Sign In

Влада Републике Српске одржала 5. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 5. сједници, у Бањалуци, Уредбу  о допуни Уредбе о стручном испиту за рад у управи Републике Српске.

Према допуни Уредбе, брачни супружник и дјеца погинулог или несталог борца, ослобођени су плаћања полагања стручног испита за рад у управи Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о дуговањима и начину измирења обавеза по основу пореза и доприноса јавних здравствених установа У Републици Српској којом се све јавне здравствене установе у Републици Српској обавезне да редовно измирују текуће обавезе по основу бруто плата и накнада. Све доспјеле, а неизмирене обавезе јавне здравствене установе су обавезне регулисати на начин да затраже репрограм у складу са Законом о посебном начину измирења пореског дуга или да се порески дуг обезбјеђује мјеницом.
Ако јавна здравствена установа не изврши текуће обавезе из потписаног уговора о репрограму и текуће обавезе, уплату средстава ће извршити Фонд здравственог осигурања Републике Српске умањујући наредну траншу према тој установи за висину неизмирене обавезе.
За неплаћање текућих обавеза по основу пореза и доприноса у јавним здравственим установама, одговорност сносе директори јавних здравствених установа, у складу са  законским одредбама.

Влада Републике Српске усвојила је и Информацију о ограничавању запошљавања у јавним здравственим установама и фондовима у Републици Српској којом се ограничава пријем нових радника и продужење постојећих уговора о раду за раднике на одређено вријеме, у свим јавним здравственим установама и фондовима у Републици Српској. За пријем нових радника или продужење постојећих уговора о раду, неопходно је добити одобрење Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, уз детаљно образложење.
У случају потребе за одређеним радницима, јавна здравствена установа или фонд подноси захтјев Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске за прерасподјелу радника из других јавних здравствених установа или фондова.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Фонд здравственог осигурања Републике Српске неће дозначавати средства за плате јавним здравственим установама за нове раднике и за продужење постојећих уговора о раду за раднике који су били у радном односу на одређено вријеме без сагласности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о јавним набавкама и надзору над поступцима јавних набавки у јавним здравственим установама и фондовима чији је оснивач Влада Републике Српске на осноцу које ће бити формирани тимови Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске који ће проводити контролу тендерске документације прије расписивања тендер, као и анализу извјештаја проведених јавних набавки у јавним здравственим установама и фондовима чије је оснивач Влада Републике Српске.
Овом информацијом, све здравствене установе и фондови су обавезани да направе планове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, који ће достављати Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске на сагласност у року од 15 дана од дана усвајања од стране Управног одбора установе.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о измирењу обавеза на име пореза и доприноса на лични доходак 244 радника у јавним здравственим установама који испуњавају услове за пензионисање са 31.01.2015. године.
.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Програма сузбијања инфективне анемије копитара (ИАК) у Републици Српској у 2014. години.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да настави започете активности око контроле појаве и сузбијања ИАК и редовно информише  Владу Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу Студије класичне куге свиња у Републици Српској у 2014. години.

Задужује се Министарство  пољопривреде, шумарства и водопривреде да настави започете активности у 2014. години, провођењем активности из Студије класичне куге свиња, истовремено вршећи имунизацију (заштитно цијепљење) домаћих свиња.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Стратегије сузбијања и искорјењивања бруцелозе у  Републици Српској у 2014. години.

Задужује се Министарство  пољопривреде, шумарства и водопривреде да настави активности вакцинације малих преживара у 2015. години и редовно информише Владу Републике Српске о процесу реализације активности.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план за спровођење Стратегије сузбијања и искорјењивања бруцелозе у Републици Српској за 2015. годину.

Према Акционом плану, у 2015. години неопходно је извршити следеће: наставак започетих активности вакцинације малих преживара и то само новорођених животиња, старијих од шест мјесеци; дијагностичка контрола других животињских врста, првенствено говеда и свиња; едукација и медијска кампања као трајан задатак и праћење, евалуација и анализа свих активности и постигнутих резултата у програму контроле бруцелозе.

Задужује се Министарство  пољопривреде, шумарства и водопривреде да проведе све активности, по предложеном Акционом плану и да о истом информише Владу Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о спровођењу службених контрола и ревизије службених контрола субјеката у пословању са храном животињског поријекла намијењене за извоз у земље Европске уније.

Дио ове материје до сада је био уређен Одлуком о спровођењу ревизије службених контрола субјеката у пословању са млијеком и производима од млијека намијењених за извоз у земље Европске уније („Службени гласник Републике Српске”, број 37/14).

С обзиром на то да је службена контрола субјеката у пословању са млијеком и производима од млијека намијењених за извоз у земље Европске уније само један сегмент спровођења службених контрола и ревизије службених контрола субјеката у пословању са храном животињског поријекла намијењене за извоз у земље Европске уније, обрађивач је уочио потребу доношења акта који би уредио органе и поступак за спровођење службених контрола и ревизије службених контрола субјеката који послују са храном животињског поријекла.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дужно је да спроводи ревизију спроведених службених контрола општинских и градских ветеринарских инспектора и службених ветеринара, посредством ветеринарских инспектора Републичке управе за инспекцијске послове, у складу са планом који доноси министар пољопривреде, шумарства и водопривреде. Министарство је дужно да обезбиједи да се службене контроле спроводе редовно, на основу процијењеног ризика и у одговарајућим интервалима.

Ветеринарски инспектори и службени ветеринари имају обавезу да достављају Министарству извјештаје о спроведеним службеним контролама и ревизијама спроведених службених контрола, до петог у мјесецу за претходни мјесец.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса за изградњу објекта кишне канализационе мреже у Модричи.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.