Sign In

Већ 22 здравственe установe у трезорском систему пословања, у припреми још њих 37

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 60. сједници, Информацију о активностима на увођењу јавних здравствених установа у трезорски систем Републике Српске. 

Како се наводи у Информацији, у циљу осигурања одрживости здравственог система Републике Српске, до сада су у трезорски систем Републике Српске уведене 22 јавне здравствене установе, од тога четири републичке здравствене установе: Завод за стоматологију, Завод за судску медицину, Завод за трансфузијску медицину и Завод за форензичку психијатрију Соколац, те 18 установа примарног нивоа здравствене заштите, односно домова здравља. Досадашња искуства су показала да трезорски начин пословања омогућава квалитетније и транспарентније финансијско планирање, управљање и контролу трошења јавних средстава, а најзначајније препреке уласка јавних здравствених установа у трезорски систем представљају пореска дуговања здравствених установа из претходног периода. У току су активности на припремама да преосталих 37 домова здравља у Републици Српској ућу у трезорски систем. 
У складу са тим, Влада Републике Српске је на данашњој сједници задужила Министарство здравља и социјалне заштите, јавне здравствене установе домови здравља који послују изван трезорског система и надлежне јединице локалне самоуправе, као осниваче припадајућег дома здравља, да закључе споразуме о регулисању међусобних права и обавеза у циљу припреме и увођења домова здравља у трезорски систем Републике Српске у оквиру локалног трезора надлежне јединице локалне самоуправе. Такође, задужују се јавне здравствене установе домови здравља који послују изван трезорског система да предузму све потребне мјере и радње, из своје надлежности, у циљу уласка у трезорски систем Републике Српске.
Истовремено, за измирење обавеза јавних здравствених установа, у складу са данашњим закључком Владе, на грант основи, користиће се кредитна средства одобрена Републици Српској од стране Међународне банке за обнову и развој за Програмско финансирање развојне политике здравствених система у БиХ (DPF). Ова средства користиће се за измирење обавеза домова здравља који послују изван трезорског система према Пореској управи Републике Српске и запосленима (не укључујући недоспјеле обавезе за посљедњи обрачунски период), те остатак дуга према Фонду здравственог осигурања Републике Српске по основу задужења из претходних година. 
У сврху реализације измирења ових обавеза домова здравља, потребно је да јединице локалне самоуправе до 30.04.2024. године донесу одлуку скупштине да ће надлежни дом здравља увести у локални трезор најкасније до 01.01.2025. године и доставе је Министарству здравља и социјалне заштите.
Измирење наведених обавеза је важан предуслов за улазак ових установа у трезорски систем, како се буџети јединица локалне самоуправе, које су оснивачи домова здравља, не би додатно оптеретили.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројектном плану општине Нови Град по пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“. Укупна инвестиција је вриједна 1,04 милион евра, а пројектни план се односи на водоснабдијевање насеља Жуљевица и водоснабдијевање насеља Доњи и Горњи Ракани.
Вриједност укупног Пројекта „Водовод и канализација у Републици Српској II“ који ће се реализовати у 20 и више локалних заједница, у зависности од њиховог интереса, је 60 милиона евра, при чему је кредит Европске инвестиционе банке у износу од 30 милиона евра, уз учешће јединица локалне самоуправе – учесница у Пројекту у вриједности од 30 милиона евра. 
Влада Републике Српске је по пројекту који се реализује у Републици Српској до сада одобрила пројектне планове за сљедеће јединице локалне самоуправе: Вукосавље, Градишка, Добој, Зворник, Источна Илиџа, Лакташи, Лопаре, Милићи, Невесиње, Пале, Приједор, Прњавор, Рогатица, Теслић и Требиње. 

На данас одржаној сједници, Влада је донијела одлуку којом се у приоритетне пројекте за финансирање из Програма јавних инвестиција у 2024. години, уврштавају и сљедећи пројекти: друга фаза суфинансирања санације, адаптације и рестаурације куће Милановић у Бањој Луци, у укупном износу од 2.000.000 КМ и опремање Предшколске установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац“, у укупном износу од 750.000 КМ.

Влада је дала сагласности на Програм обиљежавања значајних историјских догађаја и догађаја везаних за знамените личности из ослободилачких ратова, којим је предвиђено обиљежавање 33 историјска догађаја од републичког значаја, умјесто 32 досадашња. 
Нови историјски догађај који је уврштен у Програм обиљежавања је ''Злочин Независне Државе Хрватске над Србима у Пребиловцима код Чапљине 1941'', и обиљежаваће се 6. августа.
Осам историјских догађаја обиљежава се у сарадњи са Владом Републике Србије, јер је ријеч о историјским догађајима и датумима, који су од значаја за историју Републике Српске и Републике Србије.

Влада Републике Српске, на данашњој сједници, дала је сагласности на Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида, чланова породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата и жртава ратне тортуре Републике Српске за 2024. годину.  
Пројекат бањске рехабилитације предвиђа, зависно од цијена услуга, упућивање до 750 ратних војних инвалида, чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата и жртава ратне тортуре у бањско-климатске установе Републике Српске, те је у ову сврху у Буџету  предвиђен износ од 500.000,00 КМ. 
Влада Републике Српске, посредством Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, почев од 2005. године, организује и проводи бањску рехабилитацију чланова породица погинулих бораца и РВИ и тиме, између осталог, исказује бригу за РВИ и чланове породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.
До сада је кроз овај вид рехабилитације прошло око 10 хиљада лица. 
Ове године у пројекат бањске рехабилитације укључене су и жртве ратне тортуре, као чланови друштва који услијед посљедица ратних дешавања имају потребу за медицинском рехабилитацијом.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о успостављању Платформе за отворену науку.
Израдом Платформе за отворену науку Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање је препознало значај отвореног приступа научном знању. 
Отворена наука има за циљ промовисање и остваривање слободног приступа научном знању, подацима и резултатима научних истраживања, првенствено оних који се финансирају буџетским средствима. Принципи отворености имају за циљ да науку учине транспарентнијом, видљивијом, ефикаснијом, праведнијом и демократичнијом.
Платформа за отворену науку подразумијева успостављање дигиталних репозиторијума мастер радова, докторских дисертација, научних радова, зборника радова, монографија и других публикација на јавним универзитетима у Републици Српској те ће се на тај начин створити отворени приступ научним публикацијама. Поред тога, на овај начин ће се испунити и један од услова Европске комисије за аплицирање за додјелу средстава из ЕУ фондова из области науке.
Отворени приступ примарним подацима подразумјева право сваког корисника интернета да без финансијских издатака преузима, чува и дистрибуира податке, као и да их користи, модификује и надограђује без обавезе да за то тражи дозволу њихових аутора или власника, а уз обавезу да коректно наведе извор информација и податке користи искључиво у складу са припадајућом лиценцом.
Платформа за отворену науку заснива се на новој Стратегији развоја науке и технологије, високог образовања и информационог друштва у Републици Српској за период 2023- 2029, као и на основним принципима отворене науке које дефинише Европска комисија. 
Усвајањем Платформе за отворену науку ојачаће се квалитет научноистраживачког и истраживачког развоја, будући да је ова платформа намијењена свим учесницима у научноистраживачкој дјелатности, а сврха самог документа јесте да научне информације и истраживачки подаци који су резултат научноистраживачких активности финансираних јавним средствима буду доступни у отвореном приступу.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију у вези са реализацијом услуге - Сигуран интернет у основним и средњим школама Републике Српске и овластила је министра просвјете и културе да потпише Споразум о сарадњи са компанијом Мтел са циљем наставка коришћења услуге Сигуран интернет.
У новембру и децембру је тестирана употреба Сигурног интернета у 37 основних и средњих школа, а која је подразумијевала коришћење услуге филтрирања интернет саобраћаја у школама на начин да је приступ свим непримјереним и злонамјерним садржајима на интернету био блокиран. У току тестне фазе корисници у школама су слали своје коментаре и сугестије представницима Министарства или компаније Мтел са циљем побољшања саме услуге и дефинисања што оптималније политике филтрирања интернет саобраћаја у школама.
У току спроведеног истраживања детектован је заначајан број пријетњи  за кориснике интернета у школама. У циљу максималне заштите дјеце од разних непримјерених и злонамјерних садржаја на интернету Министарство просвјете и културе задужено је да, за период који је одобрила Влада Републике Српске, потпише Споразум о сарадњи  са компанијом Мтел о коришћењу услуге Сигуран интернет у свим основним и средњим школама у Републици Српској.

Влада Републике Српске усвојила је Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2024. години, којим се утврђују мјере за спречавање, откривање, контролу и сузбијање заразних и паразитских болести животиња у Републици Српској.
Циљ Програма је рано откривање, спречавање појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање заразних болести и обезбјеђивање система обиљежавања, регистрације и сљедивости животиња да би се обезбиједила заштита људи од заразних болести које се могу пренијети са животиња на људе.
Финансирање мјера утврђених овом програмом врши се дијелом из буџета Републике Српске, и то из средстава планираних буџетом за Фонд за сузбијање заразних и паразитарних болести животиња, субвенција нефинансијским субјектима у области ветеринарства, затим средствима планираних буџетом за подстицаје у пољопривреди, док се дио мјера (вакцинација против бруцелозе) финансира из донација и из буџета Босне и Херцеговине, а све остале мјере за које нису одређена средства из буџета и које се не финансирају из донација и пројеката врше се на трошак власника, на начин да овлашћене ветеринарске организације наплаћују услугу од власника животиња.

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.