Sign In

Стратегија развоја енергетике РС до 2030 године

Објављено:

Народна скупштина Републике Српске на 16. сједници одржаној 13.15.03.2012. године усвојила је Приједлог стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2030. године.

Стратегијом развоја енергетике до 2030. године по први пут је на један свеобухватан начин осмишљен развој енергетског сектора заснован на принципима одрживог развоја, ослањању на домаће ресурсе уз настојање укључивања обновљивих извора у што већој мјери за подмиривање властитих енергетских потреба, уз подстицање и увођење мјера енергетске ефикасности.
Стратегија је рађена по принципима најбоље свјетске праксе, уважавајући глобална свјетска кретања у енергетици, легислативу Европске Уније, Основе енергетске политике Републике Српске и препоруке институција Републике Српске.

У Стратегији су обрађени сектори угља, нафте, гаса, електрична енергија, обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност, топлотна енергија и друго у различитим сценаријима за период од 20 година.

Стратегија се састојиод три документа:

  • План развоја енергетике РС до 2030. године који показује и анализира резултате и опције развоја енергетике РС
  • Стратегија развоја енетгетике Републике Српске до 2030.године представља скуп циљева и мјера за имплементацију политика Владе РС у енергетском сектору изражена кроз стратешке и специфичне циљеве за поједине дијелове енергетике.
  • Акциони план за спровођење стратегије којим се дефинишу мјере, активности, институције и субјекти који су задужени за спровођење тих мјера и активности уз утврђене рокове за имплементацију.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.