Sign In

Законско рјешење заштите, очувања и употребе језика српског народа и ћириличког писма

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је на данашњој, 135. сједници, Приједлог закона о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, по хитном поступку,  а којим се уређују систем заштите, очувања и начин коришћења језика српског народа и ћириличког писма у Републици Српској као нематеријалног културног насљеђа, односно културног добра од изузетног значаја.

Њиме је уређен систем заштите и очувања језика српског народа и ћириличког писма, као и обавеза да се приликом коришћења у правном промету користи стандардизован облик језика српског народа и ћириличког писма. Дефинисан је начин друштвене бриге о заштити и очувању језика српског народа и ћириличког писма, те утврђен Савјет за стандардизацију језика српског народа и ћириличког писма, као и управни и инспекцијски надзор.

Доношење овог закона осигурава заштиту и очување језика српског народа и ћириличког писма као нематеријалног културног насљеђа и осигурава преношење будућим генерацијама у изворном облику, а такође осигурава ширење сазнања о вриједностима и значају језика српског народа и ћириличког писма. Такође подстиче правилно изражавање, познавање и правилну употребу језика српског народа и ћириличког писма.

Влада Републике Српске утврдила је  и Нацрт закона о музејској дјелатности. Доношење новог Закона о музејској дјелатности наметнула је потреба за побољшањем и унапређивањем постојећег нормативног оквира музејске дјелатности. Непосредан повод за доношење новог Закона јесте тежња да се постојећа нормативна рјешења у области музејске дјелатности усагласе са међународним и европским стандардима у овој области, посебно са новим информационим окружењем које је знатно измијењено у односу на период када је донесен претходни закон.

Такође, један од веома важних разлога за доношење новог Закона јесте и потреба да јасније дефинише поступак утврђивања мјера заштите и чувања музејске грађе, као и поступак спровођења дигитализације музејске грађе, музејске документације и регистрованих елемената нематеријалног културног насљеђа. 

На данашњој сједници Влада Републике Српске утврдила је и Нацрт закона о образовању одраслих којим се уређује организација и структура образовања одраслих, као и друга питања од значаја за образовање одраслих, као дио јединственог образовног система Републике Српске којим се обезбјеђују образовање, усавршавање и оспособљавање одраслих лица.

Основни разлозози за утврђивање нових законских рјешења односе се на потребу унапређења образовања одраслих као дијела интегралног образовног система и дијела цјеложивотног учења и образовања, што подразумијева унапређење правног оквира на основу којег се развија и реализује образовање одраслих те потреба усаглашавања Закона са прописима који су донесени након ступања на снагу Закона, као и потреба да се поједине одредбе унаприједе у складу са новим трендовима и кретањима у образовању одраслих.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.