Sign In

Одржана четврта сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 4. сједници, одржаној у Бањалуци, Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске", бр.52/13 и 53/14).

Ова Уредба се доноси због извршавања одлуке Уставног суда Републике Српске. Према усвојеним измјенама,  борци који испуне услове за признавање права на мјесечни борачки додатак у 2019. години, право на мјесечни борачки додатак оствариваће од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева.

Број корисника који је испунио услов за остваривање мјесечног борачког додатка у погледу година живота и категорије борца у 2018. години и којима исплата почиње са 01. 01. 2019. године је 6.120, за шта је на годишњем нивоу потребно обезбиједити износ 4.661.712,00 КМ.

Број бораца од прве до пете категорије који ће услов у погледу година живота испунити у 2019. години и који ће имати право на подношење захтјева за признавање права на мјесечни борачки додатак у 2019. години је 6109, за шта је на годишњем нивоу потребно обезбиједити износ 2.340.300,60 КМ. То значи да ће у 2019. години право на мјесечни борачки додатак остваривати 12.229 нових корисника права на мјесечни борачки додатак, за шта су на годишњем нивоу потребна средства у износу од 7.002.012,60 КМ.

За 2018. годину је за мјесечни борачки додатак било потребно 50.976.996,60 КМ, што значи да ће у 2019. години за исплату мјесечног борачког додатка за старе и нове кориснике на годишњем нивоу бити потребно 57.979.009,20 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну инвалиднину.

Овом одлуком одобрава се пласман средстава предвиђених буџетом Републике Српске за 2019. годину у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите,за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну инвалиднину, у износу од  4.000 000,00 КМ.

Унапређење положаја ових лица вршиће се исплатом личне инвалиднине лицима са инвалидитетом која испуњавају услове, у мјесечном новчаном износу од 100,00 КМ.

Услови за остваривање личне инвалиднине су: пребивалиште у Републици Српској,  зависност од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних потреба, оштећење/обољење настало у развојном периоду и тјелесно оштећење од 80 до 100%.

Личну инвалиднину не могу остварити лица која остварују примања по основу инвалидитета стеченог у рату, као и лица која  остварују право на смјештај у установу социјалне заштите и право на збрињавање у хранитељску породицу или која су смјештена у другу установу на терет буџетских средстава.

Стратегијом унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017–2026, као један од циљева у области социјалне заштите предвиђено је обезбјеђивање минималне социјалне сигурности лица са инвалидитетом по једнаким критеријумима без обзира на узроке настанка инвалидности. Једна од активности за постизање наведеног циља је управо унапређење права лица са инвалидитетом кроз увођење инвалиднине.

Влада Републике Српске усвојила је План и програм рада Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину, као најважнији документ по коме ће ова институција реализовати планиране активности.

Овај документ урађен је у складу са усвојеном методологијом израде и садржи планске активности свих организационих дијелова који су дефинисани законом и Статутом Фонда, а базира се на релевантним документима и информацијама на основу којих су предвиђене планске активности уз уважавање постојеће економско-финансијске ситуације у којој егзистира Република и друштво у цјелини.

Реалиазција Плана и програма рада омогућава Фонду ПИО спровођење стратешких и оперативних  циљева кроз законито, рационално и ефикасно остваривање и кориштење права из пензијског и инвалидског осигурања, унапређење административно-техничке подршке систему, задовољавајући ниво ажурности, тачности и поузданости података у евиденцијама Фонда, квалитетнију услугу у оптималним роковима, законито, економи-чно и рационално управљање расположивим средствима, јавност рада, развој савременог пословања и спречавање превара и неприпадајућих исплата из пензијског осигурања.

Планиранo је да ће  у Фонду бити рјешавано око 80. 000 свих врста захтјева, од чега око 12.400 захтјева  за остваривање права и поновно одређивање пензије  у домаћем осигурању  и око 20.100 захтјева са компонентом иностраног осигурања.  У поступку остваривања права на инвалидску пензију,  у погледу оцјене радне способности,  очекује се око 5.600 захтјева, који ће се рјешавати у законском року. Поред тога, планирано је да се настави са акцијом „Стоп, преварама, до пензије поштено",  у смислу спречавања свих појавних преварних облика у пензијском систему.

Планирана је редовна и благовремена исплата пензија за кориснике права у Републици Српској и ван Републике, у укупном износу од 1,090 милијарди КМ, од чега ће 80% потребних средстава бити обезбјеђено из доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, а остатак из осталих буџетских средстава.

У циљу што ефикаснијег рјешавања о правима, као и информационе подршке осталим пословима у Фонду, планирано је осавремењавање и даље развијање интегрисаног информационог система, а значајне активности   ће бити усмјерене на побољшање информатичке инфраструктуре и повезивања, у погледу шире размјене података, са другим субјектима, посебно Пореском управом Републике Српске као и носиоцима осигурања у другим државама. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о формирању, организацији и надлежностима Комисије за спровођење Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

Овом одлуком формира се Комисија за спровођење Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године, те се уређују њен састав, организација, надлежности и одговорности.

Комисија је стално радно тијело за координацију и евалуацију спровођења Стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године са припадајућим Акционом планом, те јачање међуинституционалне и међусекторске сарадње, у свим областима борбе против корупције.

Комисија је отворена за учешће других релевантних субјеката антикорупционог система Републике Српске, а с циљем остваривања синергијских ефеката у борби против корупције у свим сферама друштва.

Комисију чини 17 пуноправних чланова на челу са министртом правде.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о расподјели средстава гранта за заштиту потрошача за 2018. годину.

У оквиру  буџета за 2018. годину, Влада Републике Српске је обезбиједила намјенска  средства у износу од 100.000,00 КМ за промовисање и унапређење заштите права потрошача путем подстицања рада удружења за заштиту потрошача. Средства су се распоредила тако што је за финансирање материјалних трошкова утрошен износ од 42.000,00 КМ за седам удружења, односно по 500,00 КМ на мјесечном нивоу, а за финансирање пројеката утрошен је преостали износ од 58.000,00 КМ, која су се распоредила удружењима на основу конкурса.

Износ од 42.000,00 КМ распоређен је свим удружењима која су уписана у Евиденцију удружења за заштиту потрошача Министарства трговине и туризма Републике Српске, тако да је сваком удружењу уплаћено укупно 6.000,00КМ: УП „Звоно" Бијељина, УГ „Оаза"      Требиње, УГ „Топеер" Добој, УГ „Дон" Приједор, УГ „ЦАМ" Шековићи, УП „Реакција" Бања Лука и УГ „ЖИР" Источно Сарајево.

Средства од 58.000,00КМ распоређена су на 8 пројеката, и то: УП „Звоно" Бијељина - „Јачање свијести трговаца о потрошачким правима", у износу од 11.987,00КМ, УГ „ЖИР" Источно Сарајево - „Сарадња са трговцима - пут ка успјешном рјешавању приговора потрошача", у износу од 8.025,00КМ, УГ „Дон" Приједор - „Едукацијом трговаца штитимо потрошаче", у износу од 7.808,00КМ, УП „Реакција"  Бања Лука - „Потрошачи и трговци на истом задатку – информисаност", у износу од 7.425,00КМ, УГ „ЦАМ"   Шековићи - „ Јачање свијести трговаца о правима потрошача у Граду Зворник и општинама Братунац, Власеници, Милићи, Сребреница, Хан Пијесак, Шековићи и Осмаци ", у износу од 7.216,00КМ, УГ „Оаза" Требиње - „Поступање у случају потрошачких приговора", у износу од 5.650,00КМ, УГ „Покрет потрошача РС", Бања Лука - „Јачање свијести трговаца о потрошачким правима", у износу од 5.000,00КМ и УГ „Топеер" Добој - „Трећи сајам потрошачких права", у износу од 4.889,00КМ.

Средства за пројекте су уплаћена удружењима за заштиту потрошача 12.09.2018. године и сви пројекти су реализовани до 31.12.2018. године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.