Sign In

Усвојен Акциони план за унапређење положаја жена на селу у РС до 2015. године

Објављено:

Дана 14.12.2010. године на Трећој сједници Народне скупштине Републике Српске усвојен је „Акциони план за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године“, који је израдио Гендер центар Владе РС. Овај Акциони план представља привремену посебну мјеру у оквиру Стратешког плана руралног развоја Републике Српске, а у циљу унапређења економског положаја жена на селу, побољшања услова живота за жене на селу, побољшања приступа јавним услугама за жене на селу, оснаживања друштвеног положаја жена на селу, повећања свијести становништва о улози, значају и доприносу жена на селу, укључивања жена на селу као равноправних актера привредног и друштвеног развоја сеоских подручја. У оквиру циљне популације (жене и дјевојчице на селу) посебна пажња у спровођењу циљева, мјера и активности Акционог плана биће усмјерена и на вишеструко маргинализоване групе жена које живе на селу као што су: особе са инвалидитетом, ромско становништво, старије особе, избјегличка и повратничка популација, самохране мајке, жртве насиља у породици и др.

Гендер центар Владе Републике Српске ће у сарадњи са ресорним Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске координирати спровођењем Акционог плана,  а за имплементацију овог плана задужени су и : Министарство финансија, Министарство просвјете и културе, Министарство породице, омладине и спорта, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство саобраћаја и веза, Министарство трговине и туризма, Министарство науке и технологије, Министарство  управе и локалне самоуправе, Министарство правде и Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу). Важан предуслов за провођење Акционог плана је мултисекториски приступ и постојање разумијевања и општег прихватања принципа равноправности полова унутар свих министарстава, институција. 

Локални органи власти су такође одговорни за ефикасно спровођење политика руралног развоја на територији локалних заједница, у оном сегменту у којем одлучују о њиховим програмима, плановима, испуњењу планираних обавеза и додјели средстава за рад ових органа из локалних буџета. Стога је потребно и врло значајно да се као активни партнери у реализацији Акционог плана укључе сви градови и општине у Републици Српској. На локалном нивоу се очекује унапређење сарадње и подршка удружењима жена која дјелују на селу.

Жене на селу су кључни фактор за оживљавање села и демографски раст. Уколико се њихов положај и стандард живота не промијене на боље, пријети опасност потпуног напуштања сеоских подручја. Иако се јавно прокламује рађање, женама на селу нису на располагању услуге и програми планирања породице и заштите репродуктивног здравља, што директно оповргава прокламовану бригу о наталитету. Много жена на селу није евидентирано на тржишту рада, не воде се као незапослене, те нису укључене у статистичке податке о незапослености, нити обухваћене програмима запошљавања. Жене на селу најчешће раде на имањима својих очева, браће и мужева који су искључиво власници имања. Жене на селу се често одричу насљедства у корист мушких сродника, а врло ријетко су власнице имовине стечене у браку. Тиме су жене на селу вишеструко осиромашене у односу на мушкарце. Квалитет живота на селу је веома лош, а приступ услугама и инфраструктури такође је недостатан, у неким руралним крајевима и не постоји, нарочито за жене. Јавни саобраћај, водоснабдијевање, електрична мрежа, информационе и комуникационе технологије, нове производне технологије и друге предности урбаних средина, за сеоске средине представљају велику препреку. У овом смислу, нарочито истичемо важност образовања и обука, које је веома често због претходно поменутих препрека за жене недоступно и недовољно, чиме се перпетуира њихов тежак положај и не стварају нове могућности изласка из сиромаштва и развоја села у цјелини. Изложеност насиљу је вишеструко озбиљан проблем, и за саме жене и за друштво у цјелини, а заштита жена на селу од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља је у цјелини недовољна. Жене на селу су маргинализована група у нашем друштву и њихова улога је занемарена. Жене на селу нису довољно укључене у националне и локалне планове и програме руралног развоја. Свакодневни допринос жена у локалном развоју заједнице премало се цијени и оне немају довољно простора и могућности за учешће у одлучивању. Подршка удруживању и лидерству жена на селу је изузетно мала или не постоји, што ствара велику препреку за њихово организовање и формирање критичне масе за артикулисање потреба и интереса жена на селу, те адекватан утицај на све процесе у локалним заједницама који их се тичу.

 

Информације о „Акционом плану за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године“, као и други битни материјали у вези положаја жена на селу у РС доступни су на нашој страници у оквиру портала Владе Републике Српске:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/AKTI/Pages/Zene_na_selu_u_RS.aspx

 



Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.