усклађивање програма (софтверског алата) према потребама вршења обрачуна енергетских карактеристика зграда задовољавајући захтјеве планиране методологијом за обрачун енергетских карактеристика зграда Републике Српске дефинисане Правилником званично усвојеним у априлу мјесецу 2015. године („Службени гласник Републике Српске, број 30/15).

GIZ Пројекат ЕЕ
Министарство учествује у реализацији Пројекта “Савјетовање у области енергетске ефикасности у БиХ“, који се финансира на основу Споразума о техничкој сарадњи између влада СР Њемачке и БиХ, а Пројекат имплементира Њемачко друштво за међународну сарадњу (GIZ). Циљ Пројекта је пружање техничке помоћи при изради законодавног оквира у области енергетске ефикасности и успостављање свеобухватног, транспарентног и ефикасног интернетског информационог система за енергетску ефикасност у Републици Српској. Уз финансијску и техничку подршку у оквиру овог пројекта израђенa су три правилника Републике Српске која регулишу енергетску ефикасност у зградама и ступају на снагу 01. 01. 2016. године, јер је неопходно обезбиједити вријеме за организовање обука и стицање потребних лиценци.
У оквиру овог пројекта израђено је и једно од најзначајнијих истраживања на тему енергетске ефикасности и фонда стамбених објеката у Босни и Херцеговини, а резултат истраживања је Типологија стамбених зграда Босне и Херцеговине, коју можете преузети испод.
 

LIFE-Пројекат за треће земље ''Јачање капацитета за примјену интегралне превенције и контроле загађења у БиХ"

 Интегрална контрола и превенција загађивања у прехрамбеној индустрији-Техничка упутства о најбољим расположивим техникама

ТУ - Производња и прерада млијека

ТУ - Прерада меса

ТУ - Производња пива

ТУ - Узгој рибе

ТУ - Прерада рибе

ТУ - Прерада воћа и поврћа

ТУ - Клаонице крупне стоке

      

 

 

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.