Sign In

Одржана 81. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 81. сједници у Бањалуци, Одлуку о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2020/2021. години. Овом одлуком уређује се начин и поступак, финансирање и области финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у оквиру Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у 2020/2021. години. Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе обезбјеђују се у оквиру успостављеног Финансијског механизма и износе 670.000 KM. Влада  Републике Српске обезбјеђује из буџета Републике Српске за 2020. годину 500.000 KM. Влада Швајцарске, у сарадњи са Развојним програма Уједињених нација (UNDP) обезбјеђује 170.000 KM, за подршку пројектима јединица локалне самоуправе у оквиру Финансијског механизма. Неутрошена средства из претходних циклуса Финансијског механизма биће искоришћена за подршку пројектима интегрисаног и одрживог локалног развоја у складу са овом одлуком.

Влада Републике Српске усвојила је Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2021-2023.
ДОБ Републике Српске за период 2021-2023. је документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције прихода, расхода и финансирања за поменути период. Намјена Документа је да постави стратешки оквир и горње границе ресурса унутар којих би се требао припремати годишњи буџет. Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност између приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира јавне ресурсе.  
У складу са основним циљевима фискалне политике, Влада Републике Српске се, у периоду 2021-2023. године, чврсто опредијелила за: наставак рестриктивне буџетске потрошње, наставак провођења структуралних реформи, повећање буџетске дисциплине, јачање фискалне одговорности, побољшање наплате јавних прихода.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о сарадњи са Развојним Програмом Уједињених Нација (УНДП) и овластила министра за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да потпише Меморандум о разумијевању између Развојног Програма Уједињених Нација и Министасртва за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, који представља оквир за сарадњу наведену у овој информацији.
Задужује се Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво да редовно информише Владу Републике Српске о предузетим активностима дефинисаним споразумом о сарадњи.
Меморандумом о разумијевању дефинисане су и представљене области сарадње у пружању стручне подршке за дигиталну трансформацију како би се осигурало квалитетно провођење Стратегије е-Владе у подручјима дигиталне трансформације, е-управе, релевантних политика и стратешких оквира, те закона о е-управи, затим провођење ИКТ пројеката и изградња правног оквира за сајбер-безбједност, CERT (Computer Emergency Response Team) и SOC (Security operation center).
Меморандум подразумијева и пружање стручне подршке оснивању прве Академије за дигиталну трансформацију и подршку изградњи прве дигиталне мреже за трансформацију јавне управе у смислу подршке изради интерактивног програма обуке за постојеће службенике у институцијама Републике Српске и јединицама локалне самоуправе, првог такве врсте.
Поред тога, Меморандум обухвата и пружање стручне подршке у изради детаљног концепта научно-технолошког парка у Бањој Луци, у складу с постојећим успјешним моделима и трендовима оријентисаним на будућност, као и пружање техничке подршке на јачању капацитета јединица локалне самоуправе на изградњи концепта „паметних“ градова, заједничкој промоцији концепта, као и заједничком провођењу договорених активности на конкретним пројектима „паметних“ градова.
Укупна вриједност оквирне сарадње процјењује се на најмање 120.000 USD које ће обазбиједити УНДП и требало би да траје најмање до 2023. године.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске у 2020. години.
На основу документа "Омладинска политика Републике Српске од 2016. до 2020. године", Министарство породице, омладине и спорта је у сарадњи са другим носиоцима активности у оквиру овог документа, израдило Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске за 2020. годину, чије су активности усаглашене са оперативним годишњим плановима и програмима носиоца. Основни циљ израде је дефинисање реалног и у пракси примјенљивог Акционог плана, који садржи назив активности, носиоце активности, партнере у реализацији, мјере, индикаторе, вријеме реализације и буџет. Стратешки циљеви дефинисани у Акционом плану су: унаприједити запошљивост младих, унаприједити могућности за активно учешће младих, развити здраве стилове живота код младих, осигурати подршку развоју изврсности младих и унаприједити могућности за квалитетно провођење слободног времена младих. Влада Републике Српске данас је усвојила ји Информацију о реализацији Акционог плана провођења Омладинске политике Републике Српске у 2019. години.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 26/19).
Разлог за доношење ове уредбе је извршавање Одлуке Уставног суда Републике Српске којом су оспорене поједине одредбе Уредбе, а односе се на ограничавање стамбеног збрињавања у односу на наплаћену ратну штету. Такође, неопходно је било извршити и брисање других одредаба Уредбе које су брисањем оспорених постале сувишне.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.