Sign In

Одржана 110. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 110. сједници, у Бањалуци, Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о рибарству.

Закон о рибарству донесен је 2012. године, а пратило га је и доношење већег броја правилника с циљем заштите и унапређења рибљег фонда у риболовним водама, природних станишта и биодиверзитета с једне стране, те развоја аквакултуре са друге стране.

Предложеним измјенама и допунама Закона даје се могућност физичким лицима да обављају дјелатност аквакултуре. По важећем закону за обављање ове дјелатности лица су требало да буду регистрованa као предузетници.

Овим измјенама дефинишу се објекти за узгој рибе, гдје се поред уобичајених објеката наводе и затворени објекти за аквакултуру, што подразумијева или укључује рециркулацију воде током узгоја, а што се директно одражава на трошкове током узгоја, а дефинишу се и обавезе и права субјеката који се баве узгојем генетског материјала (оплођена икра, рибља млађ и риба) за порибљавање, с циљем очувања оптималне структуре и величине популација аутохтоних врста риба у риболовним водама и биолошке разноврсности.

С циљем заштите, праћења, планирања и развоја ресурса у рибарству Закон предвиђа доношење Програм развоја рибарства и аквакултуре као плански документ који обезбјеђује дугорочну политику управљања у сектору рибарства и аквакултуре на период од 20 година.

У Нацрту закона посебно је истакнута заштита изворишта ријека, ријечица и потока као дијелова риболовних вода с циљем спречавања њиховог загађења, а измијењене су и одредбе којима се уређује инспекцијски надзор, те су ублажене новчане казне прописане за радње које се у овом закону квалификују као прекршаји.


Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2020. годину.

За провођење овог плана у 2020. години кроз реализацију 6 програма планирана су средства у укупном износу од 16.901.413,30 КМ за запошљавање и самозапошљавање 3.292 лица.

Закључно са 31.12.2020.године, по свим реализованим програмима запошљавања, одобрена су средства у висини од 15.187.895,68 КМ за запошљавање укупно 2.888 лица. Од одобреног броја, до 31.12.2020.године, запослено је 2.033 лица и реализована средства у  износу од 10.501.476,04 КМ.

Због посљедица изазваних пандемијом Ковид-19, реализација Акционoг плана запошљавања за 2020. годину је каснила, па је за неке од програма продужено трајање Јавног позива до 31.12.2020. године. Стога се, реализација одређеног броја одобрених захтјева наставља и у 2021. години.

Према подацима из извјештаја, закључно са 31.12.2020.године, са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске по основу запослења и обављања приватне дјелатности брисано је укупно 29.879 лица, у просјеку 2.490 лица мјесечно.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обавезама које за БиХ и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2020. године.

Информација ће бити упућена на разматрање Народној скупштини Републике Српске.


Влада Републике Српске усвојила је Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2021. годину, као и Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2020. годину.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.