Sign In

Предшколско образовање

Објављено:

 

 

Закон о предшколском васпитању и образовању, подзаконски акти и други акти који се примјењују у области предшколског васпитања и образовања

 

 Назив прописа

Службени гласник у којем је пропис објављен

 Преузимање

Стратегија развоја предшколског основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2030. године
Усвојена на 152. сједници Владе Републике Српске, одржаној 30.12.2021. годинеСтратегија развоја предшколског основног и средњег образовања од 2022. до 2030.године
​Акциони план за спровођење Стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022-2024. године

Акциони план за спровођење Стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања РС за период 2022-2024.pdf

Закон о предшколском васпитању и образовању,

Службени гласник Републике Српске, бр. 79/15

 Закон о предшколском васпитању и образовању 2015

Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању

Службени гласник Републике Српске, бр. 63/20

 Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању

Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању
Службени гласник Републике Српске, бр. 64/22
Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 

Правилник о полагању стручног испита за васпитно-образовне раднике у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске, бр. 26/19

Правилник о полагању стручног испита у предшколским установама.pdf

Правилник о садржају и начину вођења педагошке документације у предшколској установи
Службени гласник Републике Српске, бр. 90/22
Правилник о садржају и начину вођења педагошке документације у предшколској установи.pdf

Правилник о остваривању стручно-педагошког надзора у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске, бр. 6/21

 

 Правилник о о остваривању стручно-педагошког надзора у предшколској установи

Правилник о начину и условима остваривања програма на страном језику

Службени гласник Републике Српске, бр. 10/16

 Правилник о начину и услов. остварив. предшколског прог. на страном језику

Правилник о двојезичнм остваривању васпитно-образовног рада и рада на језицима националних мањина

Службени гласник Републике Српске, бр. 13/16

 Правилник о двојезичном остваривању васпитно-образовног рада

Правилник о поступку за оснивање и престанак рада  предшколских  установа

Службени гласник Републике Српске, бр. 32/16

 Правилник о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе

Правилник о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске, бр. 36/16

 Правилник о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи

Правилник

o радном времену васпитно-образовних

rадника и радника распоређених на пословима превентивно-здравствене заштите, исхране и његе дјеце у предшколској установи


Службени гласник Републике Српске, бр. 70/23

Правилник о радном времену васпитно -образовних радника

Правилник о условима и начину остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске, бр. 88/16

 Правилник о условима и начину остваривања исхране 2016

Правилник о садржају и начину вођења регистра предшколских установа

Службени гласник Републике Српске, бр. 23/18

 

Правилник о регистру предсколских установа

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју

Службени гласник Републике Српске, бр. 23/21

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју 

Правилник о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања

Службени гласник Републике Српске, бр. 69/19

 Правилник о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања

Програм предшколског васпитања и образовања 
Службени гласник Републике Српске, бр. 90/22
Програм предшколског васпитања и образовања 2022.pdf
Правилник о програму предшколског васпитања и образовања 
Службени гласник Републике Српске, бр. 90/22
Правилник о програму предшколског васпитања и образовања

Правилник о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара, рачуновођа и осталих лица која се примају на радно мјесто за које је прописан услов завршено високо образовање

Службени гласник Републике Српске, бр. 44/23

Правилник о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара, рачуновођа и осталих лица

Одлука о утврђивању мреже предшколских установа у Републици Срспкој

Службени гласник Републике Српске бр. 46/19

Одлука Мрежа предсколских установа 2019

Упутство о етичком кодексу током реализације програма, пројеката и истраживања са дјецом у предшколским установама

Службени гласник Републике Српске, бр. 105/20

Упуство о етичком кодексу у току реализације програма, пројеката и истраживања са дјецом у предшколским установама

Правилника о поступку за додјељивање Светосавске награде васпитачима и стручним сарадницима

Службени гласник Републике Српске, бр. 81/22

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде васпитачима и стручним сарадницима.pdf

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске            

Службени гласник Републике Српске, бр. 82/22

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе РС.pdf

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

 

Текст Протокола_067666228

Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe ​

 

Протокол о поступању у слуцају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.