Sign In

Одржана осма посебна сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, 20.11.2015. године на осмој посебној сједници, одржаној у Бањој Луци,  Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2015. годину, који је за 2,5% већи од Буџета за 2015. годину. 

Укупна буџетска средства планирана ребалансом износе 2.083,1 милиона КМ. Ребалансом буџета  за 2015. годину планирано је финансирање у износу од 474,2 милиона КМ. 

На посебној сједници Влада је утврдила и Приједлог Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2015. годину, који прати Приједлог ребаланса Буџета. 

Влада Републике Српске је утврдила и Нацрт буџета Републике Српске за 2016. годину, као и Нацрт закона о извршењу Буџета за 2016. годину. 

Према Нацрту, процјена остварења буџетских прихода износи 1.653,1 милион КМ. Нацртом буџета за 2016. годину процјењено је остварење финансирања у буџету у износу од 554,7 милиона КМ, а буџетски издаци износе 2.207,8 милиона КМ.

Влада Републике Српске разматрала је на посебној сједници и радну верзију Економске политике за 2016. годину која ће бити полазна основа за циљеве и политике на којима ће се у наредној години дјеловати.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о трезору и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске, а чији је циљ увођење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске у систем трезорског пословања.

Разматрајући Анализу финансијске одрживости пензијског система Републике Српске, Влада је на на сједници, одржаној 8. и 9. јула 2015. године, усвојила закључак којим је задужују Министарство финансија Републике Српске, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да Влади Републике Српске, у року од 90 дана од дана доношења закључка, доставе приједлог мјера и план активности који ће обезбиједити прелазак на трезорски начин исплате пензија.

Да би се приходи по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање могли укључити у буџетска средства Републике, неопходно је претходно измијенити Закон о буџетском систему Републике Српске у  дијеловима који регулишу буџетска средства Републике (буџетске приходе), Закона о пензијском и инвалидском осигурању  у дијеловима у којима се регулише финансирање Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске и Закон о доприносима у дијелу којим се уређује припадност поједине врсте доприноса. Такође, да би се пословање Фонда укључило у Трезор Републике, неопходна су прилагођавања, односно измјене и Закона о Трезору у којем ће се регулисати припадност Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске трезору Републике.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона  о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској.

Предложеним Нацртом закона врше се техничке исправке важећег Закона, а ради ефикасније примјене и комуникације између институција које су надлежне за примјену овог закона, затим ефикаснији и јефтинији поступак ликвидације пословних субјеката по службеној дужности који нису ускладили своју правну форму са законом о привредним друштвима на начин да се рјешење о покретању овог поступка не објављује у „Службеном гласнику Републике Српске” већ само на огласној табли и интернет страници АПИФ-а, а на тај начин избјегавају трошкови објаве. 

Важно је напоменути и да се предложеним измјенама и допунама Закона врши усклађивање овог закона са Законом о електронском постпису Републике Српске и Законом о електронском документу Републике Српске, на начин да се алтернативно прописује и употреба електронског потписа поред назива и печата надлежног регистарског суда, приликом доношења рјешења о упису у регистар.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.