Sign In

Одржана друга сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на другој сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о усвајању Електроенергетског биланса Републике Српске за 2019. годину.

Електроенергетски биланс Републике Српске се базира на техничким нормама и утврђеним техничким критеријумима за планирање производње и потрошње електричне енергије и стабилног рада електроенергетског система. Расположивост производних објеката, њихова погонска спремност, стање на тржишту електричне енeргије и хидролошка ситуација су основни елементи који ће утицати на остварење Електроенергетског биланса.

Укупно планирана производња електричне енергије за 2019. годину износи 7.747,71 GWh.

Планирана производња електричне енергије у термоелектранама за 2019. годину износи 5.063 GWh, у хидроелектранама 2.297,45 GWh и у малим електранама 387,19 GWh.

За планирану производњу електричне енергије у термоелектранама потребна је производња угља у износу од 6.706.750 тона. Такође, планирана је и производња угља за комерцијалну продају у износу од 412.000 тона.

Електроенергетским билансом за 2019. годину, уз задовољење потреба за електричном енергијом свих потрошача, планиран је билансни вишак у количини од 3.566,35 GWh електричне енергије, (од чега је планирани билансни вишак Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ 1.541,35 GWh). Из Електроенергетског биланса за 2019. годину види се да ће електроенергетски субјекти из Републике Српске у потпуности обезбиједити уредно снабдијевање свих потрошача електричне енергије у Републици Српској, али и остварити значајан билансни вишак.

Влада Републике Српске усвојила je Информацију о о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње за 2018. годину.

У извјештајном периоду који обухвата ова информација обухваћене су активности Републике Српске везане за мултилатералну и билатералну сарадњу БиХ, активности везане за међународну сарадњу (у којем су наведене активности у оквиру чланства Републике Српске, односно републичких органа управе у регионалним асоцијацијама) и активности представништава Републике Српске у иностранству.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области трговине, туризма и угоститељства.

Овим правилником прописују се критеријуми за одређивање висине концесионе накнаде за предмете концесије у области трговине, туризма и угоститељства, висина концесионе накнаде, врсте и висина гаранција, као и критеријуми за одређивање висине гаранција.

Критеријум за одређивање концесионе накнаде за уступљено право у области трговине, туризма и угоститељствa је висина планиране инвестиције, исказане у студији економске оправданости за предметну концесију или у иницијативи за покретање поступка за додјелу концесије.

Концесиона накнада за уступљено право у области трговине, туризма и угоститељства утврђује се процентуално од вриједности планиране инвестиције концесионара у распону од 0,5% до 5% како слиједи: за инвестиције до 10.000.000 КМ је 5%, за инвестиције вриједности веће од 10.000.000 КМ до 50.000.000 КМ је 3%, за инвестиције вриједности веће од 50.000.000 КМ до 100.000.000 КМ је 1% и за инвестиције веће од 100.000.000 КМ је 0,5%.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава за период 01.01 - 31.12.2018.године, на позицији Текући грантови удружењима од јавног интереса, у износу од  152.983,92 КМ.

Средства из Одлуке распоређују се на следећи начин: Савез дистрофичара Републике Српске, Бања Лука - 6.942,15 КМ, Савез глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука - 11.939,73 КМ, Савез слијепих Републике Српске, Бања Лука - 12.979,43 КМ, Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске - 12.979,43 КМ, Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука - 12.979,43 КМ, Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске, Требиње - 10.275,73 КМ, Савез за ријетке болести Бања Лука - 11.942,28 КМ, Удружење за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлост“ Бања Лука -11.942,28 КМ и „Искра“ сигурна кућа - 61.003,46 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Закључак у којем се наводи да на дан 14.01.2019. године у Републици Српској неће радити: републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару.

Руководиоци наведених органа су обавезни да у току календарске године организују рад због остваривања пуног годишњег фонда радних дана.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.