Sign In

Одржана 125. редовна сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске утврдила је, данас на 125. редовној сједници одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о нотарима.

Измјенама овог закона се приступило да би се створиле претпоставке за оспособљавање нових генерација нотара и попуњавање упражњених нотарских мјеста. У питању су измјене које се односе на полагање нотарског испита, те одређивање потребног броја нотарских помоћника и њихово именовање. На тај начин доћи ће и до запошљавања високообразованог кадра у Републици Српској, а нотари у мањим мјестима ће бити нарочито стимулисани, имајући у виду да је ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку, вођење оставинских поступака, по правилу, прешло у надлежност нотара. У вези са наведеним је и измјена која се односи на старосну доб до које лице може обављати службу нотара, а то је сада 70 година.

Такође, циљ ових измјена и допуна је да се врати и ојача повјерење грађана, институција и правних лица у нотаре и углед нотаријата и јачање правне сигурности, а то представља најважнији аргумент увођења и одбране института нотаријата. ​

Влада Републике Српске разматрала је и утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско-медицинским производима.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби јаснијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба, на који начин би се олакшала његова примјена у пракси, те онемогућила неконтролисана употреба ВМ производа.

Измјене овог закона произашле су и из потребе јаснијег дефинисања права на промет и руковање ВМ производима због њихове дјелотворности и нешкодљивости, ради квалитетније здравствене заштите животиња, а тиме и заштите здравља људи од остатка ВМ производа у намирницама животињског поријекла и у храни за животиње.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом у вези Одлуке о допуни Одлуке о усвајању Стратегије преласка с аналогне на дигиталну земаљску радио-дифузију у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz  и  470-862 MHz и исту прихвата.

Влада Републике Српске предлаже  Савјету министара БиХ да законе, политике, планска и стратешка документа која су од интереса за Републику Српску, прије упућивања у процедуру усвајања усагласе са надлежним институцијама Републике Српске.

Влада Републике Српске тражи од Радио телевизије Републике Српске да прати примјену неусаглашене Одлуке о допуни Одлуке о усвајању  Стратегије преласка с  аналогне на дигиталну земаљску радиодифузију у фреквенцијским опсезима 174-230 МHz и 470-862 МHz у Босни и Херцеговини, те о посљедицама проузрокованих таквим  поступањем,  информише Владу Републике Српске.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза о овим закључцима информише Савјет министара БиХ.

​Влада Републике Српске прихватила је Информацију о тренутном стању пројекта реструктурирање „Жељезница Републике Српске" а.д. и приједлога даљих активности.

Основни циљ пројекта реструктурирања „Жељезница Републике Српске" а.д. је унапређење оперативне ефикасности и постизање финансијске одрживости. Пројекат реструктурирања треба да се реализује кроз три компоненте: власничко, финансијско и организационо реструктурирање, које су међусобно повезане.

Министар саобраћаја и веза предложио је формирање Координациони одбор за овај пројекат који ће чинити представници Јединице за имплементацију, представници ЖРС, Министарства саобраћаја и веза, Министарства финансија и Министарства рада и борачко – инвалидке заштите Републике Српске.

Сврха Координационог одбора јесте да координише рад наведених министарстава с циљем што бржег и ефикаснијег остварења планова у погледу стварања неопходних претпоставки за формално отпочињање процеса реструктурирања.

С обзиром на постојеће стање у „Жељезницама Републике Српске", обимност послова које доноси реструктурирање, те опредјељеност Владе Републике Српске и Управе ЖРС да се процес реструктурирања успјешно оконча, неопходно је што прије почети са стварањем законских и других претпоставки за формално покретање процеса реструктурирања, узимајући у обзир потребу да се у сваком кораку прије и након почетка реструктурирања врши уштеда на трошковима које тај процес са собом носи, а што се највише односи на питање радне снаге.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији заједничких пројеката рјешавања стамбених питања избјеглица, расељених лица и повратника,

Циљ Информације је да да прикаже обим помоћи овим категоријама које Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, у улози креатора и имплементатора пројекта, реализује из средстава донације и кредита.

У реализацији заједничких пројеката учествује више институција: Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Федерално Министарство расељених особа и избјеглица, Брчко дистрикт, Комисија за избјеглице и расељена лица БиХ, Фонд за повратак БиХ и локалне заједнице.

Укупна вриједност пројеката које имплементира Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске у периоду 2017.-2018. година изности 72.156.016КМ и укључује санацију и изградњу стамбених објеката и санацију Дома пензионера у Добоју и Требињу. Укупан број објеката обухваћених пројектом износи 1830.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта Уније студената Републике Српске – „Универзитетске спортске игре 2017".

Унија студената Републике Српске затражила је од Министарство просвјете и културе да обезбједи финансијска средства у износу од 20.000,00 КМ у сврху реализације њиховог пројекта „Универзитетске спортске игре 2017". Манифестација је традиционално карактера и подразумијева одржавање спортских такмичења за студенте Универзитета у Источном Сарајеву, у којој непосредно учешће узима преко 500 студената, а посредно и знатно већи број студената.

Влада Републике Српске задужила је Министарство просвјете и културе да обезбиједи финансијска средства за реализацију пројекта у износу од 20.000,00 КМ из буџетских средстава за 2017. годину.

Влада Републике Српске упознала се са Извјештајем „Жељезница Републике Српске" а.д. Добој о стању безбједности и уредности жељезничког саобраћаја за 2016. годину.

У Извјештају је наведено  да је у 2016. години регистровано укупно 238 ванредних догађаја - 8 удеса и 230 незгода. Усмрћено је шест лица, два лица су  теже повријеђена, а материјална штета проузрокована ванредним догађајима у 2016. години износи 171.692,58 КМ. Због ванредних  догађаја  возови су каснили 432 часа.

Број ванредних догађаја у 2016. години је за 19 случајева мањи у односу на 2015. годину, а настала материјална штета је више него дупло нижа у поређењу са оном која је евидентирана у 2015. години.  У 2016. години остварено је  укупно 1.411.216 возних километара, а што је у односу на 2015. годину мање за 9%. Степен угрожености  саобраћаја у периоду јануар-децембар 2016. године мањи је у односу на исти период 2015. године, те је самим тим степен безбједности саобраћаја у периоду јануар-децембар 2016. године већи у односу на исти период 2015. године.

„Жељезнице Републике Српске" су у Извјештају доставиле Приједлог мјера за повећање нивоа безбједности жељезничког саобраћаја, а које се односе на интензивирање и појачавање рада контрола свих нивоа, редовно поучавање радника извршне службе, благовремено планирање набавке одговарајућих резервних дијелова и службене одјеће, израду ниских перона у свим службеним мјестима, отклањање техничких недостатака код вучних возила, те коришћење примјера насталих и ислеђених ванредних догађаја ради предузимања одговарајућих превентивних мјера у циљу спречавања настанка сличних ванредних догађаја.

​Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава, за период 01.04-30.06.2017.година, у износу од 270.116,64 КМ.

Средства из ове одлуке распоређују се на сљедећи начин: субвенције Институту за јавно здравство у износу 200.000,01KM, субвенције за трансфузијску медицину у износу 53.935,86КМ и субвенције Заводу за судску медицину у износу 16.180,77КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.