Sign In

Закон о волонтирању ступио на снагу

Објављено:

Народна скупштина Републике Српске усвојила је, на 30. Сједници, Закон о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13) који је данас, 25.10.2013. године, ступио на снагу.

Волонтирање је, у смислу овог закона, активност од општег интереса за Републику Српску којом се доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва. Волонтирање, у смислу овог закона, је организована добровољна активност или пружање услуге или обављање активности у циљу опште, заједничке добробити или добробити другог лица без исплате новчане накнаде или потраживања друге имовинске користи, осим ако овим законом није другачије одређено. Волонтер може бити свако физичко лице старије од 15 година које у Републици обавља волонтерске услуге у складу са овим законом.

Закон о волонтирању је препознао волонтерске сервисе као кључне актере за унапређење волонтирања и посредовање између волонтера и организатора волонтирања, а овим законом је предвиђено и доношење Стратегије која је тренутно у процесу израде. Нови закон прописује и да организатор волонтирања може да буде и привредно друштво, односно јавно предузеће, јер се кроз волонтирање запослених, не доприноси само развоју локалне заједнице, већ се у исто вријеме побољшава репутација и имиџ организатора волонтирања, помаже у креирању тимског духа међу запосленима, унапређује задовољство послом, повећава продуктивност, истовремено омогућавајући запосленима или послодавцу да развију нове вјештине.

Неопходно је истаћи да је Министарство породице, омладине и спорта од првог Закона о волонтирању усвојеног 2008. године, а у складу са препорукама Савјета Европе, заузело став да се волонтирањем не смије и не може рјешавати проблем незапослености, јер то може довести до искориштавања волонтера као бесплатне радне снаге. Зато Министарство има јасан став да овај Закон о волонтирању треба да промовише волонтере као људе који доприносе развоју локалних заједница, а волонтирање као друштвено користан рад који нема за циљ стицање радног искуства.

Термин волонтерског рада дефинисан је и Законом о раду и, у смислу тог закона, дефинише обављање приправничког стажа без закључивања уговора о раду а с циљем стицања радног искуства за полагање стручног испита уколико је то услов за заснивање радног односа на конкретном радном мјесту.  У вези с тим Министарство породице омладине и спорта је 24.10.2013. године Министарству рада и борачко-инвалидске заштите упутило сугестију да се термин „волонтер“ и „волонтерски рад“ у Закону о раду замијени неким другим адекватним термином (стажиста, приправник без заснивања радног односа, практикант и сл.).

Овим Законом прописан је изглед волонтерске књижице, како би бар на тај начин био вреднован и евидентиран волонтерски ангажман, јер се не смије занемарити чињеница да волонтирање доприноси унапређењу и развоју личних социјалних компетенција и вјештина које људе који су волонтирали чине конкурентнијим на тржишту рада.
 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.