Sign In

Одржана 15. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 15. сједници у Бањалуци, Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана-Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.-31.12.2018. године.

Закључно са 31.12.2018. године, Фонд солидарности одобрио је укупно 74 захтјева за лијечење дјеце у иностранству. Ради се о 64-оро дјеце, јер је за неколико дјеце лијечење продужавано по неколико пута. 

За лијечење дјеце у иностранству Фонд солидарности је уплатио 1.541.972 КМ. Дјеца су упућивана у здравствене установе у Њемачкој, Шпанији, Аустрији, Италији, Швајцарској, Белгији, Русији, Словенији и Турској. Највећи број захтјева се односио на генетска испитивања (44 одобрена захтјева) док су на лијечење дјеца упућивана због тумора, леукемија, тешких ортопедских аномалија, болести ока и других обољења.
Највећи износ Фонд солидарности је одобрио за трансплантацију коштане сржи у Њемачкој и то око 240.000 еура. Комисија за додјелу средстава се до сада састала укупно 24 пута и на својим сједницама је одлучивала о пристиглим захјтевима за лијечење дјеце у иностранству.
На дан 31.12.2018. године у процедури се било 12 захтјева за одобравањем средстава за дијагностику и лијечење у иностранству. Захтјеви се рјешавају у законом предвиђеном року, с тим да уколико се ради о хитним лијечењима процедура се оконча и у знатно краћем року.
На рачунима Фонда солидарности на дан 31.12.2018. године, налазило се 6.018.220 КМ. 
Стање на рачунима је доступно на интернет страници Фонда здравственог осигурања Републике Српске (у менију Фонда солидарности - https://www.zdravstvo-srpske.org/fond-solidarnosti/stanje-na-racunu.html) и свакодневно се ажурира. На сајту су доступни и комплетни изводи из банака како би јавност имала увид у све уплате и исплате из Фонда солидарности.

Влада Републике Српске утврдила је приједлог Закона о радио-аматеризму у Републици Српској.
Разлог за доношење овог закона садржан је у чињеници да не постоји важећи пропис који на јединствен начин уређује област радио-аматеризма у Републици Српској. Доношење Закона о радио-аматеризму Републике Српске је стварна потреба да се системски уреди општи интерес, као и обавезе и овлашћења Савеза радио-аматера Републике Српске и радио-аматерских клубова, поступање радио-аматера и радио-аматерских клубова у ванредним ситуацијама, као и друга питања од значаја за радио-аматеризам.
Имајући у виду важност радио-аматера у систему заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, те чињеницу да они чине важну компоненту у радио-мрежи за ванредне околности, уређеност ове области је од значаја за Републику Српску. 
Најзначајније разликe између Нацрта и Приједлога овог закона, које су резултат скупштинске расправе, огледају се у томе да је допуњена одредба којом се уређују дужности Савезу радио-аматера Републике Српске на начин да се приликом ангажовања техничке опреме за радио-везе омогући да том опремом управља радио-аматер власник или њен корисник. Поред наведеног, допуњена је одредба којом се уређује полагање стручног испита за рад на радио-станицама, тако да се овај испит полаже по јединственом плану и програму који доноси Савез, а у складу са међународним правилима из ове области.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу.
Закон о уређењу простора и грађењу је системски закон којим се првенствено уређује област планирања  простора  и  грађење,  те  поступци  и  процедуре  издавања грађевинских  и употребних  дозвола  за  објекте.  
Измјенама Закона о уређењу простора  и грађењу приступило се како  би  се  створио  правни  основ  за увођење једношалтерског система и е‐грађевинске дозволе. Циљ увођења таквих  модела  издавања дозвола је успостављање  савремених  стандарда  како  би  процес  просторног  планирања  и издавања  грађевинских  дозвола  био  бржи,  једноставнији  и  транспарентнији.  Ове реформске  активности  обухватају и смањење броја доказа и формалности које  је инвеститор до сада био дужан доставити уз захтјев за издавање грађевинске дозволе, односно сагласности јавних предузећа и других носиоца јавних овлашћења на  главни пројекат  које  се  дају  на  основу  посебних  закона.
Поред наведеног, разлог за приступање изради измјена и допуна Закона о уређењу простора и грађењу је и стварање правног основа за доношење аката у циљу унапређења области енергетске ефикасности у зградарству, а чија обавеза доношења произлази из одлука Енергетске  заједнице,  односно чије доношење је одређено прописима Европске  уније који се преузимају  у  правни  систем  Републике  Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт Закона и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима.
Разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима садржан је у потреби за побољшањем одређених законских рјешења, као и ради установљења нових рјешења, а са циљем превентивног дјеловања и цјелисходније примјене Закона у пракси. 
Наиме, указала се потреба за јаснијим дефинисањем појединих полицијских овлашћења, надлежности директора, додатно ангажовање посебних јединица, као и повећање нивоа заштите информационо-комуникационих структура и успостава система електронског пословања са грађанима. 
Због различитих безбједносних изазова, Законом се утврђују формално-правни услови за успостављање резервног састава полиције. То ће свакако допринијети подизању безбједности на виши ниво. Прописано је да ће полиција резервног састава имати иста овлашћења као и полицијски службеници редовног састава у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима, а све са циљем како би полицијски службеници резервног састава полиције, заједно са полицијским службеницима редовног састава, могли обезбиједити максимални ниво безбједности лица и имовине, нарочито у периоду када се очекује повећање интензитета мигрантске кризе.
Такође, помјерена је старосна граница за запошљавање полицијских службеника с циљем подмлађивања кадра у Министарству, а створени су и формално-правни услови за успостављање система заштите информационо-комуникационе структуре, као и за електронску комуникацију Министарства унутрашњих послова са грађанима.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на закључивање Супсидијарног споразума о инвестиционом гранту Медитерански коридор (Р2а): Босна и Херцеговина – интерконекција Хрватска „Изградња прекограничног моста у Градишци“ измеђи Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Стратешким документима у Републици Српској дефинисани су приоритети у изградњи путне инфратсрукуре, па тако и изградња прекограничног моста у Градишци на Медитеранском коридору (Р2а). Босна и Херцеговина је добила бесповратна средства (WBIF) у износу 6,8 милиона Евра за реализацију овог пројекта. Споразум о инвестицином гранту Медитерански коридор (Р2а): Босна и Херцеговина – интерконекција Хрватска „Изградња прекограничног моста у Градишци“ између БиХ и Европске инвестиционе банке потписан је 13.03.2018. године.
За пренос наведених новчаних средстава неопходно је потписати Супсидијарни споразум између БиХ и Републике Српске. У наведени споразум уграђени су приједлози Министарства финансија и Министарства саобраћаја и веза.
Влада је данас овластила министара саобраћаја и веза Неђо Трнинић да потпише Супсидијарни споразум.

Влада Републике Српске донијела је закључак којим се даје сагласност за наставак преговора са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) за одобравање кредита у износу од 150.000.000,00 евра, за изградњу аутопута на коридору Vc, кроз Републику Српску, од петље Руданка (Костајница) до Каруша/ентитетске границе на југу (обилазница око Добоја).
Кредитна средства намијењена су за изградњу аутопута на коридору Vc, кроз Републику Српску, од петље Руданка (Костајница) до Каруша/ентитетске границе на југу (обилазница Добој), укључујући изградњу два велике тунела: Путниково брдо 1 и Путниково брдо 2 (укупне дужине преко 2 km), изградњу моста преко ријеке Босне од око 330 метара, вијадукта дужине од око 290 метара, те локалних путева и услуга надзора.
Планирано је да радови на овој дионици започну у наредне три године.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији нове фазе Пројекта опоравка од поплава у Републици Српској, који реализује УНДП у БИХ, а усмјерен је на трајно стамбено збрињавање и економско оснаживање жртава поплава и клизишта из 2014. године у Републици Српској. 
Пројектом управља Пројектни одбор у који је Влада Републике Српске именовала свог представника. 
Укупна вриједност Пројекта износи 7.701.524,88 ЕУР. Европска унија је 2017. године са УНДП-ом закључила Споразум о бесповратној помоћи Европске уније ради реализације нове фазе Пројекта опоравка од поплава, те одобрила Републици Српској донаторска средства у износу од 6.800.000,00 ЕУР или 88,29% вриједности Пројекта. Суфинансирање Владе Републике Српске износило је  1.300.000,00 КМ, а преостала средства од 463.229,40 КМ треба да обезбиједе јединице локалне самоуправе укључене у Пројекат. 
Реализација Пројекта почела је у септембру 2017. године и планирано је да траје до фебруара 2020. године. 
У реализацију пројекта укључене су 24 јединице локалне самоуправе у Републици Српској: Бањалука, Бијељина, Братунац, Брод, Добој, Доњи Жабар, Градишка, Језеро, Костајница, Лакташи, Лопаре, Модрича, Нови Град, Петрово, Приједор, Прњавор, Шамац, Шековићи, Шипово, Србац, Теслић, Угљевик, Власеница и Зворник. 
Пројекат се реализује кроз двије компоненте:
- стамбено збрињавање – за 590 домаћинстава (изградња 185 нових објеката и санација 405 објеката), и
- економско оснаживање кроз три пакета помоћи (пољопривреда, самозапошљавање и развој предузетничке активности) – за 345 домаћинстава, као додатна подршка корисницима који су укључени у програм стамбеног збрињавања како би обезбиједили одрживе и стабилне изворе прихода.
До сада је по компоненти стамбено збрињавање одабрано свих 590 корисника. Закључени су радови са извођачима за изградњу 127 објеката, од чега је 40 објеката завршено, 42 објекта су у фази изградње, а радови на изградњи 45 објеката треба да почну, док за изградњу 12 објеката у току процедура јавних набавки. За санацију 268 објеката закључени су радови са извођачима, од чега је завршена санација 154 објекта, за 106 објеката радови су у току, а санација 8 објеката треба да почне.
Након свеобухватне анализе потреба у оквиру 590 одабраних корисника за стамбено збрињавање одабрано је 125 корисника за додатну подршку у области економског оснаживања (104 у оквиру пакета помоћи за унапређење пољопривредне производње, 3 из области подршке при самозапошљавању и 18 у оквиру пакета помоћи за преквалификацију у циљу запошљавања у приватном сектору), што износи 36% планираних корисника за ову врсту подршке. 
Због мањег броја корисника компоненте економског оснаживања на овој компоненти остаће око 800.000,00 ЕУР и став Пројектног одбора је да се наведена средства преусмјере на компоненту стамбено збрињавање, што ће омогућити повећање броја корисника ове компоненте кроз активирање резервних листа, али и захтијевати продужење трајања реализације Пројекта са 30 на 40 мјесеци. УНДП у БиХ ће упутити донатору захтјев за закључивање анекса уговора којим би се регулисала ова питања.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању чланова Организационог одбора за обиљежавање парастоса и помена жртвама злочина-геноцида НДХ у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту Доња Градина. 
Парастос и помен жртвама усташког геноцида из II свјетског рата у Доњој Градини одржаће се 5. маја 2019. године. 
Академија посвећена свим јасеновачким жртвама одржаће се 4. маја. 2019. године, у сали Културног центра у Козарској Дубици, у организацији Министарства просвјете и културе. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о средствима потребним за реализацију пројекта „Научи се човјече“.
Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за реализацију пројекта „Научи се човјече“ у износу од 150.000,00 КМ.
Пројекат ЈП Радио Телевизије Републике Српске „Научи се човјече“ ће бити реализован у виду такмичења, односно ТВ квиза у којем ће учествовати ученици 32 основне школе у Републици Српској, а који ће се снимати у студију ЈП Радио Телевизија Републике Српске. 
Општи циљ пројекта је продукција едукативног, занимљивог, културно и историјски афирмативног програма за дјецу и младе у коме они активно учествују  и који унапређује њихова знања и културне навике. Кроз забаван начин развија се такмичарски дух како код младих тако и код старије генерације, усвајају нова знања и утврђује научено. 
Републички педагошки завод, као стручна институција, би се укључио у реализацију наведеног квиза кроз израду питања на основу Наставног програма за основно васпитање и образовање.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.