Sign In

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Објављено:

 

Радна група састављена од представника Министарства рада и борачко-инвалидске заштите  и представника организација/удружења од јавног интереса: Борачке организације Републике Српске, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Савеза ратних војних инвалида Републике Српске, Организацијe ампутираца „Удас", Удружењa грађана „Ветерани Републике Српске" и Савеза логораша Републике Српске  извршила је анализу стања у области борачко-инвалидске заштите и предложила сљедеће мјере за побољшања тог стања.

1.       Да се изради „социјална карта" свих борачких категорија, a приоритетно социјална карта  незапослене дјеце погинулих бораца и социјално угрожених незапослених бораца. Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

2.       Да се у 2021. години кроз реализацију Акционих планова запошљавања и самозапошљавања, приоритет да запошљавању бораца и дјеце погинулих бораца и запосле сва лица из наведених категорија  која су се пријавила на Јавни позив а  која испуњавају услове предвиђене Јавним позивом.

Носилац активности: Завод за запошљавање Републике Српске

3.       Да се на бази података из социјалне карте обезбиједи новчана помоћ социјално угроженим незапосленим борцима од прве до пете категорије, млађим од 60 година.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

4.       Да се креирају и реализују одрживи програми запошљавања и самозапошљавања који ће давати ефектније резултате у односу на утрошена средства, с тим да би у креирању и праћењу реализације програма, учествовали представници борачких удружења од јавног интереса.

Носилац активности: Завод за запошљавање Републике Српске и борачка удружења.

5.       Да се на основу социјалне карте израде и посебни програми економске подршке некомерцијалних пољопривредних  газдинстава незапослених бораца на селу, чијом би реализацијом корисници били трајно брисани са евиденције Завода за запошљавање.

Носилац активности: Завод за запошљавање Републике Српске

6.       Да се организује медијска кампања у вези запошљавања борачких категорија гдје ће, уз институције система, учешће узети борачка удружења, као и Унија удружења послодаваца.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, Завод за запошљавање Републике Српске, Унија удружења послодаваца и борачка удружења.

7.       Да се креирају програми повећане друштвене укључености борачке популације који ће се реализовати кроз посебне  програме рехабилитације и рекреације.

Носилац активности: борачка удружења.

8.       Да се свим борачким удружењима од јавног интереса достави „ регистар бораца", на основу којег ће подносити иницијативе за преиспитивање статуса и категорије борца за  она лица за која имају сазнања да статус и права нису остварили у складу са Законом.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и борачка удружења.

9.       Да се свим борачким удружењима од јавног интереса достави база података Министарства за  ратне војне инвалиде и погинуле борце, на основу које ће подносити  иницијативе за ревизију сумњивих увјерења о околностима страдања за лица за која имају сазнања да нису страдала под околностима  вршења војне службе.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и борачка удружења.

10.   Да се у креирању буџета за борачко-инвалидску заштиту, за сваку буџетску годину  планира износ средстава који ће обезбиједити раст основице за обрачун новчаних примања предвиђених Законом.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

11.   Да се континуирано повећава грант за куповину ортопедских помагала ратним војним инвалидима ампутирцима и параплегичарима, како би се корисницима омогућила набавка што квалитетнијих ортопедских помагала, а с обзиром да је исплата средстава за куповину ортопедских помагала дала позитивне ефекте и показала се као најбоље рјешење у региону.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

12.   Да се убрза стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида који испуне услове по Уредби о стамбеном збрињавању, кроз обезбјеђивање финансијских средстава у буџету Републике Српске или кредитним средствима.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

13.   Да се кроз закон из области социјалне заштите, борачким категоријама омогући кориштење права из социјалне заштите, у приоритету и под повољнијим условима.
Носилац активности: Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

14.   Да се, сходно Закључку Народне скупштине Републике Српске, јединицама локалне самоуправе предложи да у складу са својим могућностима усвоје Одлуку о допунским правима борачких категорија, са приоритетом за социјално угрожене категорије.
Носилaц активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и јединице локалне самоуправе.

15.   Да се подржи иницијатива Удружења грађана „Ветерани Републике Српске" за Уставни амандман на Устав Републике Српске ради увођења борца као уставне категорије.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и борачка удружења.

16.    Да се активности свих институција и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата константно усмјеравају ка одбрани истине о Одбрамбено-отаџбинском рату и карактеру рата.

Носилац активности: Републичке институције и борачка удужења.

17.   Да се у оквиру Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица формира стручна комисија која ће се бавити одбраном истине о Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске, са посебном пажњом на анализи садржаја у издавачкој дјелатности. У оквиру Републичког центра пружити правну подршку борцима логорашима-свједоцима у судским поступцима,  као и подршку у снимању документарних филмова са аутентичним свједочењима логораша о преживљеним страхотама из заробљеништва.

Носилац активности: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Републике Српске, Савез логораша Републике Српске и борачка удружења.

18.    Да се пружи подршка  борцима оптуженим за ратне злочине  кроз реализацију тачке 10. Закључака Народне скупштине од 17. априла 2015. године („Службени гласник Републике Српске" број: 32/15).

Носилац активности: Министарство унутрашњих послова, Републички центар за истраживање рата,  ратних злочина и тражења несталих и  Фондација „Помоћ" при Борачкој организација  Републике Српске.

19.    Да се Радна група у даљем раду фокусира на рјешавање статусних питања војника на служењу војног рока у току Одбрамбено-отаџбинског рата.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и борачка удружења.         

20.    Да Радна група у даљем раду анализира и друга актуелна питања из области борачко-инвалидске заштите и прати реализацију предложених мјера Радне групе за побољшање стања у области борачко-инвалидске заштите.

Носилац активности: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и борачка удружења.         Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.