Sign In

Одржана 159. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 159. сједници, у Бањалуци, Одлуку о давању сагласности за реализацију пројекта „Доградња водоводног система општине Гацко", процијењене вриједности 2.550.000 евра, који би се финансирао са 1.275.000 евра кредитних средстава Европске инвестиционе банке, док би се преостали износ обезбједио из бесповратних средстава међународних институција и властитог учешћа Општине. Даља реализација пројекта одвијаће се по процедурама у складу са одредбама Уговора о финансирању између БиХ и Републике Српске и Европске инвестиционе банке и Правилника о начину и поступку реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској. Даје се сагласност за потписивање супсидијарног споразума о кредитном задужењу између Владе Републике Српске и Општине Гацко. За потписивање овог супсидијарног споразума, овлашћује се Министар финансија Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите, за период 01.01 -31.12.2017. године, у износу од 100.627,62 КМ. Средства из ове Одлуке распоређују се на сљедећи начин: Савез за спорт и рекреацију инвалида Добој - 3.820,00 КМ, Општинска организација Црвеног крста Калиновик - 5.955,00 КМ, Удружење дјеце и омладине са посебним потребама и њихових родитеља „ИСКРА" Нови Град - 5.000,00 КМ, Савез слијепих Републике Српске,Бањалука - 9.000,00 КМ, Савез обољелих од дистрофије и сродних болести Бањалука - 8.000,00 КМ, Савез инвалида рада Републике Српске Бањалука - 3.418,00 КМ, Међуопштинска организација слијепих Власеница - 3.000,00 КМ, Општинска организација Црвеног крста Фоча - 2.395,00 КМ, Удружење глувих и нaглувих регије Бијељина - 3.720,00 КМ, Удружење глувих и наглувих регије Бањалука - 3.340,00 КМ, Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама „Растимо заједно",Гацко - 3.962,00 КМ, Градска организација слијепих и слабовидих Источно Сарајево - 2.250,00 КМ, Удружење слијепих и слабовидих лица општине Кнежево - 1.742,00 КМ, Међуопштинско удружење глувих и наглувих Градишка - 3.000,00 КМ, Републичка организација бораца и цивила са Посттрауматским стресним поремећајем „Јединство", Бањалука - 2.900,00 КМ, Регионално удружење дистрофичара Добој - 2.430,00 КМ, Удружење жена „Осмјех жене", Лакташи - 5.000,00 КМ, Удружење Дневни центар за дјецу и омладину „Бубамара" Мркоњић Град - 4.997,00 КМ, Добротворно друштво „Коло српских сестара" Прњавор - 4.000,00 КМ, Удружење родитеља дјеце са сметњама у физичком и психичком развоју „Невен" Прњавор - 2.500,00 КМ, Општинска борачка организација Оштра Лука - 4.364,00 КМ, Општинска организација Црвеног крста Осмаци - 2.500,00 КМ, Удружење грађана „Сана 2008", Оштра Лука - 2.733,00 КМ, Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „НАДА" Рудо - 3.500,00 КМ, Удружење за помоћ дјеци и омладини са посебним потребама „Трачак наде" Фоча - 3.000,00 КМ, Међуопштинска организација савеза слијепих Градишка - 1.101,62 КМ, Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама „Моја нада" Невесиње - 3.000,00 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију у вези стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I- IV категорије. Влада се опредјељује да настави програм стамбеног збрињавања најугроженијих категорија из реда породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Програмом потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије од 2008. до 2017. године збринуто је укупно 5725 корисника, од чега 2023 кроз додјелу стамбених јединица и 3702 кроз додјелу неповратних новчаних средстава, за шта је уторшено 97.256.761,47 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење o oдобравању уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2018. године. Уплата доприноса ће се извршити из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Комисије за социјално збрињавање радника. Задужује се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да за уплатиоце доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике, уколико нема уплатиоца доприноса, објави јавни позив за кориштење наведених средстава. Законом о пензијском и инвалидском осигурању, прописано је да послодавац може уплатити допринос за пензијско и инвалидско осигурање за радника за одређени период уназад, ако радник са том уплатом навршава стаж осигурања за испуњавање услова за остваривање права на пензију. Законом је прописано да уплату доприноса у складу са претходним ставом, рјешењем одобрава Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, а може је извршити правни сљедбеник послодавца или сам радник.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду радних група за европске интеграције у домену техничке финализације одговора на питање из Упитника Европске комисије. Влада је сагласна са технички финализованим одговорима на питања 6, 13. и 48. из Упитника Европске комисије, а која су садржана у Поглављу 31 – Спољна, безбједоносна и одбрамбена политика. Влада Републике Српске је сагласна да се одговори упуте на превођење, те захтијева да се нацрти преведених одговора доставе на верификацију Влади Републике Српске прије њиховог упућивања Европској комисији.

Влада Републике Српске донијела је План послова премјера и оснивање катастра непокретности за 2018. годину. План послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2018. годину израђен је у складу са Програмом послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2016-2020. године. Планом за 2018. годину предвиђени су послови имплементације развојних програма: основне геодетске радове, премјера и одржавања постојећих катастарских евиденција и катастра комуналних уређаја, картографије, развој и одржавање геоинформационог система и инфраструктуре геопространих података, имовинско-правних послова, модернизације прописа из области премјера, катастра и имовинско-правне области, управљање људским ресурсима, унутрашње и вањске комуникације и е-управа и поступак експропијације некопретности за изградњу капиталних објеката од општег интереса.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План и програм рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса за изградњу система за наводњавање Требињског поља и водозахвата за Зупце у Требињу, Одлуку о утврђивању општег интереса за уређење тока ријеке Дрине, Дионица 2 – етапа 1, у пројекту спречавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије, као и Одлуку о утврђивању општег интереса за уређење тока ријеке Дрине, Дионица 2 – етапа 2, у пројекту спречавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије.

​Влада Републике Српске донијела је закључак о проглашењу 14.01.2018. године нерадним даном. На тај дан у Републици Српској неће радити: републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.