Sign In

Одржана 88. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Спске утврдила је данас, на 88. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о сточарству.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби побољшања законске регулативе у овој области, које има за циљ постизање ефикаснијег управљања, односно заштите и одрживог коришћења сточног фонда у Републици Српској, са посебним акцентом на очување њене биолошке разноликости.

Овим законом уређује се начин држања и зоохигијенски услови гајења животиња, начин доношења и спровођења узгајивачко селекцијског програма, очување генетских варијабилности, конзервација и коришћење генетских ресурса, узгој и селекција квалитетно‐приплодних животиња, промет гајеним животињама и генетским материјалом, као и оспособљавање и истраживачки рад у области сточарства.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализације Акционог плана запошљавања за 2014. годину (за период 01.01-30.09.2014. година).

У складу са Акционим планом запошљаваља за 2013.годину по пројектима чија се реализација наставља и у 2014. години са 30.09.2014. године запослено је укупно 6.170 лица, за шта су утрошена средства у износу од 18.912.718,54 КМ.

По пројектима који се реализују у оквиру Акционог плана запошљавања за 2014. годину са 30.09.2014. године укупно је запослено 1.003 лица, за шта су утрошена средства у износу од 4.040.782,96 КМ.

Укупно по пројектима у 2013 и 2014. години запослено је 7.173 лица, за шта су утрошена средства у износу од 22.953.498,50 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о снабдијевању Брчко дистрикта БиХ електричном енергијом у 2015. години.

Влада Републике Српске препоручује Мјешовитом Холдингу ,,Електропривреда Републике Српске“- Матично предузеће а.д. Требиње да обезбиједи 50 % предвиђених потреба Брчко Дистрикта БиХ за електричном енергијом у 2015. години.

Препоручује се Мјешовитом Холдингу ,,Електропривреда Републике Српске“- Матично предузеће а.д. Требиње да учествује на тендеру, који ће расписати Брчко Дистрикт БиХ за 2015. годину и понуди потребне количине електричне енергије по
тржишним цијенама које не смију бити веће од просјечне цијене постигнуте на тендерима МХ „ЕРС“ за 2015. годину.

Влада Републике Српке усвојила је Информацију о  реализацији подјеле припадајућег дијела донације НР Кине БиХ у пољопривредној механизацији и опреми са коначном листом корисника.

Коначна листа обухвата 177 корисника (128 физичких и 49 правних лица), која обухвата кориснике са подручја 69 општина у БиХ ‐ 52 општинe у Републици Српској и 17 општина на подручју Федерације БиХ.

Донација се односи на 75 трактора, 30 мотокултиватора, 22 сета за мужу, 43 моторне пиле, осам лактофриза (500 литара), осам лактофриза (1000 литара) и осам анализатора за млијеко.

Влада Републике Српске се упознала са Програмoм повећања конкурентности и
привлачења улагања у ланце вриједности млијека и млијечних производа, воћа, поврћа и прерађевина у Републици Српској.

Влада Републике Српске задужује Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде да, у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну
сарадњу и Привредном комором Републике Српске, континуирано ради на провођењу
активности дефинисаних Програмом повећања конкурентности и привлачења улагања у ланце вриједности млијека и млијечних производа, воћа, поврћа и прерађевина у
Републици Српској.

Овај Програм и подаци су базирани на детаљној студији конкурентности пољопривреде урађене у 2013. години, као дио помоћи IFC‐а Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске, којом је процијењена тренутна конкурентност вриједносних ланаца у пољопривреди. Резултати су указали да су подсектори млијека и млијечних производа, те воћа и поврћа, иако најконкурентнији у РС, рангирани као мање конкурентни од својих непосредних конкурената у регији. Из тог разлога, овај Програм је фокусиран на повећање конкурентности и привлачење улагања у ова два подсектора.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.