Sign In

Организација Министарства

Објављено:

в.д.​секретарa Министарства
Весна Лончар
тел: 051/ 338 269
e-mail: v.loncar@mpos.vladars.rs

в.д. помоћника министрa за породицу
Јелена Куртиновић
тел: 051/ 338 894
e-mail: j.kurtinovic@mpos.vladars.rs

в.д.помоћника министра за омладину
Хелена Керкез
тел: 051/ 338 441
e-mail: h.kerkez@mpos.vladars.rs

помоћник министра за спорт
Марио Ђуран
тел: 051/ 338 343
e-mail: m.djuran@mpos.vladars.rs

Министарством руководи министар. Министар представља Mинистарство, доноси прописе и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у Mинистарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга Mинистарства. Министар је одговоран предсједнику Владе, Влади и Народној скупштини за рад Mинистарства и стање у областима из дјелокруга Mинистарства.

Министар има помоћнике министра, који за свој рад одговарају министру. Помоћник министра руководи облашћу рада Mинистарства за које се формира ресор. Помоћника министра поставља Влада на пет година, а у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Министар има секретара. Секретар министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица Министарства и сарађује са другим органима. Секретара министарства поставља Влада на пет година, а у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Органиграм Министарства

  Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.