Sign In

Одржана 49. сједница Владе Републике Српске: Усвојена Информација о стању у области законодавства

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 49. сједници, у Бањалуци, Информацију о стању у области законодавства, те је задужила Републички секретаријат за законодавство да ову информацију достави министарствима и другим републичким органима управе.

Информациjoм о стању у области законодавства анализирају се одлуке Уставног суда Републике Српске донесене у 2023. године. Ова информација се израђује с циљем да се Влада Републике Српске, министарства и други републички органи управе упознају са појавама које значајно утичу на стање у области законодавства и поштовање начела уставности и законитости као једног од најзначајнијих уставних начела којим се обезбјеђује функционисање правне државе и владавина права.
Полазећи од чињенице да се Влада, у складу са чланом 119. Устава Републике Српске, брине о извршавању одлука Уставног суда које су коначне, обавезујуће и извршне на територији Републике Српске, намеће се обавеза сагледавања колико је Уставни суд Републике Српске, вршећи Уставом утврђену функцију контроле уставности и законитости, својим одлукама донесеним у 2023. години утицао на правни систем Републике Српске и која уставна начела су, према одлукама Уставног суда, била најчешће кршена у прописима које доноси Народна скупштина Републике Српске, Влада Републике Српске и републички органи управе, oдносно које мјере треба да предузму Влада и републички органи управе ради отклањања неуставних и незаконитих одредаба у прописима из правног система Републике Српске.

Влада je донијела Одлуку о прихватању грант средства из програма Европског заједничког фонда за Западни Балкан по Пројекту изградње Коридора Vc, којом се Републици Српској одобравају средства у износу највише до 30.800.000 евра.  
Грант средства су намијењена искључиво за финансирање Пројекта изградње коридора Vc у Републици Српској – Пројекат обилазница Добој – поддионица: Руданка – Путниково брдо.
Крајњи корисник грант средстава и носилац Пројекта у Републици Српској је ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д. о. о. Бања Лука.
Изградња ауто-пута на коридору Vc у Републици Српској је један стратешких приоритета у изградњи путне инфраструктуре у Српској.
Такође, изградња ове дионице укупне дужине око шест километара је почела 26.11.2021. године, а рок за завршетак радова је радова је 25.11.2024. године. Изградња укључује и изградњу два велике тунела: Путниково брдо 1 и Путниково брдо 2, укупне дужине више од два километра, изградњу моста преко ријеке Босне од око 330 метара, те вијадукта дужине од око 290 метара. Такође, предвиђена је изградња и девет потпорних зидова укупне дужине 2.200 метара. 

На данашњој сједници, Влада Српске донијела је Одлуку којом се Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске даје сагласност да у складу са расположивим средствима, у укупном износу од 905.000,00 КМ, финансијски подржи/суфинансира  пројекте који испуњавaју услове предвиђене Правилником о начину и критеријумима за додјелу финансијских средстава и мјерилима за оцјењивање приједлога за додјељивање средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Између осталих, Фонд ће суфинансирати изградњу водоводног система за насеља Бијела Земља и  Павлововићи, општина Шековићи, набавку мултифункционалне машине за уклањање дивљих депонија у граду Добоју и за збрињавање кабастог отпада, као наставак – II фаза изградње рециклажног дворишта, као и пројекте којим се врши испитивање квалитета вода водотокова у Републици Српској, утврђивање рањивости подземних вода западног дијела Републике Српске, наставак активности утврђивања почетног стања загађења и успостављање трајних станица мониторинга загађења пољопривредног земљишта Републике Српске, те низ пројеката за подизање мјера енергетске ефикасности у објектима са различитом намјеном.

Такође, Влада је донијела и Одлуку о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава у 2023. години за текуће грантове, који су намијењени за суфинансирање пројеката/програма хуманитарних организација: Добротворним друштвима „Мерхамет“ у Републици Српској, хуманитарном друштву „Коло српских сестара“, удружењима и организацијама цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата, као и за суфинансирање пројеката  фондација и удружења грађана.
Укупна средства која су додијељена горе наведеним удружењима износе 200.000,00 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о завршетку реализације пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске 2023. године“.
ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске већ 21 годину реализује право на „задовољавање развојних потреба дјеце“, дефинисано Законом о дјечјој заштити, учешћем дјеце у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“, што подразумијева боравак дјеце из Републике Српске на црногорском приморју. Реализацијом пројектних циљева пружа се директна подршка задовољавању развојних потреба дјеце и социјализације дјеце, као и породицама у остваривању њихове заштитне, економске и васпитне функције. 
У програму континуирано заједно учествују дјеца из породица корисника права из социјалне и дјечије заштите, дјеца из вишечланих породица, дјеца из породица борачке популације, дјеца са потешкоћама у развоју и хроничним здравственим сметњама, као и посебно надарена дјеца, талентовани спортисти и други.  
У 2023. години у пројекту је учествовало 2.046 особа, од чега 1.565 дјеце и 481 одраслих (стручно особље, васпитачи, родитељи у пратњи), који су у смјенама боравили у одмаралишту „Ужице“ у Бечићима. Пројекат је реализован у укупно 13 смјена, од 1. јуна до 24. септембра 2023. године. 
На основу анкетирања учесника извршена је и анализа квалитета рада стручног особља, услуге и хигијене угоститељског објекта и осталих параметара битних за процјену успјешности реализације Пројекта, те је од укупног броја анкетираних, oко 94,3 одсто дјеце било задовољно овогодишњим боравком у Бечићима. 
За реализацију пројекта у 2023. години, укупно је утрошено 1.235.154,48 КМ.
Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске“ један је од најзначајнијих пројеката Републике Српске, а у њему је до сада учествовало више од 38.000 особа, од чега око 81 одсто  дјеце из најосјетљивијих категорија, те око 19 одсто одраслих (васпитача, стручног особља, родитеља-пратилаца дјеце са сметњама у развоју).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.