Sign In

Дјелатности

Објављено:

Министарство управе и локалне самоуправе обавља управне и друге стручне послове који се односе на:

 • систем и организацију државне управе,
 • систем јавних служби,
 • израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства,
 • давање мишљења о усклађености акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа управе са законом и другим прописима,  
 • студијско-аналитичке и аналитичко-кадровске послове,
 • плате запослених у органима републичке управе,
 • послове држављанства,
 • лични статус грађана,
 • послове инспекцијског надзора у области управе,
 • послове управног рјешавања у другом степену,
 • састављање поднесака у судским и другим поступцима,
 • послове координације реформе јавне управе,
 • административне таксе,
 • послове централне писарнице и кореспонденције за потребе републичких органа управе,
 • политичко-територијалну организацију Републике,
 • организацију и усавршавање политичко-територијалног и изборног система Републике,
 • скупштински систем,
 • политичке организације,
 • удружења грађана,
 • фондације,
 • студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове који се односе на локалну самоуправу,
 • израду извјештаја о извршењу политике јединица локалне самоуправе за претходну годину,
 • обустављање од извршења одлука органа јединица локалне самоуправе,
 • административни надзор над радом органа јединица локалне самоуправе и законитошћу аката,
 • административно-стручне послове, укључујући и информационо документационе којима се обезбјеђује планирање, праћење и извршавање програма Министарства,
 • послове који се односе на  европску инеграциону стратегију и политику у области управе и локалне самоуправе,
 • усклађивање прописа са законодавством ЕУ у области управе и локалне самоуправе и друге послове у складу са законом.

Министарство управе и локалне самоуправе врши и управне и друге стручне послове републичке управе који нису овим законом дати у надлежност других републичких органа управе.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.