Sign In

Одржана 14. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​

Влада Републике Српске утврдила је данас, 01.04.2015. године на 14. редовној сједници, одржаној у Бањој Луци,  Приједлог закона о мјерама безбједности у пословању готовим новцем и другим вриједностима.​

Разлози за доношење Закона о мјерама безбједности у пословању готовим новцем и другим вриједностима садржани су у потреби да се безбједност у пословању готовим новцем и другим вриједностима подигне на виши ниво и да се примјеном одговарајућих мјера безбједности превентивно дјелује у циљу заштите лица и имовине, као и да се смањи ризик од угрожавања запослених лица и имовине којом обвезници закона располажу.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању, по хитном поступку.

Измјенама и допуном овог закона студентима који су уписали дипломски студиј по одредбама Закона о универзитету продужава се могућност студирања за још једну академску годину по наставном плану и програму који је важио у вријеме када су се студенти уписивали на дипломски студиј. Ове измјене предложене су имајући у виду да значајан број студената неће успјети испунити све обавезе по старим наставним плановима и програмима и окончати свој дипломски студиј дo крaja aкaдeмскe 2014/2015. гoдинe, како је прописано одредбом члана 148. став 1. Закона о високом образовању, чиме би се довели у веома тежак положај.

Поред тога, студентима који студирају по Болоњском принципу даје се  могућност уписa у нaрeдну гoдину у академској 2015/2016. години са правом преноса највише 15 ECTS бодова, без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или највише два предмета, без обзира на то са колико ECTS бодова су исказани ти предмети.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о предшколском васпитању и образовању.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о трансфузијској дјелатности.

Разлози за доношење новог Закона о трансфузијској дјелатности резултат су усклађивања са новим препорукама Савјета Европе и директивама Европске уније, праћења примјене закона, усклађивања са другим прописима, прецизирања одређених одредаба, те уважавања иницијатива правних лица и појединаца за измјенама и допунама Закона.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт  закона о измјенама Зaкoнa o oбнoвљивим извoримa eнeргиje и eфикасној кoгeнeрaциjи.

Измјенама закона предвиђено је да се Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност умјесто досадашњих 5% уплаћује 10% од прикупљених средстава за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.

Важно је истаћи да прописано повећање средстава за Фонд не утиче на оптерећење крајњих купаца електричне енергије који плаћају накнаду.

Измјенама овог закона предвиђен је и наставак обављања административно-техничких и оперативних послова система подстицаја за обновљиве изворе енергије на начин како је то и до сада функционисало,  тј. послове Оператора система подстицаја и даље ће, до доношења одлуке о оснивању оператора система подстицаја, обављати Електропривреда Републике Српске. 

Формирање оператора као посебне институције у овом тренутку било би неекономично, нефункционално и нерационално рјешење прије свега јер би изискивало велика финансијска средства, те би представљало повећање броја јавних установа.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника за период јануар-децембар 2014. године.

Уплатом доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености  у износу од 2.588.372,57 КМ збринуто је 1.864 радника из 18 предузећа. За 303 радника, који су се јавили Фонду ПИО на Јавни позив, кроз појединачне уплате,  омогућено је остваривање права на старосну пензију.

У периоду од 2004. године до 31.12.2014.године, Влада Републике Српске обезбједила је средства за измирење обавеза за доприносе за пензијско инвалидско осигурање и доприносе за осигурање од незапослености у укупном износу од 173.084.437,50 КМ за социјално збрињавање 60.259 радника из 381 предузећа у стечају, те путем Јавног позива омогућила остваривање права на старосну пензију за 6.283 радника.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о стању на тржишту млијека и млијечних производа у марту 2015. године.

Влада Републике Српске тражи од Савјета министара БиХ да информише енитетеске Владе и Брчко Дистрикт о релизацији усвојених закључака са састанка у Сарајеву, 11.11.2014.године.

Влада Републике Српске захтјева да Министарство спољне трговине и економских односа БиХ одмах активира постојеће механизме за заштиту домаће производње.

Тражи се од свих надлежних тијела за спољнотрговинско пословање, међународне односе и промоцију домаће производње, а посебно од Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Министарства иностраних послова БиХ, Спољно-трговинске коморе БиХ, ентитетских привредних комора, да предузму одлучне мјере за излазак на нова тржишта и боље позиционирање пољопривредних произвођача и прерађивача на постојећим тржиштима.

Нужно је да заједнички органи БиХ, Канцеларија за Ветеринарство, Агенција за обиљежавање, Агенција за безбједност хране и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске предузму све потребне мјере за оспособљавање произвођача БиХ за извоз млијека у ЕУ.

Влада Републике Српске захтјева од институција свих нивоа, које спроводе инспекцијски надзор, да појачају рад инспекцијских органа, прије свега на граници.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију  о Пројекту „Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској".

Ради се о најбоље оцјењеном пројекту од стране Европске инвестиционе банке и ЕУ у БиХ. Истовремено ради се о најсложенијем мултикорисничим пројектом са великим бројем учесника и различитим изворима финансирања што захтјева примјену различитих међународних процедура.

До сада Супсидијарни споразуми о преносу кредитног задужења између Владе Републике Српске и општина  су потписани са 23  општине. Тренутно се реализују инвестиције/радови  у 16 општина.

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о потреби  привремене одгоде наплате пореских обавеза Фудбалском клубу ''Славија'' Источно Сарајево и овластила министра финансија да донесе рјешење којим се овом фудбалском  клубу одобрава привремена одгода наплате пореских обавеза без обезбјеђења пореског дуга, на период до 31.12.2015. године.

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.