Sign In

O министарству

Објављено:

Министарство правде врши управне и друге стручне послове који се односе на остваривање надлежности Републике Српске у области:

 • правосудних институција и управног надзора над радом правосудне управе,казнено и васпитно поправних установа;
 • извршење кривичних и прекршајних санцкија;
 • инспекцијских послова који се односе на извршење кривичних санкција;
 • стара се о обезбјеђењу јединственог и законитог извршења кривичних санкција;
 • организацији рада и функционисању казнено-поправних и васпитно-поправних установа;
 • праћење и контроли рада служби;
 • врши контролу остваривања, поштовања и унапређивања људских права лица лишених слободе;
 • води одговарајуће евиденције у циљу анализирања и сагледавања функционисања система извршења кривичних и прекршајних санкција и предлаже мјере за њихово унапређење;
 • врши стручну припрему приједлога за помиловање и амнестију;
 • припрема анализе, информације и извјештаје из области помиловања;
 • врши премјештај осуђених лица;
 • условне отпусте. 

 

Министарство врши, а у оквиру Законом предвиђених надлежности:

 • стручно оспособљавање запослених и креирање кадровске политике;
 • пружање помоћи у едукацији судија и тужилаца и послове који се односе на рад Правобранилаштва, адвокатуре и друге службе правне помоћи;
 • остварује комуникацију са Међународним кривичним судом у Хагу у складу са Законом;
 • у складу са Законом, врши стручне и друге административне послове који се односе на полагање правосудног испита, испита за стечајног управника, те нотарског испита;
 • врши обраду захтјева домаћих и иностраних судова и других државних органа у вези пружања међународне правне помоћи, даје стручна мишљења у погледу међународних уговора који се односе на пружање међународне правне помоћи у грађанској и кривичној области;
 • активно учествује у поступку припреме израде и усвајања законских пројеката из своје надлежности;
 • даје стручна мишљења у погледу законских пројеката на захтјев осталих министарстава;
 • доноси подзаконске акте потребне за спровођење закона;
 • припрема правилник за полагање стручног испита за стечајног управника и др.;
 • пружа информације у погледу јавних медија и других средстава информисања о свом раду и врши друге послове у складу са Законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине. 
   

Рад Министарства је јаван. 
 

Министарство се стара о примјени начела јавности рада у складу са Законом о слободи приступа иформацијама.
С циљем остваривања јавности рада Министарства, одржавају се конференције за штампу, интервјуи, и други облици сарадње са средствима информисања.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.