Sign In

Одржана 63. сједница: Влада одобрила 365.000 марака за повезивање стажа демобилисаним борцима, до сада исплаћено 52,4 милиона

Објављено:

Влада Републике Српске прихватила је данас, на 63. сједници, у Бањалуци, Информацију о штрајку у институцијама правосуђа.

Сходно томе, Влада Републике Српске je препоручила Министарству правде да обавијести  институције правосуђа које су у штрајку, а које су плате за мјесец фебруар обрачунале у складу са одредбама Закона о штрајку, те их умањили или обрачунали сразмјерно времену проведеном на раду ради обезбјеђења минимума процеса рада, да плате за мјесец фебруар могу обрачунати у пуном износу за два дана проведена у штрајку. 
Влада Републике Српске је става  да се плате за мјесец март, у институцијама правосуђа које су у штрајку, обрачунају у складу са одредбама Закона о штрајку и сваки обрачун плата извршен супротно одредбама Закона о штрајку и Рјешења Министарства правде о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка у институцијама правосуђа Републике Српске неће бити одобрен од стране Министарства правде.
У складу са тим, Министарству финансија наложено је да у сарадњи са Министарством правде, у што краћем року, пронађе начин да се омогући обрачун плата с обзиром на број сати (мањи од 8 сати), проведених на раду везано за одржавање минимума процеса рада запослених који су у штрајку. 
Такође, наложено је Министарству правде да, по праву надзора, у свим институцијама правосуђа поништи одлуке о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка или друге акте, у дијелу који предвиђају да запослени који учествују у штрајку имају право на накнаду плате за вријеме одсуствовања са рада због учешћа у штрајку, а које су супротне Рјешењу о утврђивању минимума процеса рада за вријеме штрајка у институцијама правосуђа Републике Српске.
Министарству правде Републике Српске наложено је и да настави преговоре са Синдикатом правосуђа Републике Српске и понуди текст споразума, којим ће се створити претпоставке за даље преговарање и окончање штрајка у институцијама правосуђа Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о остваривању права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаним борцима за период од 01.01.1996. године до 29.09.2000. године.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите задужено је да изврши прерасподјелу средства у износу од 364.659,36 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 900 демобилисаних бораца који су се у периоду од 01.01.1996. године до 29.09.2000. године налазили на евиденцији Завода за запошљавање.
ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ Пале се задужује да, за  демобилисане борце за које због пропуста завода и недостатка одговарајуће документације нису поднесене пријаве на осигурање, изврши пријаве на осигурање на одговарајућим обрасцима.
Подсјећамо да је, циљу реализације и остваривања права на пензијско и инвалидско осигурање демобилисаних бораца, 2007. године потписан Протокол о међусобном утврђивању обавеза и потраживања за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за демобилисане борце, којим је утврђено право на уплату доприноса за 97.209 бораца Војске Републике Српске у износу од 50.452.410,19 КМ.
С обзиром да су се послије ових уплата демобилисани борци и даље јављали захтјевима за остваривање права на стаж осигурања, Министарство рада, Завод и Фонд су, у циљу рјешавања статуса истих, 2013. године закључили Протокол о начину пријављивања стажа осигурања и за ове демобилисане борце (за 693 лица укупно  296.968,86 КМ).
Да би се питање уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање демобилисаних бораца коначно ријешило, представници Министарства рада, Фонда и Завода су 2016. године утврдили коначан списак демобилисаних бораца који до тог тренутка нису остварили своје право, те истима уплатило стаж осигурања (за 2.810 лица у укупном износу од 1.362.027,16 КМ). Исплате по годинама:
- 2007. године за 97.209 лица уплаћено 50.452.410,19 КМ,
- 2013. године за 693 лица уплаћено 296.968,86 КМ,
- 2016. године за 2.810 лица уплаћено 1.362.027,16 КМ,
- 2024. године за 900 лица уплаћено 364.659,36 КМ.
Дакле, од 2007. године до данас је за ове намјене укупно издвојено 52.476.064 КМ за 101.612 демобилисаних бораца.

На данашњој сједници, Влада је донијела Одлуку о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2024/25. години на јавним високошколским установама.
Овом одлуком одобрен је упис 4.705 студената у прву годину студија првог циклуса у академској 2024/25. години на јавне високошколске установе у Републици.
На Универзитет у Бањој Луци на први циклус студија планиран је упис 2.640 студената и то на редовни студиј 2565, а вандредни 75 студената.
На Универзитет у Источном Сарајеву предвиђен је упис 1.825 студената, од тога 1703 редовна и 122 ванредна студента.
Висока медицинска школа у Приједору ове године је планирала упис 180 студената, стотину редовних и 80 ванредних. Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу отворила је ове године врата за укупно 60 студената првог циклуса студија, од тога 50 редовних и 10 ванредних.
На другом циклусу студија у академској 2024/25. години на јавне високошколске установе у Републици одобрен је упис 1.677 студената у прву годину студија, од тога 936 студената на Универзитет у Бањој Луци и 741 студента на Универзитет у Источном Сарајеву.
Oд одобрених квота за упис студената у оквиру првог циклуса студија предвиђено je да се највећи број студената финансира из буџета Републике Српске, и то њих 3.196, од предвиђених 4.705 студената. Слично је и у оквиру одобрених квота за упис на други циклус студија гдје је планирано да се 928 студената финансира из буџета од одобрених 1.677 студената за упис.

Влада Српске усвојила је Информацију о Нацрту стратегије заштите животне средине/околиша БиХ  за 2022 - 2032. год. - ESAP BiH, којом се захтјева да се Нацрт стратегије заштите животне средине/околиша БиХ  за 2022 - 2032. год. - ESAP BiH коригује од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, на начин да исти одражава уставно-правну позицију Републике Српске у погледу права и дужности уређивања и обезбјеђивања области заштите животне средине.
Влада Републике Српске je свјесна значаја финансијске подршке Европске уније и других међународних донатора за развој области заштите животне средине, те из тог разлога захтијева да се Нацрт стратегије заштите животне средине/околиша БиХ  за 2022 - 2032. год. - ESAP BiH структурира у складу са модуларним принципом, при чему ће његов назив гласити: „Стратешки оквир заштите животне средине у Босни и Херцеговини 2022-2032“ године, те ће се јасно истаћи да се тај стратешки оквир, између осталог, састоји од Стратегије заштите животне средине Републике Српске за период 2022-2032. године.
Задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да настави остваривати координацију републичких органа управе у изради Стратешког оквира заштите животне средине у Босни и Херцеговини 2022-2032, а у циљу заступања јединствених ставова Републике Српске и заштите њене уставне позиције и надлежности у области заштите животне средине.
Задужују се републички органи управе на стриктно поштовање Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње („Службени гласник Републике Српске“, број 119/18), те указује на њихове обавезе из наведене одлуке.
Влада Републике Српске захтјева да Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, уважавајући надлежности Републике Српске у области заштите животне средине, достави кориговани Стратешки оквир заштите животне средине у Босни и Херцеговини 2022-2032“ на коначну сагласност Влади Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.