Sign In

Влада Републике Српске одржала 130. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 130. сједници одржаној у Бањалуци, Информацију о Приједлогу правилника о индустријској безбједности.

Влада Републике Српске тражи од Савјета министара да Приједлог правилника о индустријској безбједности повуче са Дневног реда 106. сједнице, заказане за 22.06.2017. године, до усаглашавања ставова, свих релевантних институција у БиХ, о Приједлогу правилника.
Влада Републике Српске сматра да се подзаконским актом не могу прописивати надлежности Државног безбједносног органа и тражи од Министарства безбједности да Приједлог правилника о индустријској безбједности усклади са чланом 15и. Закона о заштити тајних података („Службени гласник БиХ“, бр. 54/05 и 12/09).
Влада Републике Српске сматра да се овим правилником, поред административних обавеза, правним лицима намећу и нове финансијске обавезе, што представља додатно оптерећење пословања правних лица.
Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да са овим закључком упозна Савјет министара.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обезбјеђивању бесплатних уџбеника за ученике првог и другог разреда основних школа за школску 2017/2018. годину.
Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за набавку уџбеника за ученике првог и другог разреда основних школа у износу од 950.000,00 КМ.
Министарство просвјете и културе обезбјеђује бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда основних школа од школске 2007/2008. године.
Од школске 2007/2008. године до школске 2016/2017. године, Влада Републике Српске је обезбиједила око 9.476.261,73 КМ за уџбенике за ученике првог и другог разреда основних школа.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о производњи и откупу млијека у 2017. години.
Закључком се задужује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да у сарадњи са Министарством финансија предложи начин обезбјеђења додатних средстава за повећање премије за произведено и откупљено сирово млијеко у висини од 0,01 КМ/литру за период 01.07.-31.12.2017. године у оквиру буџета Агенције за аграрна плаћања за 2017. годину.
Повећањем премије за млијеко на мјесечном нивоу у другој половини 2017. године (јул-децембар), у износу од 0,01 КМ или евентуалне једнократне исплате, потребно је обезбиједити додатних 540.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјени Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2017. годину.

Управни одбор ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ је, након проведеног поступка по расписаном Јавном позиву послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по пројектима запошљавања у 2017. години, констатовао да су преостала као  нераспоређена  средства  у  износу  од  1.528.000  КМ и  то:  1.028.000  КМ  из  Пројекта „Заједно   до   посла“, Компонета III:  Запошљавање код послодаваца и 500.000 КМ неутрошених средства из Пројекта обуке доквалификације и преквалификације.
Предложено је да се неутрошена средства преусмјере у друге компоненте како би се у што већој мјери задовољили исказани интереси послодаваца и незапослених лица, и то:
1. По "Пројекту подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца ВРС, незапослених демобилисаних бораца и РВИ "Заједно до посла" предлажемо да се нераспоређена средства из компоненте III: Запошљавање код послодаваца у износу од 1.028.000 КМ преусмјере у компонету I: Самозапошљавање дјеце погинулих бораца у износу од 16.000 КМ за 2 лица и компоненту II: Самозапошљавање демобилисаних бораца и РВИ у износу од 595.000 КМ за 119 лица тако да би се овај Пројекат у коначном износу односио на 864 лица и 4.083.000 КМ. На овај начин би били задовољени сви захтјеви по све три компоненте Пројекта.
 
2. Преостала средства из овога Пројекта у износу од 417.000 КМ би се преусмјерила на "Пројекат стицању радног искуства младих у статусу приправника са ВСС у 2017.години" и то на компоненту I: Лица са ВСС без радног искуства - дјеца погинулих бораца. У тој компоненти недостаје 238.806 КМ за 25 лица са ВСС - дјеце погинулих бораца па би се средства у том износу и преусмјерила. Након овога, преостало би средства у износу од 178.194 КМ.

3. По "Пројекту обуке, доквалификације и преквалификације у 2017.години'" није било заинтересованих послодаваца тако да предлажемо да се средства у износу од 500.000 КМ из овог Пројекта и претходно поменута преостала средства у износу од 178.194 КМ, односно укупно расположива средства у износу до 678.194 КМ, преусмјере на "Пројекат стицању радног искуства младих у статусу приправника са ВСС у 2017.години" и то на компонету II: лица са ВСС без радног искуства у износу од 342.000 КМ, чиме би се омогућило обављање приправничког стажа за још 57 лица и средства у износу од 336.000 КМ преусмјеравају се на "Пројекат подршке запошљавању лица изнад 50 година старости" за запошљавање 84 лица.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о пројекту „Изградња и реконструкција ЈЗУ Болница Источно Сарајево“.
Влада Републике Српске је овластила министра здравља и социјалне заштите да потпише Уговор о „Пројектовању, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“, по принципу „кључ у руке“.
Министарство здравља и социјалне заштите је дана 05.05.2017. године донијело Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку предметне јавне набавке број: 11/01-122-16-3/17, којом је за најповољнијег понуђача изабрала групу понуђача „Марковић инвест-РМ“ д.о.о. Лакташи и „Medical“ д.о.о. Мостар, са укупном понуђеном цијеном од 54.502.101,28  КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Народна скупштина Републике Српске је на 19. сједници одржаној 15.јуна 2017. године донијела Закључак број 02/1-012-644/17 од 15. јуна 2017. године којим је усвојила Информацију о пројекту „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ болница Источно Сарајево“, по принципу „кључ у руке““ и Закључак број 02/1-012-645/17 од 15.јуна 2017. године којим је обавезала Владу Републике Српске да средства за финансирање и реализацију наведеног пројекта обезбиједи у буџету Републике Српске у оквиру расположиве позиције Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске у 72 једнаке мјесечне рате (отплатне транше), а истим закључком је задужила Владу Републике Српске да приступи потписивању уговора који произилази из предметне јавне набавке.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о ветеринарству у Републици Српској.
Разлози за доношење овог закона садржани су потреби ефикаснијег уређења контроле кретања животиња, као и контроле њихових болести, што директно утиче на безбједност хране животињског поријекла. Поред тога, било је неопходно ускладити овај закона са другим законима чија је материја уско везана за материју која се уређује овим законом, те га ускладити са релевантним прописима Европске уније.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о водама.
Разлози за доношење овог закона садржани су потреби уређења материје која се односи на управљање ризицима од поплава, као и потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба за које се у досадашњој примјени овог закона утврдило да нису довољно прецизно уређене.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог стратегије развоја културе Републике Српске 2017-2022. године.
Разлози за доношење Стратегије произлазе, прије свега, из чињенице да је период важења претходне Стратегије истекао 31. децембра 2015. године, а то је наметнуло потребу израде новог стратешког документа који ће обухватити период стратешког дјеловања у области културе и умјетности до краја 2022. године.
Један од основних задатака Стратегије, односно институција и установа културе (као главних носилаца активности) у наредном периоду би требало да буде подизање стваралачких квалитета и нивоа умјетничке продукције домаћег кадра, не само зато што је анализом стања утврђено да Република Српска, у овом тренутку може, као свој потенцијал, издвојити инфраструктуру, те бројан умјетнички кадар који се школује како у Републици Српској, тако и у иностранству.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.