Sign In

Одржана 118. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​​​Влада Републике Српске, на данашњој 118. сједници одржаној у Бањој Луци, утврдила је Приједлог закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске.

ор.

Разлози за доношење закона садржани су у потреби унапређивања предметне материје са циљем побољшања услова за јавни превоз лица, као и осавремењивања тржишта превоза у друмском саобраћају Републике Српске, чиме би се превозницима олакшао и приступ тржишту Европске уније.

Један од разлога израде новог закона је и успостављање тржишта превоза у друмском саобраћају у ком би се примјењивали једнаки услови на тржишту и једнака правила у погледу приступа тржишту. Оваквим приступом постигао би се већи ниво професионалне оспособљености превозника, рационализација тржишта и побољшање квалитета услуге, а што је у интересу и превозника, али и корисника њихових услуга и привреде уопште. Такође, постигла би се већа безбједност друмског саобраћаја.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању.

Овим законом уређују се послови и дјелатност заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и реосигурању, услови за издавање и престанак важења овлашћења, односно дозволе, пословање и правила пословања, као и надзор над обављањем послова и дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и реосигурању.

Влада Републике Српске је утврдила Приједлог закона о општој безбједности производа у Републици Српској. Предложеним законом уређују се општа безбједност производа који су стављени на тржиште Републике Српске, критеријуми за оцјењивање усаглашености производа са општим захтјевом за безбједност, обавезе произвођача и дистрибутера, начин информисања и размјене информација у вези са опасним производима и ризицима које ти производи представљају за потрошаче и друге крајње кориснике, као и вршење надзора на тржишту.

Основни разлог за доношење овог закона садржан је у обезбјеђивању услова у којима ће се, у оквиру Уставом загарантоване слободе кретања робе и заштите потрошача, на тржиште Републике Српске пласирати искључиво безбједни производи (тзв. општи ЕУ захтјев безбједности) и усклађивање са захтјевима окружења и Европске уније у том погледу.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о увођењу трезорског система пословања у Фонд здравственог осигурања Републике Српске и јавне здравствене установе у Републици Српској.

Процес увођења трезорског начина пословања у примарну здравствену заштиту одвија се у складу са динамиком рада Радне групе за здравствени систем.  Цјелокупан процес се одвија у сарадњи локалним заједницама, Свјетском банком и USAID-ом. Циљ је да сви домови здравља пређу на овакав систем пословања, али имајући у виду комплексност овог посла, динамика и модалитети се усаглашавају са представницима локалних заједница, као и домовима здравља.  Предности увођења трезорског начина пословања је успостављање боље контроле трошења новца, рационалније планирање пословања од стране руководства здравствених установа и искључиво намјенско трошење средстава са одвојене буџетске позиције.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022.  Циљ Стратегије наредних пет година је створити услове за несметан рад и развијање, како умјетности тако и самих умјетника који је стварају, затим оснажити и популаризовати нашу културну баштину као и активно учествовати у развоју публике као неодвојивог, интегралног дијела социокултурног ланца. Циљеви Стратегије су: Успостављање система транспарентне културне политике; висок степен умјетничке продукције и професионализацијакултурна писменост (медијска, позоришна, филмска...) у заједници-активна публика; интернационализација и присуство на међународној сцени и децентрализација.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пријетњи од појаве болести квргаве коже говеда и нове епизоотије болести плавог језика са приједлогом мјера.

Влада задужује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да у сарадњи са  Министарством финансија Републике Српске предложи начин финансирања вакцинације говеда против  болести квргаве коже. 

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да проведе вакцинацију говеда против болести квргаве коже и свих преживара против болести плавог језика, преко ветеринарских организација и да благовремено информише Владу Републике Српске о току и ефектима свих предузетих мјера.

Влада Републике Српске је прихватила Извјештај Републичког завода за статистику Републике Српске о извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и објављивањем резултата пописа. Влада ће Извјештај упутити Народној скупштини Републике Српске на разматрање. 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.