Sign In

Одржана 55. сједница Владе Републике Српске: Усвојен План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2024. годину

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас у Бањалуци, на 55. сједници, План коришћења средстава за подстицање развоја пољопривреде и села за 2024. годину у оквиру укупног износа од 180.000.000 КМ.

Средства се распоређују тако да ће за подршку текућој производњи бити издвојено 108.270.000 КМ, подршку дугорочном развоју 56.427.770 КМ и за системске мјере 15.302.230 КМ.


Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2024. години, са расподјелом средстава. На позицији „Јавне инвестиције“ у 2024. години је планиран је износ 62,3 милиона, а овом одлуком су одређени приоритетни пројекти укупне вриједности 28,8 милиона КМ.

Одлуком су обухваћени друга фаза реконструкције објекта за потребе Ректората и Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву, у укупном износу од 5,3 милиона КМ, те друга фаза  изградње Факултета физичког васпитања и спорта Пале, у укупном износу од 3,6 милиона КМ.

Приоритетни пројекти обухваћени одлуком су и прва фаза изградње саобраћајне инфраструктуре у Кампусу у Бањој Луци, у износу 200.000 КМ, финансирање увођења новог система фискализације у Републици Српској у износу 9,6 милиона КМ, те пројекат реконструкције и адапатација објекта „Дом Партизан“ на Јахорини, за који је планиран износ од 10 милиона КМ.


Влада Републике Српске је на данас одржаној сједници прихватила Одлуку о прихватању грант средстава Европске инвестиционе банке у оквиру Инструмената претприступне помоћи II за подршку пројекту водоснабдијевања и санитације у БиХ, као помоћ финансирању пројекта „Водовод и канализација Републике Српске“.

Овом одлуком прихватају се средства гранта Европске инвестиционе као помоћ финансирању Пројекта „Водовод и канализација Републике Српске“ у износу до 3 милиона евра за Републику Српску. Крајњи корисници грант средстава су општине Приједор, Гацко, Шипово, Брод, Фоча, Челинац, Соколац и Билећа.

Циљ Пројекта је изградња и санација инфраструктуре за водоснабдијевање и канализацију на територији Републике Српске у сврху заштите здравља становништва и животне средине и изградња капацитета републичких и општинских органа за припрему и управљање инвестиционим програмима.


Влада Републике Српске се на данашњој сједници упознала са Стратегијом управљања дугом Републике Српске за период 2023-2026. године, те задужила сва министарства, институције, јединице локалне самоуправе  и пословне субјекте, да приликом идентификовања кредитора за финансирање нових инвестиционих пројеката, који још нису усвојени од стране Народне скупштине Републике Српске, воде рачуна о конзистентности са смјерницама утврђеним Стратегијом, у сврху управљања трошковима дуга и ризицима.

Ова стратегија омогућава унапређење позиције Републике Српске у погледу будућих извора финансирања, и то кроз присуство на међународном финансијском тржишту, развој домаћег финансијског тржишта кориштењем краткорочних и средњорочних инструмената, уз прихватљив раст трошкова и ниво ризика, а који је ублажен наставком кориштења доступне подршке мултилатералних кредитора.

Редовно утврђивање Стратегије управљања дугом, чији су циљеви базирани на анализи трошкова и ризика, уважавајући макроекономске и тржишне прилике и ограничења, као и извјештавање о имплементацији Стратегије, представља једну од неопходних полуга за активно управљање дугом. У складу с тим, средњорочна Стратегија управљања дугом се редовно утврђује, имплементација Стратегије се континурано прати и о њеном извршењу се годишње извјештава Влада  Републике Српске. Такође, у циљу транспарентности, Стратегија се по усвајању објављује на интернет страници Mинистарства финансија.


Влада Републике Српске на данашњој сједници усвојила је Акциони план за иновације у малим и средњим предузећима у Републици Српској за период 2024-2027. година.

Акциони план примарно је везан за Стратегију развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској за период 2021-2027. година као и за нову Стратегију развоја науке и технологије, високог образовања и информационог друштва у Републици Српској за период 2023–2029. година.

Кључни носиоци плана су Министарство привреде и предузетништва и Министарство за научно технолошки развој и високо образовање, свако у складу са својим надлежностима. Осим два министарства носиоци плана су и Развојна агенција Републике Српске, коморе, хабови и други носиоци.

Првим дијелом плана предвиђена је реализација низа активности, које се могу груписати у неколико области као што су интернационализација и стандардизација, развој вјештина и обуке, умрежавање и сарадња у вези унапређивања иновација, изградња инфраструктуре за подршку иновацијама, финансијска подршка за иновације и дигитализацију те енергетска ефикасност. У другом дијелу плана веома важне активности су: изградња Научно-технолошког парка Бања Лука, успостављање Фонда за научно истраживачки рад и иновативну дјелатност, финансијска подршка за иновације и технологије те израда Стратегије паметне специјализације Републике Српске. Све ове активности су веома важне за подршку иновацијама.

Укупна средства предвиђена за реализацију Акционог плана за иновације у малим и средњим предузећима у Републици Српској за период 2024-2027. година износе 102.687.369,42 КМ. Планирано је да се имплементација Акционог плана финансира из Буџета Републике Српске у складу са планираним и расположивим средствима те из средстава међународних пројеката.


На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је Рјешење о прихватању прилога 1, 15, 16, 21, 24 и 26 Уговора о концесији за изградњу ауто-пута Бања Лука – Приједор – Нови Град (прва фаза: Бања Лука – Приједор).

У складу са неопходним одредбама и редовним процедурама за наставак реализације пројекта, усаглашено је преосталих 6 прилога од укупно 32. Прилози детаљније дефинишу права, обавезе и провођење концесионог уговора за изградњу ауто-пута Бања Лука – Приједор – Нови Град.

Уговором о концесији за изградњу ауто-пута Бања Лука – Приједор – Нови Град  (прва фаза: Бања Лука – Приједор) који је закључен 13. децембра 2018. године између Владе Републике Српске као концедента и кинеске компаније „SDHS-CSI BH„ д.о.о. Бањалука као концесионара, дефинисана је обавеза усаглашавања и потврђивања прилога (укупно 32), од стране обjе уговорне стране, а који чине саставни дио Уговора.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за четврти квартал 2023. године, у износу од 750.000,00 КМ.  
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.