Sign In

Организација Министарства

Објављено:

в.д.​секретар Министарства
Весна Лончар
тел: 051/ 338 269
e-mail: v.loncar@mpos.vladars.net

помоћник министрa за породицу
Босиљка Бошњак
тел: 051/ 338 313
e-mail: b.bosnjak@mpos.vladars.net

помоћник министра за омладину
Бранка Малешевић
тел: 051/ 338 520
e-mail: b.malesevic@mpos.vladars.net

помоћник министра за спорт
Марио Ђуран
тел: 051/ 338 343
e-mail: m.djuran@mpos.vladars.net

Министарством руководи министар. Министар представља Mинистарство, доноси прописе и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима запослених у Mинистарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга Mинистарства. Министар је одговоран предсједнику Владе, Влади и Народној скупштини за рад Mинистарства и стање у областима из дјелокруга Mинистарства.

Министар има помоћнике министра, који за свој рад одговарају министру. Помоћник министра руководи облашћу рада Mинистарства за које се формира ресор. Помоћника министра поставља Влада на пет година, а у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Министар има секретара. Секретар министарства помаже министру у управљању кадровским, финансијским, информатичким и другим питањима и у усклађивању рада унутрашњих јединица Министарства и сарађује са другим органима. Секретара министарства поставља Влада на пет година, а у складу са законом којим се уређује положај државних службеника.

Органиграм Министарства

  Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.