Sign In

Одржана 113. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 113. сједници, одржаној у Бањој Луци, Информацију о плану расподјеле средстава за спровођење програма за дјецу у години пред полазак у школу за 2017. годину.

Влада Српске је подржала овај програм са око 330.000 КМ, док је прошле године у исте сврхе било обезбијеђено 240.000 марака. Програм ће се изводити од 01. марта до 31. маја и трајаће сваки радни дан по три часа у укупном дневном трајању од 180 минута. У овај предшколски програм биће укључено око 4.500 односно око 45% од укупног броја дјеце која у септембру треба да крену у први разред, што представља повећање обухвата у односу на прошлу годину када је овим програмом било обухваћено 3.736 малишана или око 37%.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о расподјели средстава гранта за заштиту потрошача за 2016. годину.

Програмом рада Министарства трговине и туризма за 2016. годину,  у складу са Програмом  за заштиту  потрошача у Републици Српској за 2015-2016. годину,  утврђена је расподјела гранта за заштиту потрошача, којим је за суфинансирање материјалних трошкова рада удружења за заштиту потрошача планиран износ од  46.000,00 КМ, а за финасирање пројеката планирано 44.000,00 КМ.

Средстава гранта у сврху суфинансирања материјалних средстава додијељена су сљедећим удружењима :

УГ „Покрет потрошача РС" Бања Лука 6.000,00; УП „Звоно" Бијељина, 6.000,00; УГ „Дон"  Приједор, 6.000,00; УП „Оаза" Требиње, 6.000,00; УГ „Топер" Добој, 6.000,00; УГ „ЦАМ" Шековићи 6.000,00; УГ „Реакција" Бања Лука 6.000,00 и УГ „ЖИР" Источно Сарајево 4.000,00.

Средстава гранта за финансирање пројеката, у износу од 44.000,00 КМ, додијељена су : УГ „Покрет пот. РС",  5.650,00; УП „Звоно", 10.050,00;УГ „Дон", 11.000,00; УП „Оаза",  6.200,00; УГ „ЦАМ" , 5.800,00 ; УГ „Реакција" , 3.050,00 и УГ „ЖИР" , 2.250,00.              

Влада Републике Српске донијела je Одлуку о коефицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2017. и 2018. годину.

Овом одлуком прописујe се коефицијент накнаде за поновно искоришћавање и рециклажу по врстама амбалаже за један килограм амбалажног отпада израженог у конвертибилним маркама  и циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом који се узимају у обзир при производњи и стављању у промет амбалаже и управљању амбалажним отпадом, изражени у процентима по врстама амбалаже, за 2017. и 2018. годину. Коефицијент и циљеви из ове одлуке узимају се у обзир при обрачуну накнаде за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом за 2017. и 2018. годину на начин и у поступку прописаном Законом о управљању отпадом.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Годишњег плана пословања Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука за 2017. годину  и Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословања ЈП „Аутопутеви Републике Српске"д.о.о. Бања Лука за период од 2017. до 2019. године.

Влада Републике Српске усвојила је План пословања Гарантног фонда Републике Српске за 2017. годину. За реализацију овог Плана пословања задужује се Управа Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука.

Фонд планира у 2017. години издати укупно 272 гаранције у укупном износу од 12.200.000,00 КМ, од чега је 6.700.000.00 КМ за издавање гаранције по гарантно – кредитним линијама, док је за гаранцију по новим гарантним линијама предвиђено издвајање 5.500.000,00 КМ. Планираним износом гаранција предвиђено је пружање подршке пласманима комерцијалних банака и других финансијских посредника из њихових властитих средстава и из средстава Инвестиционо развојне банке РС која се пласирају путем комерцијалних банака, те подршка пласманима из Фонда Партнер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и пласманима IFAD пројекта. Планом издавања гаранција предвиђена је дисперзија ризика кроз већи број гаранција са мањим гарантованим износима. Планом издавања гаранција у 2017. години Фонд предвиђа подржати 33,46 % пласмана комерцијалних банака и других финансијских посредника, односно 36.460.000,00 КМ пласмана. Постојећим гарантно-кредитним линијама планира се подржати 36,49%, а новим гарантним линијама 30,38 % пласмана комерцијалних банака и других финансијских посредника.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се усваја Трогодишњи план пословања Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за период 2017.-2019. година.

План гаранција по гарантно – кредитним линијама за период 2017.-2019. година износи 26.700.000,00 КМ, а план гаранција по новим гарантним линијама, за исти период износи 10.000.300,00 КМ. Обављајући основну дјелатност, Фонд је у претходном периоду издао укупно 102 гаранције у укупном износу од 25,67 милиона КМ и тиме подржао укупно око 80 милиона КМ кредитних средстава, гдје степен покрића износи 33,78 %.

Влада Републике Српске разматрала и усвојила Правилник о измјенама и допунама Правилника о одобравању гаранција по гарантно – кредитним линијама.

Измјенама Правилника предвиђа се да у случају да Гарантни фонд РС и комерцијална банка/друга финансијска организација на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи искажу потребу за увођењем нове гарантно-кредитне линије којом би се обавезном гаранцијом Гарантног фонда подржао посебан кредитни производ комерцијалне банке/друге финасијске организације, овлашћује се Надзорни одбор Гарантног фонда РС да на приједлог Управе Гарантног фонда РС донесе одлуку о увођењу посебне гарантно- кредитне линије, у складу са законом, статутом, овим правилником и другим општим актима Гарантног фонда РС у оквиру гарантног потенцијала Гарантног фонда РС. Гарантни фонд РС може одобрити гаранцију у наведене сврхе максимално до 50% одобреног износа кредита комерцијалне банке/другог финансијског посредника, али не више од износа од 300.000,00 КМ. Такође, измјенама и допунама Правилника је планирано да органи Органи Гарантног фонда РС, у оквиру својих надлежности, могу одобрити оквирни износ гаранција према једном или групи повезаних лица. Рок важења/кориштења одобреног оквирног износа гаранција је до једне године од дана доношења одлуке. Предложеним измјенама и допунама Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама осим квалитетнијег и садржајнијег иступа на финансијском тржишту Републике Српске кроз увођење института јавног позива повећава се ниво транспарентности рада Гарантног фонда Републике Српске, те јача информисаност о могућностима које пружа Гарантни фонд Републике Српске и реалније сагледавање стварних потреба за гаранцијама Гарантног фонда Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.