Sign In

Одржана 127. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је ​данас, на 127. сједници, одржаној у Бањој Луци, Информацију о статистичким показатељима стања области прерађивачке индустрије и њиховом кретању за прва три мјесеца 2017. године. Укупна индустријска производња (која обухвата Вађење руде и камена, Прерађивачку индустрију и Производњу и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација) остварена у периоду јануар-март 2017. године у односу на исти период 2016. године већа је за 4,5%, док је у истом периоду остварена производња укупне прерађивачке индустрије већа за 5,3%.

Према подацима Републичког завода за статистику, број запослених радника у укупној прерађивачкој индустрији у периоду јануар-март 2017. године већи је за 3,9%, у односу на исти период 2016. године.

Укупна прерађивачка индустрија је у периоду јануар-март 2017. године остварила извоз већи за 15,4% у односу на исти период 2016. године, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије растао по стопи од 9,6%.

Покривеност увоза извозом укупне прерађивачке индустрије у периоду јануар-март 2017. године износила је 77,52% и већа је за 3,89 процентних поена у односу на исти период 2016. године.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о гасу. Разлози  за  доношење  новог  закона о гасу садржани су у потреби потпунијег и прецизнијег уређења ове материје, с циљем побољшања и подизања стандарда услуга и конкурентности на унутрашњем тржишту природног гаса. С обзиром на обавезе које проистичу из Уговора о оснивању енергетске заједнице, као и Споразума о стабилизацији и придруживању, материја коју уређује овај закон усклађена је и са одговарајућим директивама Европске уније. Овим законом уређује се начин организовања, регулација и функционисање сектора природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, приступ тржишту, као и начин обављања дјелатности транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом на територији Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима. Разлог за доношење овог закона је превазилажење уочених проблема током  примјене Закона о комуналним дјелатностима, који се односе на рад појединих комуналних предузећа, првенствено оних која се баве производњом и испоруком топлотне енергије.

Влада Републике Српске усвојила је усмену информацију министра трговине и туризма о стању у ЈП "Робне резерве Републике Српске" а.д. Бања Лука.

Задужују се сви републички органи управе да хитно размотре могућност и потребе за пријем у радни однос радника запослених у  ЈП "Робне резерве Републике Српске" а.д. Бања Лука.

Задужује се Министарство трговине и туризма да са другим републичким органима управе координира активности на реализацији овог закључка и информише Владу Републике Српске о његовој реализацији.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о иницијативи Министарства спољне трговине и економских односа БиХ за формирање „Националног одбора за олакшавање трговине".

Влада Републике Српске не прихвата Приједлог у вези са успостављањем националног одбора за олакшавање трговине, који је Министарство спољне трговине и економских односа БиХ доставило посредством дописа број: 04-3-05-2352-6/15 од 19.05.2017. године из разлога што исти претходно није усаглашен и договорен са надлежним институцијама Републике Српске.

Влада Републике Српске сматра да се евентуални договор о формирању и називу тијела из овог закључка мора постићи уз уважавање уставних надлежности свих нивоа власти у БиХ, те да се унутар БиХ мора постићи консензус у вези са дјелокругом рада, институцијама које ће посредством својих представника партиципирати у том тијелу, те начину предсједавања истим.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Министарство спољне трговине и економских односа БиХ и Кабинет предсједавајућег Савјета министара.

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о Пројекту „Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској" и оцијенила да остварени резултати пројеката доприносе побољшању постојећих животних услова становника и унапређењу квалитета јавне услуге у области водоснабдијевања и каналисања отпадних вода.

Пројекат „Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској" спроводи се у 26 општина и од стране Европске инвестиционе банке оцијењен је као најбоље управљан пројекат у региону. У претходном периоду у водоводе и канализацију инвестирано је више од 71 милиона КМ, од чега 44 милиона КМ кредита Европске инвестиционе банке и 27 милиона КМ гранта ЕУ и Шведске развојне агенције (СИДА).

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о захтјевима за финансијску помоћ и Приједлог плана додјеле средстава удружењима од јавног интереса у 2017. години, те дала сагласност Министарству управе и локалне самоуправе на план додјеле средстава за рад удружења од јавног интереса у 2017. години. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.