Sign In

Одржана 75. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 75. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о јавним тужилаштвима Републике Српске.

Овим законом уређује се организација, надлежност и овлашћење јавних тужилаштава у Републици Српској, услови и мандат за вршење тужилачке функције, питање уређивања тужилачке управе, као и средства за рад тужилаштава у Републици Српској.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сјемену пољопривредног биља налази се у Програму рада Народне скупштине Републике Српске за 2016. годину, а разлози за доношење овог закона садржани су у потреби његовог иновирања и потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба за које се у досадашњој примјени овог закона утврдило да нису довољно прецизно уређене.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању у области Прерађивачке индустрије за 2015. годину, са приједлогом мјера.

У периоду јануар-децембар 2015. године физички обим укупне индустријске производње растао је по стопи од 2,7% у односу на исти период 2014. године (производња готових металних производа, осим машина раст 6,0%, производња коже и производа од коже раст 3,2%, производња базних метала раст 5,0%, производња намјештаја раст 2,9% и производња производа од гуме и пластичних маса раст 12,3%).

Број запослених, без предузетника (подаци из септембра 2015. године) у прерађивачкој индустрији у 2015. години износио је 34.520 (метална индустрија 11.156, дрвна индустрија 9.161, текстил, кожа и обућа 11.067, производња папира 667, производња хемикалија 656, штампање и умножавање снимљених записа 526, производња производа од гуме и пластике 1.330 и остала прерађивачка индустрија 306 радника) и већи је за 2,6%, или за 969 запослених у односу на 2014. годину.

Из посматраних области Прерађивачке индустрије, АПИФ завршне рачуне је на дан 31.12.2015. године, предало укупно 1.240 привредних  друштава. Укупан приход остварен у 2015. години износио је 2,07 милијарди КМ, и у односу 2014. годину већи је за 5,46%, док је нето добит у Прерађивачкој индустрији у 2015. години износила 153,95 милиона КМ и већа је за 10,82% у односу на 2014. годину.

Привредна друштва из области Прерађивачка индустрија у 2015. години остварила извоз у вриједности од 2,21 милијарду КМ, што је мање за 4,1% у односу на 2014. годину, док је у исто вријеме увоз Прерађивачке индустрије мањи за 7,3%.

Покривеност увоза извозом Прерађивачке индустрије у 2015. години износила је 66,3% и већа је за 2,3 процентна поена у односу на 2014. годину.

Влада Републике Српске усвојила Извјештај о реализацији Акционог плана Републике Српске за спровођење реформске агенде.

Влада Републике Српске задужује Министарство финансија  да, у сарадњи са представницима Савјета министара БиХ и Владе Федерације БиХ, Извјештај Републике Српске обједини у јединствен Извјештај о реализацији Реформске агенде БиХ, те исти доставе делегацији Европске уније у БиХ, у складу са дефинисаним роковима.

Влада Републике Српске усвојила је Информациу о реализацији пројекта „Развој система за узгој говеда у Републици Српској".

Влада Републике Српске закључује да је неопходно наставити на провођењу активности које имају за циљ унапређење узгоја говеда у систему крава теле на подручју Републике Српске.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да предузме све неопходне мјере, како би се правовремено завршила изградња објекта за смјештај крава и телади на локацији Павловац, општина Калиновик, те извршила набавка приплодних бикова у сврху нормалне репродукције стада у три формирана репроцентра.

На основу Одлуке Владе Републике Српске из 2013.године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је започело активности на спровођењу пројекта „Развој система за узгој говеда у Босни и Херцеговини". Основни Циљ пројекта је унапређење услова за узгој говеда у систему крава теле, које су превасходно намјењене производњи меса на пашњацима, при чему се цијелокупна количина млијека користи за исхрану телади. У том контексту предвиђена је изградња репроцентра за узгој товних пасмина говеда (Гвозно, Калиновик) којем ће основни репродуктивни материјал од цца 60 грла донирати Чешка развојна агенција, обука запослених у Министарству и обука сточара, формирање Задруге и доношење Програма за узгој товних пасмина говеда у Републици Српској.

Активности у оквиру пројекта „Развој узгоја говеда у систему крава-теле" имају за циљ унапређење производње говеђег меса на планинским пашњацима, пратећи развој селекцијских активности и модерног приступа у организацији узгојно-селекцијског рада, прилагођавање домаће легислативе правном оквиру и легислативи ЕУ, развој административних капацитета Министарства, отварање репроцентра за товне пасмине говеда (Калиновик, Гвозно), јачање удружења узгајивача товних пасмина и научно-стручних капацитета. Систем селекције који ће бити уведен овим пројектом је у складу са INTERBEEF правилима, које у суштини проводи тек неколицина развијених земаља у свијету.

С обзиром да је Федерација БиХ у септембру 2015. године одустала од пројекта због немогућности суфинансирања и плаћања ПДВ-а за 60 стеоних јуница и додатну опрему, скоро све што је било намијењено узгајивачима у ФБиХ предато је узгајивачима у Републици Српској, чим је укупна контрибуција Чешке Развојне Агенције за Републику Српску достигла 1.500.000,00 КМ. Дана 24.03.2016. године новим меморандумом између Министарства и Чешке Развојне Агенције регулисана је додатна помоћ у јуницама, опреми и обукама за задруге ПЗ Луке, Лакташи и ПЗ Ратково, Рибник.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о поврату уплата за регресирано минерално ђубриво из 2012. године.

Задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања и ЈП „Робне резерве Републике Српске" а.д. Бања Лука, да корисницима регресираног минералног ђубрива у 2012. години, који су извршили уплату прије отписа обавеза, а регистровани су у новом регистру пољопривредних газдинстава изврше поврат средстава, према моделу који је саставни дио ове информације.

Предложен је модел поврата уплата у виду увећане квоте за регресирано дизел гориво. За овај вид поврата уплата неопходно је да су корисници регистровани у новом Регистру пољопривредних газдинстава.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да кориснике регресираног минералног ђубрива у 2012. години, који су извршили уплату прије отписа обавеза, а нису регистровани у новом регистру пољопривредних газдинстава, обавијести о начину поврата уплата и позове их да изврше упис у нови регистар.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.