Sign In

Одржана 51. сједница Владе Републике Српске: Најнижа плата у Републици Српској за наредну годину 900 КМ

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 51. сједници, Одлуку да најнижа плата у Републици Српској за 2024. годину износи 900,00 конвертибилних марака, у нето износу, а узимајући у обзир кретање плата, раст производње и животног стандарда у Републици Српској.
С обзиром да Економско-социјални савјет у посљедњем кварталу 2023. године није утврдио приједлог одлуке о најнижој плати у Републици за 2024. годину, Влада је с циљем побољшања материјалног и социјалног положаја радника у Републици Српској донијела наведену одлуку и повећала износ најниже плате за износ од 200,00 конвертибилних марака у односу на 2023. годину.

Такође, Влада Српске донијела је и Одлуку о исплати финасијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе. Укупна средства која ће бити додијељена за 15 неразвијених и 20 изразито неразвијених јединицама локалне самоуправе износе 750.000,00 КМ. За реализацију ове одлуке Влада Републике Српске задужила је Министарство управе и локалне самоуправе и Министарство финансија. 

Влада Републике Српске данас је, на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуације, донијела Одлуку о престанку важења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за дио територије Републике Српске, и то за подручје града Бијељина, општине Лопаре и општине Угљевик.
Одлука је донесена након што је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, од стране епизоотиолошког тима ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука, добило приједлог за престанак ванредне ситуације на основу анализе појављивања болести и проведених мјера.
Тренутна епизоотиолшка ситуација у наведеним локалним заједницама, али и на осталој територији Републике Српске, је повољна и број жаришта се смањио, те, сходно томе, стекли су се услови за престанак ванредне ситуације, због чега се сматра оправданим приједлог Стручно-оперативног тима да Републички штаб за ванредне ситуације, предложи Влади Републике Српске да донесе Одлуку о престанку важења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за дио територије Републике Српске.
Републички штаб за ванредне ситуације данас је донио Закључак о престанку рада Стручно-оперативног тима Републичког штаба за ванредне ситуације.

Влада је прихватила Информацију о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја трговине Републике Српске за период 2023-2025. године за 2023. годину.
Наведеним Акционим планом врши се операционализација стратешких циљева, приоритета и мјера, као и носилаца активности који су одговорни за њихово спровођење, те рокова у којима се требају реализовати наведени стратешки циљеви.
Према Акционом плану у 2023. години реализоване су активности које се односе на: брендирање домаћих производа; издавање новог броја билтена „Најбоље из Српске“ у којем су представљени домаћи производи и њихови произвођачи; извршено је обиљежавање производа домаћих произвођача у малопродајним објектима широм Републике Српске, гдје су домаћи производи обиљежени воблерима „Наше је боље-произведено у Српској“, како би домаћи производи били видљивији и препознатљивији, а у јуну 2023. године покренута је кампања „Друштвено одговорни“ на начин да трговци добровољно потрошачима понуде низ производа по сниженим цијенама, одричући се дијела своје марже. Производи који су снижени у склопу ове кампање означени су воблерима „Друштвено одговорни“ и „0% марже! Јер нам је стало!“. Као једна од активности, а у циљу провођења кампање „Друштвено одговорни“, министарство је финансирало израду спота, који се емитује на Радио телевизији Републике Српске, те су постављени билборди у појединим градовима у Републици Српској, са циљем да се потрошачи упознају о кампањи која се проводи, те да се анимирају и други привредни субјекти да се укључе у исту, како би користи у погледу утицања на инфлаторна кретања и обуздавања раста цијена производа били што већи и видљивији.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је Одлуку о покретању процеса израде, треће по реду, Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2024 –2030. године).
Ријеч је о стратешком документу који дефинише циљеве, мјере и активности усмјерене ка развоју и промоцији волонтирања у Републици Српској, као активности од општег интереса којом се доприноси побољшању квалитета живота, активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског друштва. За разлику од претходне двије стратегије које су обухватале периоде од по пет година, ова Стратегија ће обухватати седмогодишњи период, у складу са новим Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској.
За реализацију претходне Стратегије, само путем грантова Министарства породице, омладине и спорта је издвојено око 400.000,00 КМ за различите пројекте омладинских организација и других удружења грађана, који су доприносили реализацији волонтерских и хуманитарних активности, раду Волонтерског сервиса Републике Српске, реализацији годишњих републичких волонтерских акција, те унапређењу, развоју и промовисању самог волонтирања.
Од усвајања новог Закона о волонтирању 2013. године, те прве Стартегије за унапређење и развој волонтирања, Министарство додјељује и Републичке награде за најбоље волонтере и организаторе волонтирања, као највеће признање за волонтирање, допринос промовисању волонтеризма и друге волонтерске активности, а закључно са овом годином, награђено је 45 најбољих волонтера и 12 најбољих организатора волонтирања у Републици Српској, а неколико стотина волонтера и преко 20 удружења добило је Дипломе за посебан допринос развоју волонтирања у Репбулици Српској. 
Велике непогоде попут поплава, земљотреса или пандемије која је задесила читав свијет показале су да је помоћ волонтера у тим ситуацијама неопходна сваком систему, колико год развијен био, а сам значај волонтирања у области економије и социјалног сектора је од раније познат, те је у претходном периоду, у циљу унапређења волонтирања, усвојен и низ докумената, резолуција и препорука од стране Европског парламента и Савјета, чији ће приоритети и развојни правци бити обухваћени и у овој Стратегији.

Влада је прихватила Информацију о провођењу процедуре додјеле подстицаја за мала и средња предузећа у 2023. години.
Подстицај за мала и средња предузећа додјељује се на основу Уредбе о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа у Републици Српској за сљедеће намјене: техничке иновације, дигитална трансформација, очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, учешће на сајму односно изложби и организовање сајма односно конференције.  Министарство је привреде и предузетништва је провело процедуру јавног позива.  
Право на подстицај ималa су мала и средња предузећа, развојне агенције, установе, коморе и удружења малих и средњих предузећа. Право се остваривало по основу новог пројекта и пројекта у току реализације осим код подстицаја за дигиталну трансформацију гдје се подршка односила само на нове пројекте. Подстицајима се суфинансира 80% од вриједности оправданих улагања, осим код подстицаја за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности, те 100% од вриједности оправданих улагања код старих заната. Максимални износи подстицаја износили су 24.000 КМ код сајмова и дигиталне трансформације, 48.000 КМ код техничких иновација и 5.000 КМ код старих заната. Износ подстицаја по појединачном кориснику одређен је на основу оствареног броја бодова, процента суфинансирања и максималне вриједности оправданих улагања, која се суфинансира у складу са Уредбом.
На јавни позив је запримљено укупно 277 пријава од чега 175 субјеката испуњава  услове за одобравање подстицаја, а 102 субјекта не испуњавају поменуте услове.
Поменутих 175 субјеката испунило је услове за одобравање подстицаја у укупном износу 3.299.331,33 КМ.
Укупна вриједност свих пројеката код субјеката који испуњавају услове износи 5.629.932,34 КМ (средства корисника и средства из подстицаја).
Корисници подстицаја су остварили укупан приход од 89.750.208,36 КМ и запошљавали 857 радника (подаци за 2022. годину).
На позицији 415 200 Текући грант - Подршка учешћу и организацији сајмова и манифестација у сврху развоја привреде и предузетништва нема расположивих средстава  за одобравање подстицаја за сајмове те се закључком предлаже да министарство поништи јавни позив у дијелу који се односи на сајмове.
Имајући у виду наведено и чињеницу да се подстицајна средства додјељују према утврђеним ранг-листама до утрошка расположивих средстава у буџету Републике Српске предлаже се одобравање средства за 15 субјеката у укупној вриједности од 377.166,54 КМ.
Уважавајући чињеницу да је за окончање поступка додјеле подстицаја потребно да се донесу рјешења о додјели подстицаја и закључе уговори до краја 2023. године, предлаже се да предметна одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања. 

Влада Републике Српске донијела је Закључак којим се 8. јануар 2024. године, проглашава нерадним даном. Овог дана у Републици Српској неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и установе. Такође, руководиоци ових органа обавезни су до краја 2024. године организовати рад ради остваривања пуног годишњег фонда радних дана.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.