Sign In

Влада Републике Српске донијела Уредбу о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 119. сједници, у Бањалуци, Уредбу о додјели средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године, којом се уређују корисници средстава за пружање директне подршке Компензационог фонда Републике Српске, услови за додјелу средстава, као и друга питања од значаја за остваривање права на додјелу средстава за санирање посљедица пандемије вируса корона за март 2021. године.

Право на додјелу средстава има пословни субјект или предузетник који има регистровано сједиште у Републици Српској и који обавља дјелатност која је закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације била забрањена у периоду дужем од пет дана, почев од 4. марта 2021. године.

Поред ових услова, пословни субјект или предузетник који послује у оквиру трговачког центра обавезан је да испуњава и додатни услов који подразумијева да у периоду од 26. марта до 29. марта 2021. године није имао евидентиран промет путем фискалне касе.

Средства се одобравају пословном субјекту или предузетнику за сваког радника који је на дан 31. март 2021. године регистрован на пуно радно вријеме, у складу са поднесеном пореском пријавом пореза на доходак од личних примања и доприноса за март 2021. године. Привредним субјектима и предузетницима којима је рад био забрањен у периоду дужем од пет, а краћем од 15 дана средства по раднику одобравају се у износу који представља збир пријављеног пореза и доприноса на лична примања радника за март 2021. године, у складу са прописима којима је уређена област доприноса и пореза на доходак.

Пословним субјектима и предузетницима који су по основу закључака Републичког штаба за ванредне ситуације у потпуности имали забрану обављања дјелатности у периоду дужем од 15 дана у континуитету, почев од 4. марта 2021. године, средства по раднику одобравају се у износу који представља збир његове пријављене плате, пореза и доприноса који се плаћају на ту плату за март 2021. године.

Поступак додјеле средстава спроводи министарство у чијем дјелокругу послова су дјелатности пословног субјекта или предузетника.


Влада Републике Српске донијела је Уредбу о висини накнаде за прикључивање на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута.

Овом уредбом утврђују се висина и начин плаћања накнада за прикључивање на правац магистралног и регионалног пута, за издавање сагласности за изградњу објеката који служе саобраћају у путном појасу и за изградњу објеката који служе саобраћају, као и других објеката у заштитном појасу ауто-путева, брзих, магистралних и регионалних путева.

Уредба о висини накнаде за прикључивање на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута примјењује се од 20. новембра 2015. године. Током примјене установљено је да у пракси постоје случајеви када се у путном појасу и заштитном појасу пута граде или дограђују и други пословни објекти, стамбено-пословни објекти или стамбени објекти. Законом су децидно прописани услови градње у путном појасу и заштитном појасу пута, али Уредбом није прописана висина накнаде за изградњу или доградњу и других пословних објеката, стамбено-пословних објеката или стамбених објеката, те је било неопходно прописати накнаде за издавање сагласности и изградњу и за те случајеве. Такође, било је потребно и анализирати висину постојећих накнада и размотрити евентуалну корекцију истих, што је и учињено на начин да се предложи смањење накнаде за издавање сагласности која се наплаћује по захтјеву за 33% .


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 1.1 - 30.06.2021. године, у укупном износу од 217.333,33 КМ.  

Средства из ове одлуке се распоређују за субвенцију каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова, текуће грантове за национална спортска признања Републике Српске, те текуће грантове удружењима од јавног интереса.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.