Sign In

Oдржана 149. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске донијела је данас, на 149. сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о измјени одлуке о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2017/2018 годину.

Овом одлуком висина школарине за редовне и ванредне студенте студијских програма из области биомедицинских наука на трећем циклусу, који се изводе на Универзитету у Бањалуци, износиће 3.500 КМ, умјесто 5.000 КМ како је првобитно било одређено.  ​

Влада Републике Српске усвојила je Информацију о додјели стипендија перспективним спортистима, спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима.

Министарка породице, омладине и спорта је 30.06.2017. године донијела Одлуку о избору 74 перспективних спортиста, спортиста са инвалидитетом и потенцијалних олимпијских кандидата којима се додјељује стипендија за 2017. годину и то: 54 стипендије перспективним спортистима, 10 стипендија спортистима са инвалидитетом и 10 стипендија потенцијалним олимпијским кандидатима.

Укупна финансијска средства која су издвојена за спортске стипендије у 2017. години износе 123.840,00 КМ.

Додјелом стипендија и финансијске помоћи спортистима, омогућава се развој врхунског спорта, а појединцима се омогућава стварање услова за постизање врхунских спортских резултата на међународној сцени, као и промоција Републике Српске на истој. Првенствени циљ додјеле стипендија јесте вредновање постигнутих спортских резултата у претходне двије године (показатељ континуитета у остваривању спортских резултата), као и начин подстицања за даље напредовање и усавршавање у области спорта.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава Буџетске резерве, у износу од 50.000,00 КМ, Министарству управе и локалне самоуправе, за помоћ у санацији посљедица пожара Граду Требињу и општинама Љубиње, Билећа и Берковићи.

За извршење Рјешења задужују се Министарство финансија и Министарство управе и локалне самоуправе.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о спорном закључку Савјета министара Босне и Херцеговине у вези са формирањем радне групе за израду модела осигурања у несрећама у Босни и Херцеговини, који је донесен на 110. сједници Савјета министара БиХ, одржаној дана 31.07.2017. године.

Влада Републике Српске констатује да не постоји материјална, нити формално правна корелација између планираних активности најављене радне групе Министарства безбједности БиХ и Оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у Босни и Херцеговини, који је коришћен као основ за доношење спорног закључка Савјета министара БиХ и делегирање задатака Министарству безбједности БиХ у погледу формирања радне групе.

Имајући то у виду, Влада Републике Српске сматра да је Савјет министара БиХ изашао изван оквира надлежности утврђених Уставом Босне и Херцеговине, преузео уставне надлежности ентитета у области осигурања, те изашао изван овлашћења датих Оквирним законом о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних и других несрећа у Босни и Херцеговини, због чега позива Савјет министара БиХ да обустави све активности надлежних институција на формирању радне групе за израду модела осигурања у несрећама у БиХ, те да спорни закључак стави ван снаге.

Задужују се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу и Министарство финансија да Информацију доставе Савјету министара БиХ, Министарству безбједности БиХ и субјектима позваним од Министарства безбједности БиХ да предложе чланове за најављену радну групу.

Влада Републике Српске разматрала је и усвојила Годишњи извјештај за област малих и средњих предузећа за 2016. годину.

У поменутом периоду финансијска подршка сектору малих и средњих предузећа (МСП) у највећој мјери дата је кроз сљедеће подстицаје:  за запошљавање и самозапошљавање незапослених у износу од 11.445.394,29 КМ; за развој МСП у туризму у износу од 224.000,00 КМ; у области заштите животне средине и енергетску ефикасност 681.931,12 КМ.

У оквиру подршке за запошљавање и самозапошљавање, средства су усмјерена не само за запошљавање незапослених у привредним субјектима, већ и дјеце погинулих бораца, незапослених демобилисаних бораца и ратних војних инвалида али и незапослених изнад 45 година старости, те запошљавање Рома.

Поред бесповратних средстава, Инвестиционо-развојна банка РС пласирала је 34.998.700,00 КМ кредита за 46 МСП, а Гарантни фонд Републике Српске је одобрио 844.321,99 КМ гаранција за 5 МСП.

Према подацима АПИФ-а и Пореске упаве, у 2016. години у Републици Српској  је пословало 39.400 привредних субјеката од чега 17.177 МСП-правних лица, 70 великих предузећа и 22.153 предузетника (од чега два велика, преко 250 запослених).

У односу на 2015. годину, у сектору малих и средњих предузећа укупан број привредних субјеката је повећан за 2%, број МСП - правних лица повећан је за 2,02%, док је број предузетника практично остао исти (раст 0,7%).

Подршка на локалном нивоу била је усмјерена на стварање повољних услова привређивања за сектор МСП. Према информацијама које су доставиле 35 јединица локалне самоуправе Републике Српске у 2016. години, финансијска подршка по свим линијама подршке износила је 4.270.322,15 КМ што је у поређењу са 2015. годином више за 54, 64%. Укупан број субјеката који је користио подршку у 2016. години је 813, што у односу на 2015. годину представља повећање за 17,5%.       

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о примјени Закона о објављивању закона, других прописа и општих аката Републике Српске, коју је сачинио Републички секретаријата за законодавство. Циљ Информације је упознавање Владе о примјени Закон у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године.

У овом периоду, предсједник Републике Српске донио је 13 указа и 6 одлука, који су достављени  Службеном гласнику на објављивање.

Народна скупштина Републике Српске доставила је Службеном гласнику на објављивање 54 закона, 94 одлуке и 79 закључака.

Вијеће народа Републике Српске доставило је Службеном гласнику на објављивање 4 одлуке.

Уставни суд Републике Српске доставио је Службеном гласнику на објављивање 46 одлука и 49 рјешења.

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске доставило је Службеном гласнику на објављивање 12 одлука и 4 рјешења.

Путем Генералног секретаријата Владе Републике Српске Службеном гласнику достављенo је на објављивање: 735 одлука, 20 уредби, 877 рјешења, 10 правила, 8 планова и 4 закључка. 

Републички секретаријат за законодавство је у изворном тексту, онако како је утврдио њихов доносилац, доставио Службеном гласнику ради објављивања: 1  рјешење и 55 одлука Уставног суда БиХ, затим 9 одлука, 1 правилник и 4 упутства Централне изборне комисије БиХ и 14 рјешења и 13 закључака Конкуренцијског савјета БиХ.

Министарства, републичке управе и републичке управне организације и други органи су доставили у Секретаријат: 233 правилника, 1 наредбу, 22 упутставa и 12 програма, који су у сарадњи са републичким органима управе усклађени са позитивним прописима и достављени Службеном гласнику на објављивање.

Влада Републике Српске усвајила је Информацију о реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извјештаја о БиХ за 2016. годину за период од 1. јануара до 30 јуна 2017. године.

До 30. јуна 2017. године од укупно 174 мјере и активности надлежних институција Републике Српске, дефинисаних у Акционом плану, реализоване су 44 мјере (25 %), док су институције Републике Српске за 81 мјеру (46,5 %) навеле да је реализација у току и истовремено, у предвиђеном року 24 мјере нису спроведене, стога преостаје да се до краја фебруара 2018. године реализује 130 мјера (74,7 %) предвиђених предметним Акционим планом.

Влада је усвојила Први полугодишњи извјештај о реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извјештаја о БиХ за 2016. годину за период 1. јануар – 30. јун 2017. године.

Задужују се надлежни републички органи управе да, у циљу ефикасног испуњавања захтјева из процеса европских интеграција, у најскоријем року приступе реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извештаја о БиХ за 2016. годину које до сада нису реализоване, те о истом благовремено извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Писму намјере „МОРАМ Ватромети" д.о.о. Пелагићево за изградњу фабрике за производњу ватромета у Општини Пелагићево.

Привредно друштво „МОРАМ Ватромети" д.о.о. Пелагићево доставило је 17.10.2017. године Писмо намјере Министарству индустрије, енергетике и рударства, а везано за изградњу фабрике за производњу ватромета у Општини Пелагићево. У Писму се наводи да „МОРАМ Ватромети" имају намјеру успоставити фабрику за производњу ватромета према релевантним европским регулативама и регулативама Републике Српске, обезбиједити стотине радних мјеста за квалификоване и неквалификоване раднике у новоизграђеној фабрици за производњу ватромета, као и код њених добављача (произвођача љепила, картона, фибергласа, штампе...), а да ће у циљу реализације своје намјере инвестирати око 4 милиона еура.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о покретању процеса извјештавања о реализацији Европског акта за мала и средња предузећа у Републици Српској (Small Business Act -SBA) и именовању Радне групе за провођење овог процеса.

Oвај Акт примјењују земље чланице, земље кандидати, али и оне земље које се припремају за чланство у Европској унији.

До сада су проведена 4 циклуса извјештавања, у којима су улествовале и институције Републике Српске. С обзиром на то да су извршене измјене у начину како се припрема Извјештај и да је од посљедњег процеса извјештавања протекао значајан временски период, Министарство индустрије, енергетике и рударства затражило је од свих институција Републике Српске, у чијој је надлежности реализација принципа SBA, именовање њихових представника за чланове Радне групе испред Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Радне групе за припрему Извјештаја о реализацији Европског акта за мала и средња предузећа у Републици Српској.

Влада Републике Српске усвојила је Анализу пожара на подручју Источне Херцеговине за период 01.06 – 31.08. 2017. године са приједлогом мјера за унапређење стања у области заштите од пожара. 

Закључком Владе Републике Српске задужује се субјекти од значаја за заштиту од пожара да реализују задатке утврђене у Приједлогу мјера за унапређење стања у области заштите од пожара, у складу са утврђеним роковима.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се обуставља од извршења Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Теслић, коју је Скупштина општине Теслић донијела 28. септембра 2017. године, до доношења одлуке надлежног суда.

Скупштина oпштине Теслић именовала је директора Јавне установе Центар за социјални рад Теслић, на основу јавног конкурса који у дијелу посебних услова за избор и именовање није у складу са условима утврђеним чланом 91. Закона о социјалној заштити, те је и поред чињенице да Министарство здравља и социјалне зштите није дало сагласност за именовање директора ове јавне установе, образлажући детаљно разлоге за ускрaћивање сагласности коју Закон о социјалној заштити прописује као обавезан услов који претходи доношењу одлуке, односно рјешења о избору и именовању директора Центра за социјални рад,  донијела незакониту одлуку.

Влада Републике Српске је донијела закључак којим се овлашћује Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Добој, да покрене управни спор пред надлежним судом против Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Теслић које је донијела Скупштина општине  Теслић на сједници одржаној од 28. септембра 2017. године, а које је Влада Републике Српске,  обуставила од извршења до одлуке надлежног суда. Задужује се Министарство управе и локалне самоуправе да Правобранилаштву Републике Српске, Сједиште замјеника Добој, достави обустављено рјешење са потребном  документацијом, како би се покренуо управни спор из овог закључка.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.